Belépés
A hit meglátszik
... Róm 5,9). Jézus Krisztus drága vére az ára annak, amit Isten a mi megigazulásunkért fizetett

Isten ereje által! (lásd Róm 4,25). Az erő, amely a mi Urunk Jézus Krisztust feltámasztotta, ugyanaz, amely a mi megigazulásunkat lehetővé tette.

Végül cselekedetekből igazultunk meg (lásd Jak 2,24). A jó cselekedetek azok, amelyek látható módon bizonyítják, hogy való...
2019-11-09 07:56:00
Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú
... azonban a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, mint amelyről írva van: ,,Hittem, azért szóltam", mi is hiszünk, és ezért beszélünk. Hiszen tudjuk, hogy aki az Úr Jézust feltámasztotta, Jézussal együtt minket is feltámaszt majd, és veletek együtt elébe állít. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem bőséges kiáradásáért egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére.
E...
2019-10-31 10:24:27
29. évközi hét szombat 10.26
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
A mennyei Atya, aki Jézust is feltámasztotta a halálból, bennünket is életre kelt a Szentlélek erejével.
Testvéreim!
Nincs semmi ítéletre méltó azokban, akik Jézus Krisztusban élnek. Hiszen a lélek törvénye, amelyet a Jézus Krisztusban való élet ad, felszabadít minket a bűnnek és a halálnak törvényétől...
2019-10-26 09:50:30
29. évközi hét hétfő 10.21
... Ábrahám ezáltal vált igazzá.
De nemcsak őrá vonatkozik, amit róla írtak, hogy ,,ezáltal vált igazzá", hanem mireánk is. Mi is igazzá válunk, ha hiszünk Istenben, aki feltámasztotta a halálból Urunkat, Jézus Krisztust. Ő halált szenvedett a mi bűneinkért, és feltámadt, hogy mi igazak lehessünk.
Ez az Isten igéje. Róm 4,20-25

EVANGÉLIUM Szent Lukács k...
2019-10-21 08:45:49
23. évközi hét kedd 09.10
... szerint való körülmetélés.
Ezáltal a keresztségben Jézus Krisztusba temetkeztetek el, és benne fel is támadtatok annak az Istennek az erejébe vetett hit által, aki őt a halálból feltámasztotta.
Titeket tehát, akik bűneitek és testi körülmetéletlenségetek következtében halottak voltatok, vele együtt életre keltett. Megbocsátotta minden bűnünket. A követelményeivel ellenün...
2019-09-10 13:28:52
A halál megtapasztalása gazdagította Szűz Mária személyét
... hosszasan beszélt a ,,legdicsőségesebb Istenszülő boldogságos elalvásáról", dicsőítő beszédét azzal fejezi be, hogy magasztalja Krisztus csodás közbelépését, aki ,,feltámasztotta a sírból", hogy magához vegye a dicsőségben (Jeruzsálemi Szent Modestus: Enc. in dormitionem Deiparae semperque Virginis Mariae, 7. és 14. pont: PG 86 bis, 3293; 3311). Damaszkuszi S...
2019-08-16 20:10:17
Évközi 17. vasárnap 07.28
... életre támaszt
Testvéreim!
A keresztségben Jézus Krisztusba temetkeztetek el, és benne fel is támadtatok annak az Istennek az erejébe vetett hit által, aki őt a halálból feltámasztotta.
Titeket tehát, akik bűneitek és testi körülmetéletlenségetek következtében halottak voltatok, vele együtt életre keltett. Megbocsátotta minden bűnünket. A következményeivel ellenün...
2019-07-28 12:37:14
Goretti Szent Mária szűz és vértanú
... első leveléből
Testetek Krisztus tagja és a Szentlélek temploma.
Testvéreim!
A test nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is feltámaszt.
Nem tudjátok, hogy testetek Krisztus tagja? Aki azonban az Úrral egyesül, egy lélek vele.
Kerüljétek a testiség bűnét! Minden bűn, a...
2019-07-06 10:42:57
Útravaló 2019. június 29., Szent Péter és Szent Pál apostol
... Úr; a mennyország kulcsait bízta rá Isten; bárányokat kapott Krisztustól, hogy legeltesse őket; pünkösdkor háromezer embert térített meg beszédével; meggyógyította a béna Aeneast, feltámasztotta Tabitát, testének árnyékával gyógyította a betegeket; Heródes tömlöcbe záratta, ám egy angyal kiszabadította - írja róla Jacobus de Voragine. Péter apostol a pápák, a halászok és Róm...
2019-06-29 10:51:39
10. évközi hét péntek 06.14
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
Isten, aki Jézust feltámasztotta, minket is feltámaszt Jézussal együtt.
Testvéreim!
A hit és a kegyelem kincsét törékeny cserépedényben őrizzük, hogy a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne önmagunknak. Mindenfelől szorongatnak minket, de agyon nem nyomnak; bizonytalanságban vagyunk, de...
2019-06-13 22:18:07
1 2 3 ..........37 38 ......56 57 ......74 75 76 
Címkék: Boldog Romzsa Tódor, Szűz Mária, Goretti Szent Mária, Szent Péter, Szent Pál, Jézus Krisztus, Urunk Jézus Krisztust, SZENTLECKE Szent Pál, Jézus Krisztusban, Jézus Krisztust, EVANGÉLIUM Szent Lukács, Jézus Krisztusba, Jeruzsálemi Szent Modestus, Virginis Mariae, Damaszkuszi, Testetek Krisztus, halál megtapasztalása, hitnek ugyanaz, kegyelem bőséges, mennyei Atya, lélek törvénye, halálnak törvényétől, halálból Urunkat, keresztségben Jézus, erejébe vetett, halálból feltámasztotta, követelményeivel ellenün, következményeivel ellenün, lélek vele, testiség bűnét, mennyország kulcsait, béna Aeneast, angyal kiszabadította, kegyelem kincsét, rendkívüli erőt, követelményeivel, megigazulásunkat, legdicsőségesebb, megtapasztalása, cselekedetekből, korintusiakhoz, feltámasztotta, kicsapongásért, meggyógyította, kiszabadította, cserépedényben, temetkeztetek, megbocsátotta, tulajdonítsuk, keresztségben, következtében, körülmetélés, kiáradásáért, cselekedetek, gazdagította, közbelépését, szorongatnak, mennyország,
© 2013 TVN.HU Kft.