Belépés
Számonkéri
...,,Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen." Róma 1,18

A történelem különleges időiben Isten hirtelen számadást tartott az emberek fölött, hogy megmutassa nekik ítéletét az általuk elkövetett bűnök miatt. Nyilvánvaló, hogy Isten nem üti azonnal agyon az embereket a bűn elkövetése után. De bizonyos alkalma...
2019-10-16 12:22:17
27. évközi hét szombat 10.12
... mert ott tartok ítéletet minden nép felett.
Vegyétek elő a sarlót, mert a vetés már megérett!
Jöjjetek és tapossátok, tele van már a borsajtó!
Ugyanígy túlárad a népek gonoszsága.
Népek népek után jelennek meg a Döntés völgyében; mert közel van az Úr napja a Döntés völgyében.
A Nap és a Hold elsötétedik, a csillagok elveszítik fényüket.
Az Úr szózata ...
2019-10-12 14:15:31
Rimaszombati kastély lángjai.. Dáma Lovag Erdős Anna verse.
... múltat
Nem kegyelmez embernek, alkotásnak
Tűz az Úr, ő mindent elpusztíthat

S az ember csak zokog magában
Siratja, ami már rég nem az övé
Mindent elnyel a múlt gonoszsága
Minden, ami a mienk volt hajdanában

Állítsátok meg e pusztító vad világot!
Ne hagyjátok, minden szépet elnyeljenek a lángok!
Káin és Ábel tüze, füstje lo...
2019-10-06 17:34:05
Megigazulás
... bűneidet nem rád, hanem Krisztusra vetette Mózes és a többiek minden igazsága és törvénye ellenére. Mózes azzal fenyegeti a bűnöst, hogy minden embernek meg kell halnia saját bűne ...
2019-09-15 07:26:21
17. évközi hét kedd 07.30
... Mózes sietve leborult a földre, meghajtotta magát és hódolattal folytatta: ,,Ha kegyelmet találtam színed előtt, Uram, kérlek, járj velünk, bár keménynyakú ez a nép, bocsásd meg gonoszságainkat és bűneinket, fogadj tulajdonoddá minket!" Mózes negyven nap és negyven éjjel volt az Úrnál. Kenyeret nem evett, vizet nem ivott, és feljegyezte a táblára a szövetség tíz parancs...
2019-07-30 11:01:00
Isten kezében a lelkünk biztonságban van
... lélek egyedül igaz és hű pásztora és püspöke. Nem rajtam kezdi el megtanulni, hogyan kell az övéit, vagyis azokat, akik az ő hangját hallgatják és követik, az ördög hatalma, a világ gonoszsága és minden zsarnokság ellen megvédelmeznie. Azt mondja, soha nem fognak elveszni. Senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Én emellett megmaradok, és ezért nem is törekszem rá, hogy lelkemrő...
2019-07-17 19:11:40
14. évközi hét szombat 07.13
OLVASMÁNY Mózes első könyvéből
Halála előtt József arra emlékezteti testvéreit, hogy Isten nem feledkezik meg ígéreteiről, és visszavezeti őket az ígéret földjére.
Halálos ágyán Jákob ezt a parancsot adta fiainak: ,,Ha majd én is őseim sorsára jutok, a heteus Efron mezején levő barlangba temessetek! Abba a barlangba, amely Machpela mezején van, szemben Mambréval, K...
2019-07-13 13:46:42
Szeretet és harag
..."Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen." Róma 1,18

Isten ítélete és megtorló büntetése a nem bűnbánó bűnössel szemben az Ő haragja itt és az örökkévalóságban. A. W. Pink rámutatott arra, hogy a harag éppúgy isteni megnyilatkozás, mint az Ő hűsége, hatalma és irgalmassága.

Ha Isten haragja felől g...
2019-06-14 13:51:52
A mi urunk, Jézus Krisztus, az örök főpap 06.13
... betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis (Istentől) megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott.
Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást!
Mi mindnyájan, mint a juhok, tévelyegtünk, ki-ki a maga útjára tért, é...
2019-06-13 07:21:40
Megbocsátás
...,,Az a bűnös, akinek múltban elkövetett gonoszságát egyszer már megbocsátották, a jövőben sem akar a gonosz fennhatósága alá kerülni."

-John Stott-...
2019-06-08 10:31:53
1 2 3 .............45 46 .......68 69 .......90 91 92 
Címkék: Dáma Lovag Erdős Anna, Jézus Krisztus, OLVASMÁNY Mózes, lelkünk biztonságban, örök főpap, emberek minden, történelem különleges, emberek fölött, általuk elkövetett, népek gonoszsága, csillagok elveszítik, ember csak, múlt gonoszsága, mienk volt, többiek minden, ördög hatalma, világ gonoszsága, ígéret földjére, parancsot adta, heteus Efron, harag éppúgy, maga útjára, gonosz fennhatósága, örökkévalóságban, gonoszságainkért, gonoszságainkat, békességünkért, nyilatkoztatja, megnyilatkozás, megbocsátották, betegségeinket, megvédelmeznie, biztonságban, rimaszombati, irgalmassága, hitetlensége, tulajdonoddá, fennhatósága, elpusztíthat, visszavezeti, tévelyegtünk, megigazulás, elsötétedik, megbocsátás, meghajtotta, gonoszságát, feljegyezte, keménynyakú, elnyeljenek, fájdalmaink, ígéreteiről, emlékezteti, nyilvánvaló, megalázott, történelem, hódolattal, különleges, gonoszsága, megmutassa, elkövetett, nehezedtek, számonkéri, elkövetése, krisztusra, bűneinkért, megvertnek, hajdanában, temessetek, gyógyulást, testvéreit, elveszítik,
© 2013 TVN.HU Kft.