Belépés
2. évközi hét hétfő 01.20
... bálványimádás vétkével az engedelmesség megtagadása. Mivel megvetetted az Úr szavát, téged most ő vet el, hogy többé ne lehess király."
Ez az Isten igéje. 1Sám 15,16-23

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Jézus az Újszövetség szerzője: övéit már nem kötelezik a régi előírások.
Abban az időben Keresztelő János tanítványai és a farizeusok böjtöltek. Ezért...
2020-01-20 08:41:11
Évközi 2. vasárnap 01.19
... segítségül hívják, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak nevét.
Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól!
Ez az Isten igéje. 1Kor 1,1-3

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!
Abban az időben:
Amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt: ,,Íme, az Is...
2020-01-18 22:25:16
1. évközi hét péntek 01.17
... kívánságát, és aztán elpanaszolta az Úrnak. Az Úr mégis azt parancsolta neki: ,,Tedd meg a kívánságukat, és adj nekik királyt!"
Ez az Isten igéje. 1Sám 8,4-7.10-22a

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására.
Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy otthon van...
2020-01-17 12:27:16
1. évközi hét csütörtök 01.16
... gyalogos esett el Izraelből. Héli két fia, Ofni és Fineász is a halottak között volt, sőt a frigyszekrény is az ellenség kezébe került.
Ez az Isten igéje. 1Sám 4,1-11

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Jézus egy beteget meggyógyít leprájából.
Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: ,,Ha akarod, te megtisztíthats...
2020-01-16 11:13:27
Remete Szent Pál 01.16
... van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban.
Ez az Isten igéje. Fil 3,8-14

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Országa titkait a mennyei Atya elrejtette a bölcsek és okosak elől, de feltárta a kicsinyeknek.
Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta:
Magasztal...
2020-01-15 08:47:14
1. évközi hét szerda 01.15
... meghiúsuljon. Dántól Bersebáig, (az északi tartománytól a déli tartományig) egész Izrael megtudta, hogy Sámuelt prófétának választotta az Úr.
Ez az Isten igéje. 1Sám 3,1-10.19-20

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Jézus sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek. Abban az időben:
Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elmen...
2020-01-15 08:29:27
1. évközi hét kedd 01.14
... Esztendő fordultával Hannának fia született: Sámuelnek nevezte el (ami annyit jelent: Isten meghallgatott), mert az Úrtól könyörögte ki őt.
Ez az Isten igéje. 1Sám 1,9-20

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Jézus úgy tanított, mint akinek hatalma van.
Kafarnaum városában Jézus egy szombaton bement a kafarnaumi zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodál...
2020-01-14 12:23:22
1. évközi hét hétfő 01.13
... vigasztalta: ,,Hanna, miért sírsz, és miért nem eszel? Miért vagy annyira elkeseredve? Nem érek én többet neked akár tíz fiúnál is?"
Ez az Isten igéje. 1Sám 1,1-8

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!
Miután Keresztelő Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten (országáról szóló) evangéli...
2020-01-13 10:15:39
Urunk megkeresztelkedése 01.12
... hatalommal. Ő pedig, amerre csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten."
Ez az Isten igéje. ApCsel 10,34-38

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Amikor Jézus megkeresztelkedett, látta, hogy leszáll rá a Szentlélek.
Abban az időben:
Jézus elment Galileából a Jordán (folyó) mellé Jánoshoz,...
2020-01-12 14:03:55
Isten bölcsessége
... sem ismerte fel." (1Kor 2,7-8)

Pál nem olyanféle titkos tudományról beszél, amelyet némely kultusz és titkos társaság magának tulajdonít. Az elrejtett bölcsesség az evangélium, a Krisztusról szóló örömhír. Istennek ez a bölcsessége a Krisztus, mégpedig mint megfeszített Isten Fia, aki meghalt a mi üdvösségünkért. Ez a bölcsesség el volt rejtve. Ez azt jelenti, hog...
2020-01-12 11:27:36
1 2 3 ......................73 74 ...........109 110 ...........145 146 147 
Címkék: Remete Szent Pál, EVANGÉLIUM Szent Márk, Keresztelő János, Jézus Krisztusnak, Jézus Krisztustól, EVANGÉLIUM Szent János, Isten Báránya, Amikor János, EVANGÉLIUM Szent Máté, Dántól Bersebáig, Miután Keresztelő Jánost, Jézus Galileába, Amikor Jézus, Isten Fia, engedelmesség megtagadása, régi előírások, időben Keresztelő, farizeusok böjtöltek, világ bűneit, bűnök megbocsátására, halottak között, ellenség kezébe, beteget meggyógyít, leprás jött, mennyei Atya, időben Jézus, északi tartománytól, déli tartományig, kafarnaumi zsinagógából, szombaton bement, kafarnaumi zsinagógába, elrejtett bölcsesség, megbocsátására, üdvösségünkért, megtisztíthats, engedelmesség, bálványimádás, frigyszekrény, meggyógyított, meghallgatott, megszállottat, evangéliumban, kicsinyeknek, zsinagógából, nekilendülök, meghiúsuljon, tartománytól, megfeszített, elpanaszolta, kívánságukat, krisztustól, parancsolta, választotta, kafarnaumba, fordultával, újszövetség, zsinagógába, elkeseredve, tanítványai, krisztusnak, emberfiának, megvetetted,
© 2013 TVN.HU Kft.