Belépés
Feltámadás után: Az Örömút
Feltámadás után: Az Örömút (Via Lucis=Fény útja) szalézi története.
1988 nyarán Sabino Palumbieri szalézi atya, aki a római Pápai Szalézi Egyetem filozófiai antropológia professzora volt, javasolta egy sor új állomás létrehozását, amelyek a feltámadás utáni eseményeket követik egészen a Szentlélek kiáradásáig.
A hagyományos keresztúti ájtatosság egy elmélkedő imádság, ame...
2019-05-16 17:49:36
Húsvét 2. hét szombat 05.04
... megjelenései alkalmával is találkozunk. A feltámadt Krisztus megdicsőült testére már nem vonatkoznak a fizikai törvények, nem jelent számára akadályt a zárt ajtó, képes bárhol megjelenni. Feltámadása utáni megjelenéseivel Jézus igazolja övéi előtt, hogy valóban Isten. A félelmükben bezárkózó apostolokat így köszönti: ,,Békesség nektek! Én vagyok, ne féljetek!" (Lk 24,36...
2019-05-04 09:52:24
Angyalszó: Tamás apostol esete; Érintsd meg oldalamat!
... sebhelyek a szeretet forrásai, hiszen Jézus szeretetből vállalta a szenvedést és a halált, ezért a keresztből szeretet sugárzik az emberiség felé.
E sebhelyek a szeretet bizonyítékai. A feltámadás után tehát nem csupán annak bizonyítékai, hogy valóban a keresztre feszített Jézus áll élőként az apostolok és tanítványok előtt, hanem a mennyei Atya megváltó szeretetének és a Fiú...
2019-04-28 21:04:26
Szombat húsvét nyolcadában 04.28
... hittek.
Végül megjelent Jézus a tizenegy (apostolnak), amikor éppen asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt feltámadása után. Azután így szólt hozzájuk: ,,Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!"
Ezek az evangélium igéi. Mk 16,9-15

Im...
2019-04-28 08:32:39
Beer Miklós váci megyéspüspök húsvéti üzenete
... egyik első körlevele, a Spe Salvi olyan élmény volt, hogy akkoriban azt mondogattam, mióta az eszemet tudom, erre vártam, hogy végre valaki ilyen tisztán és nagy hittel merjen beszélni a feltámadásról, a halál utáni élet reményéről.
- A 82 éves Ferenc pápánk pedig a legutóbbi körlevelében arra hív, hogy örüljünk és örvendjünk, mert nagy lesz a mennyben a jutalmunk.
Húsvé...
2019-04-26 19:00:14
Húsvét van megint! Krisztus feltámadását ünnepeljük.
Dr. Erdő Péter bíboros gondolatai:
Húsvét van megint! Krisztus feltámadását ünnepeljük. Ennek a fantasztikus eseménynek az emlékét őrizték meg Jézus tanítványai... Ha találkozunk a Feltámadottal, akkor rádöbbenünk, hogy nincs vége a mi életünknek sem a halállal, hanem van reményünk rá, hogy Krisztussal újra, örökre és dicsőségesen együtt leszünk. Ez pedig vigasztalás, erő és ö...
2019-04-22 23:09:14
Húsvéthétfő 04.22
... mind a mai napig itt van közöttünk. De mivel próféta volt, tudta, hogy Isten esküvel erősített ígéretet tett neki; utódai közül ültet majd valakit trónjára. Ezért jövendölte Krisztus feltámadásáról, hogy nem marad az alvilágban, és testét nem éri enyészet.
Ezt a Jézust támasztotta fel Isten, Ennek mi mindannyian tanúi vagyunk. Miután, Isten jobbja felmagasztalta őt, elnyerte ...
2019-04-22 22:31:47
Húsvéti vigília, Urunk feltámadásának ünnepe 04.19
... Igen elcsodálkozott a történteken, és hazament.
Ezek az evangélium igéi.
C évben: Lk 24,1-12

Imádság
Urunk, feltámadt Üdvözítőnk! Az örök élet vágya és a feltámadás reménye erősen él bennünk. A mai napon az életet, a feltámadást ünnepeljük. A veled való találkozásokról szóló híradások és a húsvéti jelek megerősítik hitünket és bátorságot adnak ahhoz, h...
2019-04-20 15:57:54
Paolai Szent Ferenc remete
... Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam. Hiszen nem a törvény útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén. Isten ugyanis a hit által tett igazzá, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget. Így hasonló akarok lenni hozzá halálában, hogy ezáltal eljussak a halálból a feltámadásra is.
Nem mintha már elérte...
2019-04-02 11:08:41
Urunk születésének hírüladása – Gyümölcsoltó Boldogass
... téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk."
A II. vatikáni zsinat után megújított liturgiában ez a könyörgés advent negyedik vasárnapjára került át, azt megelőzően pedig március 25-e áldozás utá...
2019-03-25 11:37:00
1 2 3 ..........36 37 .....54 55 .....71 72 73 
Címkék: Beer Miklós, Paolai Szent Ferenc, Gyümölcsoltó Boldogass, Sabino Palumbieri, Pápai Szalézi Egyetem, Erdő Péter, Jézus Krisztusba, Jézus Krisztusnak, római Pápai, feltámadás utáni, hagyományos keresztúti, elmélkedő imádság, feltámadt Krisztus, fizikai törvények, zárt ajtó, félelmükben bezárkózó, szeretet forrásai, keresztből szeretet, emberiség felé, szeretet bizonyítékai, feltámadás után, keresztre feszített, mennyei Atya, egész világra, evangéliumot minden, evangélium igéi, eszemet tudom, halál utáni, legutóbbi körlevelében, fantasztikus eseménynek, emlékét őrizték, örök élet, feltámadás reménye, feltámadást ünnepeljük, veled való, húsvéti jelek, törvény útján, angyali üzenet, feltámadás dicsőségébe, könyörgés advent, megtestesülését, megjelenéseivel, találkozásokról, hitetlenségüket, felmagasztalta, feltámadásának, elcsodálkozott, feltámadásáról, teremtménynek, feltámadásról, kínszenvedése, feltámadottal, fantasztikus, bizonyítékai, elnyerhessem, feltámadásra, szeretetének, születésének, gyümölcsoltó,
© 2013 TVN.HU Kft.