Belépés
Gyógyító hangok
... mi­lyen­sé­gé­re: a han­gra a ve­ge­ta­tív ideg­rend­szer au­to­ma­ti­ku­san re­agál. A han­g­a­dás mint jel mel­lett azon­ban az em­ber to­váb­bi kom­mu­ni­ká­ci­ós rend­sze­re­ket is alko­tott ma­gá­nak: a be­szé­det mint szim­bó­lu­mot és a ze­nét. A hang ér­zé­ke­lé­se és ki­ér­té­ke­lé­se a jobb agy­fél­te­ké­ben tör­té­nik, míg a be­szé­dé, a nyel­vé a bal agy­fél­te­ké­ben....
2015-09-21 09:09:07
szeretettel
... gyorsan viszik a menyasszonyt a fehér országúton, és én csak a rikító kendőt látom a messziségben eltűnni. A ragadó lovak, gyorsan pergő kerekek oly sietséggel mennek, mint az ifjúság széltől hajtott könnyű felhői. Egy év előtt - vagy talán régebben - a város határában bolyongtam önnel, asszonyom, erdőt kerestünk és zöld gyepet, mindennél fontosabb volt kezünk összeérintése, és ar...
2012-04-09 10:04:53
magyarorszag_tortenete_05_az_anjouk_birodalma_1301-1387
... Angéla Közremköd intézmények: Budapesti Történeti Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Országos Levéltár, Országos Széchényi Könyvtár, amelyek a sorozat képanyagát a rendelkezésünkre bocsátották. Egyéb források: Diósgyri Vármúzeum, Gyri Egyházmegye, Janus Pannonius Múzeum (Pécs), Keresztény Múzeum (Esztergom), Magyar Képek Archívum, MTA Mvészettörténeti Kutató Intézet, PWN Archív...
2012-02-22 21:26:22
Gyógyíthatsz
... 1991

Az eredeti mû cime:
You the Healer (Kramer,1986.)

Copyright C José Silva 1986.


ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ
Fordította:
Dr. Dómján László és Dómján Andrea
Korrektor: Blázy LászlónéMagyarországi kiadásra jogosult és a könyv kiadója

Dr.Domján László
AG...
2009-12-26 21:52:31
Czike László: Rendszerváltó sz
... Legfőképpen a ,,hivatalos" mainstream álláspont szerint - még ,,az ellenkezője sem" igaz...

Nos, nézzük, mi minden miatt nem lehet valós a választott cím!

1. Magyarországon nem történt rendszerváltás. Csak ,,papíron".

2. A szabadkőművesek vagy nem is léteznek, vagy ha mégis - a po­litikával nem fogla...
2009-08-25 18:12:50
11 ezer
GUILLUAME APOLLINAIRE

TIZENEGYEZER
VESSZŐA mű eredeti címe:
Guiliaume Apollinaire:
Les onze nulle verges


Fordította:
Vargyas Zoltán


A versbetéteket fordította:
Somlyó György


Borítóterv:


Appel Béla


ISBN 963 85960 3 1
...
2008-06-16 13:08:44
1 
Címkék: Czike László, Angéla Közremköd, Budapesti Történeti Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Országos Levéltár, Országos Széchényi Könyvtár, Diósgyri Vármúzeum, Gyri Egyházmegye, Janus Pannonius Múzeum, Keresztény Múzeum, Magyar Képek Archívum, Mvészettörténeti Kutató Intézet, Copyright José Silva, ELŐSZÓ MAGYAR KIADÁSHOZ, Dómján László, Dómján Andrea, Blázy Lászlóné, Domján László, GUILLUAME APOLLINAIRE, Guiliaume Apollinaire, Vargyas Zoltán, Somlyó György, Appel Béla, ve­ge­ta­tív ideg­rend­szer, han­g­a­dás mint, em­ber to­váb­bi, be­szé­det mint, hang ér­zé­ke­lé­se, jobb agy­fél­te­ké­ben, fehér országúton, rikító kendőt, messziségben eltűnni, ragadó lovak, ifjúság széltől, város határában, sorozat képanyagát, rendelkezésünkre bocsátották, eredeti m&#251, könyv kiadója, ellenkezője sem&#8221, szabadkőművesek vagy, versbetéteket fordította, mvészettörténeti, rendelkezésünkre, szabadkőművesek, magyarországon, rendszerváltás, rendszerváltó, magyarországi, összeérintése, versbetéteket,
© 2013 TVN.HU Kft.