Belépés
Szent Tamás apostol 07.03
... evangélium igéi Jn 20,24-29

Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! Az Eucharisztia ünneplésén, a szentmisén való jelenlétünk alkalmat ad arra, hogy részesedjünk a te áldozatodból és feltámadásodból. A szentáldozás által közösségre lépünk, egyesülünk veled, ugyanakkor lelki közösségre lépünk embertársainkkal is, mert mindannyian az egy kenyérből, a te szent testedből része...
2019-07-03 10:27:50
Pünkösdvasárnap - ünnepi mise 06.09
... tartoznak Istenhez, mint az Egyházhoz. Nagycsütörtökön, az utolsó vacsorán, az apostolaitól búcsúzó Jézus megígérte a Szentlélek elküldését, s ez az ígéret teljesedett be pünkösdkor, a feltámadás utáni ötvenedik napon. A Lélek egykor megértette a tanítványokkal a krisztusi tanítás igazságát, megvilágította számukra a Megváltóról szóló prófétai jövendöléseket, amelyek Jézusban telj...
2019-06-09 07:32:50
Húsvét 7. vasárnapja 06.02
... az Isten igéje. Ef 1,17-23 vagy Zsid 9,24-28;10,19-23

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Jézus elbúcsúzik tanítványaitól, megáldja őket, és visszatér a mennybe.
Feltámadása után Jézus utoljára jelent meg az apostoloknak, és így búcsúzott el tőlük:
,,Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnapon fel kell támadnia a halálból. Az ő ne...
2019-06-02 08:37:09
URUNK MENNYBEMENETELE, ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK ünnepe Földi küldet
URUNK MENNYBEMENETELE, ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK
ünnepe


Földi küldetését befejezve Krisztus a feltámadása utáni 40. napon a mennybe ment, és elfoglalta helyét az Atya jobbján.
Ott szüntelenül közbenjár értünk, hogy földi vándorlásunk után mi is eljussunk az örök dicsőség honába.
A mai ünnepen emlékezzünk az égbe szálló Krisztusra.
Az ő tanítása és péld...
2019-05-30 15:08:11
Feltámadás után: Az Örömút
Feltámadás után: Az Örömút (Via Lucis=Fény útja) szalézi története.
1988 nyarán Sabino Palumbieri szalézi atya, aki a római Pápai Szalézi Egyetem filozófiai antropológia professzora volt, javasolta egy sor új állomás létrehozását, amelyek a feltámadás utáni eseményeket követik egészen a Szentlélek kiáradásáig.
A hagyományos keresztúti ájtatosság egy elmélkedő imádság, ame...
2019-05-16 17:49:36
Húsvét 2. hét szombat 05.04
... megjelenései alkalmával is találkozunk. A feltámadt Krisztus megdicsőült testére már nem vonatkoznak a fizikai törvények, nem jelent számára akadályt a zárt ajtó, képes bárhol megjelenni. Feltámadása utáni megjelenéseivel Jézus igazolja övéi előtt, hogy valóban Isten. A félelmükben bezárkózó apostolokat így köszönti: ,,Békesség nektek! Én vagyok, ne féljetek!" (Lk 24,36...
2019-05-04 09:52:24
Angyalszó: Tamás apostol esete; Érintsd meg oldalamat!
... sebhelyek a szeretet forrásai, hiszen Jézus szeretetből vállalta a szenvedést és a halált, ezért a keresztből szeretet sugárzik az emberiség felé.
E sebhelyek a szeretet bizonyítékai. A feltámadás után tehát nem csupán annak bizonyítékai, hogy valóban a keresztre feszített Jézus áll élőként az apostolok és tanítványok előtt, hanem a mennyei Atya megváltó szeretetének és a Fiú...
2019-04-28 21:04:26
Szombat húsvét nyolcadában 04.28
... hittek.
Végül megjelent Jézus a tizenegy (apostolnak), amikor éppen asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt feltámadása után. Azután így szólt hozzájuk: ,,Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!"
Ezek az evangélium igéi. Mk 16,9-15

Im...
2019-04-28 08:32:39
Beer Miklós váci megyéspüspök húsvéti üzenete
... egyik első körlevele, a Spe Salvi olyan élmény volt, hogy akkoriban azt mondogattam, mióta az eszemet tudom, erre vártam, hogy végre valaki ilyen tisztán és nagy hittel merjen beszélni a feltámadásról, a halál utáni élet reményéről.
- A 82 éves Ferenc pápánk pedig a legutóbbi körlevelében arra hív, hogy örüljünk és örvendjünk, mert nagy lesz a mennyben a jutalmunk.
Húsvé...
2019-04-26 19:00:14
Húsvét van megint! Krisztus feltámadását ünnepeljük.
Dr. Erdő Péter bíboros gondolatai:
Húsvét van megint! Krisztus feltámadását ünnepeljük. Ennek a fantasztikus eseménynek az emlékét őrizték meg Jézus tanítványai... Ha találkozunk a Feltámadottal, akkor rádöbbenünk, hogy nincs vége a mi életünknek sem a halállal, hanem van reményünk rá, hogy Krisztussal újra, örökre és dicsőségesen együtt leszünk. Ez pedig vigasztalás, erő és ö...
2019-04-22 23:09:14
1 2 3 ..........36 37 .....54 55 .....72 73 
Címkék: Szent Tamás, URUNK MENNYBEMENETELE, Beer Miklós, Jézus Krisztus, EVANGÉLIUM Szent Lukács, Sabino Palumbieri, Pápai Szalézi Egyetem, Erdő Péter, szentmisén való, szentáldozás által, utolsó vacsorán, apostolaitól búcsúzó, ígéret teljesedett, feltámadás utáni, krisztusi tanítás, feltámadása utáni, mennybe ment, örök dicsőség, égbe szálló, római Pápai, hagyományos keresztúti, elmélkedő imádság, feltámadt Krisztus, fizikai törvények, zárt ajtó, félelmükben bezárkózó, szeretet forrásai, keresztből szeretet, emberiség felé, szeretet bizonyítékai, feltámadás után, keresztre feszített, mennyei Atya, egész világra, evangéliumot minden, evangélium igéi, eszemet tudom, halál utáni, legutóbbi körlevelében, fantasztikus eseménynek, emlékét őrizték, embertársainkkal, áldozócsütörtök, mennybemenetele, nagycsütörtökön, megjelenéseivel, pünkösdvasárnap, feltámadásodból, hitetlenségüket, tanítványaitól, tanítványokkal, megvilágította, jövendöléseket, feltámadásról, feltámadottal, teremtménynek, szeretetének, bizonyítékai,
© 2013 TVN.HU Kft.