Belépés
Gyógyító hangok
... bo­nyo­lul­tabb a ze­ne mint köz­lés ér­zé­ke­lé­se, át­élé­se, meg­ér­té­se, amely mind a jobb agy­fél­te­ké­ben tör­té­nik. A ze­ne kom­plex ha­tá­sa csak az ered­mé­nyé­ben ér­zé­kel­he­tő. Tu­do­má­nyos esz­kö­zök­kel csak a le­gu­tol­só tíz-húsz év­ben mér­he­tő.


A hang, a ze­ne ránk gya­ko­rolt ha­tá­sá­nak két szél­ső­sé­ges ál­la­po­tát is­mer­het­jük fel ...
2015-09-21 09:09:07
1 
Címkék: ze­ne mint, jobb agy­fél­te­ké­ben, ze­ne kom­plex, ered­mé­nyé­ben ér­zé­kel­he­tő, le­gu­tol­só tíz-húsz, ze­ne ránk, gyógyító, hangok, amely,
© 2013 TVN.HU Kft.