Belépés
Ál­lo­más­vécé fel­irat-Ma­gyar­or­szág 2015.
ÁLLOMÁSVÉDŐ FELIRAT-MAGYARORSZÁG 2015.


Csak 18 éven fe­lü­li­ek­nek!


Hosszú és ala­pos a hasz­ná­lati uta­sí­tás, a nyelv pedig a maga m...
2015-12-09 18:45:58
Androidos telefonnal kapcsolatos probléma megoldás?
Kedves Erzsike66!
Szóval először is egy infó: nekünk már vagy 8 éve samsung telefonjaink vannak és semmivel sem fogysztanak több energiát mint a többi (MAC, HTC, Nokia, vagy stb) tapitelefon!

A lényeget azonban Geptop leírta! Standartként sajnos sok minden be van kapcsolva, így hogy mehet a háttérben pl: GPS, WLAN, Bluetooth, stb. Ez persze nem jelenti azt, hogy aut...
2015-09-06 19:06:02
közösségi portálok
Hogyan használjuk a közösségi portálokat - és hogyan ne?

Alig­ha­nem már mind­annyian meg­emész­tet­tük a tényt, hogy ismerő­se­ink­kel nem­csak egy kávé­zó­ban, hanem egy közös­ségi por­tá­lon is össze­fut­ha­tunk. Ki-ki saját meg­lá­tása sze­rint bolyong­hat e sajá­tos közös­ségi tere­ken, van, aki egy szom­bat esti flört után már küldi az ismerős­nek jelö­lést, ...
2014-02-26 19:29:15
okosságok..
Az érzelem ajtókat nyit, a logika viszont ajtókat zár.

Tudom, amit tudok

Egy vala­mit tudok biz­to­san, azt hogy nem tudok, sem­mit- mondja Szók­ra­tész. Ezen gon­dol­ko­zom egy ideje, hogy mit is tudok és mi is a tudás? Mi az isme­ret? Van-e különb­ség ideo­ló­giai, gon­do­lati tudás k...
2013-12-13 19:05:41
Sze­mé­lyes kísérteteink
Visszajáró lelkek - magunkkal cipelt kísértetek

A pszi­cho­ló­gi­á­ban jól ismert tör­vény, hogy a befe­je­zet­len­ség, lezá­rat­lan­ság olyan feszült­sé­get hagy maga után, amely arra kész­tet, hogy fog­lal­koz­zunk a fél­be­ha­gyott dolog­gal, fel­adat­tal, a meg­ol­dat­l...
2013-09-12 07:20:38
Burnout! A kiégés megelőzhető!??
Burnout! A kiégés megelőzhető!

Korábbi írá­sunk­ban a kiégés veszé­lye­iről, tüne­te­iről és fel­is­me­ré­séről írtunk. Ha a bur­nout már elő­re­ha­la­dott stá­di­um­ban van, akkor érde­mes szak­em­bert fel­ke­resni, de ha ,,égési sérü­lé­sek" nél­kül sze­ret­nénk végezni a mun...
2013-07-24 11:06:10
Zumba fitness - Pörgesd fel magad!
...
Zumba fitness - Pörgesd fel magad!

A Zumba fitness tánc, aerobik, erotika és boldogság - miközben hihetetlenül intenzív alakformáló is egyben!

A Zumba fitness-t Alberto Perez kolumbiai latin oktató találta ki, az 1990-es években. Mára már Amerikában is a legnépszerűbb aerobic mozgásnak számít, egész egyszerűen azért, mert pár hét után már észrevehető ...
2012-05-16 10:28:06
Zumba fitness - Pörgesd fel ma
...
egyperces egészség

Zumba fitness - Pörgesd fel magad!

A Zumba fitness tánc, aerobik, erotika és boldogság - miközben hihetetlenül intenzív alakformáló is egyben!

A Zumba fitness-t Alberto Perez kolumbiai latin oktató találta ki, az 1990-es években. Mára már Amerikában is a legnépszerűbb aerobic mozgásnak számít, egész egyszerűen azért, mert pá...
2012-01-01 19:04:47
Magyar munkával fedezett ma
... szociális piacgazdasági intézkedéseket tesz, amelyeket az alkotmány bevezető része is megköve-tel.
Az ENSZ által szervezett csúcstalálkozó záródokumentuma még a betartását ellenőrző felülvizsgálati el-járásról is intézkedik. Egyetlen napon két homlokegyenest ellenkező dokumentum került nyilvánosságra. Az egyik a Bokros-csomag a szociál-liberális kormány intézkedéseivel, amely...
2011-10-29 20:02:02
Karthágó története
Karthágó
TÖRTÉNET

Ókori város É-Afrikában, a Földközi-tenger partján, nem messze a mai Tunisztól. A hagyomány szerint Karthagót -- főníciai neve: Qart Madas, "új város" -- i.e. 825-819 k. Dido (Elissza) türoszi hercegnő vezette főníciai telepesek alapították.Mint gyarmatváros, meglehetősen lassan fejlődött, és az i.e. VII. századig rendkívül...
2010-12-08 09:41:09
1 2 
Címkék: ÁLLOMÁSVÉDŐ FELIRAT-MAGYARORSZÁG, Kedves Erzsike66, Alberto Perez, kiégés megelőzhető, hasz­ná­lati uta­sí­tás, nyelv pedig, lényeget azonban, közösségi portálokat, közös­ségi por­tá­lon, szom­bat esti, ismerős­nek jelö­lést, érzelem ajtókat, logika viszont, vala­mit tudok, fél­be­ha­gyott dolog­gal, kiégés veszé­lye­iről, 1990-es években, legnépszerűbb aerobic, alkotmány bevezető, betartását ellenőrző, szociál-liberális kormány, hagyomány szerint, záródokumentuma, felülvizsgálati, intézkedéseivel, csúcstalálkozó, homlokegyenest, nyilvánosságra, intézkedéseket, urqlfmuhjgjtlq, piacgazdasági, legnépszerűbb, meglehetősen, standartként, kísérteteink, magyarország, gyarmatváros, hihetetlenül, telefonjaink, alakformáló, alapították, fogysztanak, megelőzhető, észrevehető, tapitelefon, kapcsolatos, állomásvédő, kísértetek, használjuk, visszajáró, szervezett, amerikában, egyszerűen, telefonnal, intézkedik, xsstrcrlxe, dokumentum, betartását, portálokat, bluetooth, háttérben, ellenőrző, egyperces, boldogság, mozgásnak,
© 2013 TVN.HU Kft.