Belépés
Paul David Tripp Április 30
... még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek! Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik."
A vámszedő azt az imádságot imádkozta, amelynek mindnyájunk ajkán ott kellene lennie minden alkalommal, amiko...
2024-04-30 15:34:00
Meg van írva
MEG VAN ÍRVA
megvanirva.hu


Meg van írva. Nem mi írtuk meg, de sokan olvassák. Olvassunk bele mi is...
2023-12-28 21:50:22
Meg van írva
MEG VAN ÍRVA
megvanirva.hu


Meg van írva. Nem mi írtuk meg, de sokan olvassák. Olvassunk bele mi is, é...
2023-08-09 22:00:30
Füle Lajos: Napi csendességek 365 napon - IV. negyedév
... 21.36)

November 21
Füle Lajos: Nem lehet

Nem lehet, ha önigazság
a keresztet elfedi,
farizeus lelkülettel
bűnösöket menteni.

"Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, felmagasztaltatik."
(Máté 23.12)...
2022-10-01 21:00:30
Spurgeon - Május 6
... megfeszítették. Isten, az Atya emelte fel őt, mert igen felmagasztalta, feljebb minden uralkodónál és fejedelemnél.

Azonban az igehirdetőnek az a feladata, hogy ugyanúgy felmagasztalja őt. Sajnos, vannak az evangéliumnak olyan szolgái, akik elfelejtették, hogy ebben áll a feladatuk ebben a világban.

Gondoljatok csak arra, ha Mózes annak idején, amikor Istentő...
2022-05-04 23:07:40
Krisztus szenvedése és dicsősége
... ahol Isten kegyelmében részesülök.

Napjainkban nem népszerű a bűnösségünket hangsúlyozni. Sokan olyan üzenetet akarnak hallgatni amely szépíti a bűnt, és amely dicséri, felmagasztalja az embert.

Kedves testvéreim, vigyáznunk kell, hogy ne magasztaljuk fel magunkat az Úrral szemben. Ha azt gondolod, hogy te egy elég jó ember vagy, és Istennek csak egy kis löké...
2022-04-20 21:10:44
Isten kgyelmet ad az érdemtelen népnek
... megváltoztak. Észrevették mezítelenségüket. Már nem borította őket az Isten dicsősége. Szégyennel teltek meg. Kiűzettek az Édenből.
A Sátán hazudott nekik. Azt hazudta, hogy a bűn felmagasztalja őket - hogy olyanok lesznek mint Isten. De ehelyett lealacsonyította. Ezt teszi a bűn. Szégyent és gyalázatot hoz az emberre.

Mit tett a bűn Saul királlyal? Saul jól ...
2021-10-14 07:27:49
Józsué átka
... valamint Isten igazságosságát a büntetésben és az Ő nagylelkűségét. Továbbá az emberi nagyság összeomlását amely szembeszáll Istennel és Isten kegyelmének és erejének dicsőségét amely felmagasztalja az embert.

Isten és a sátán közötti harc. Két egymással szemben álló alapelv amelyek által élnek az emberek. Az ember vagy kegyelemből a hit ereje által él vagy a saját erőf...
2021-08-20 07:38:48
Templomunk hittan csoportja 2021. január
... ebben a szövegben az, hogy az Ige testté lett, és közöttünk lakott S amint a szentmisében egy pillanatra megáll az élet, amíg a pap felmutatja, sőt János kedves szavával ,,felmagasztalja" az Eucharisztiát (vö. Jn 3,14; 8,28) - hiszen ilyenkor minden tekintet az egy kenyérre szegeződik -, úgy fordul most a közösség tekintete a megtestesült Igéhez: ,,mi ...
2021-01-04 15:56:38
30. évközi hét szombat 10.31
... utolsó helyet, hogy amikor a házigazda odajön, így szóljon hozzád: »Barátom, menj följebb!« Milyen kitüntetés lesz ez számodra a többi vendég előtt! Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják."
Ezek az evangélium igéi. Lk 14,1.7-11

Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! Hisszük, hogy jelen vagy az...
2020-11-01 08:47:55
1 2 3 .....21 22 ...32 33 ...42 43 44 
Címkék: Paul David Tripp Április, Füle Lajos, Jézus Krisztus, érdemtelen népnek, égre emelni, mellét verve, imádságot imádkozta, keresztet elfedi, evangéliumnak olyan, feladatuk ebben, bűnösségünket hangsúlyozni, emberi nagyság, sátán közötti, ember vagy, saját erőf, pillanatra megáll, közösség tekintete, megtestesült Igéhez, házigazda odajön, többi vendég, evangélium igéi, lealacsonyította, mezítelenségüket, felmagasztalják, felmagasztalja, havannacsoport, megfeszítették, felmagasztalta, nagylelkűségét, igazságosságát, bűnösségünket, eucharisztiát, evangéliumnak, igehirdetőnek, elfelejtették, megváltoztak, megtestesült, fejedelemnél, megaláztatik, magasztaljuk, összeomlását, szentmisében, tudatostudat, hangsúlyozni, csendességek, mindnyájunk, lelkülettel, kegyelmében, gondoljatok, megigazulva, szembeszáll, kegyelemből, uralkodónál, napjainkban, kegyelmének, vigyazzatok, észrevették, büntetésben, szegeződik, szenvedése, szégyennel, felmutatja, gyalázatot, templomunk, megalázzák, evangélium, megvanirva, alkalommal, pillanatra,
© 2013 TVN.HU Kft.