Belépés
Érdekes mondások
Ha jól érzed magad, ne aggódj. El fog múlni.
Ha jól mennek a dolgok, valami el fog romlani.
Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Amit ember összerakott, elôbb-utóbb szétesik.
Semmi sem olyan rossz, hogy ne tudna tovább romlani.
Nem lehet megjavítani, ami nem romlott el.
Az erôseket segíti a szerencse.
Valamiben a pici a jó...
2018-08-21 22:22:42
Prohászka Ottokár: A föltámadás dicsősége
Prohászka Ottokár későbbi székesfehérvári püspök 1887-es szavai. Az írás a Schütz Antal szerkesztette, Prohászka Ottokár összegyűjtött műveit tartalmazó sorozat Élet igéi II. - Az Úr ünnepei című XVII. kötetében olvasható.


Forrás:...
2018-04-01 14:12:03
Tallóztam
Levegő, föld, víz és tűz. Ennek a négy elemnek az erejét használták fel az indián gyógyítók az egészség megőrzése érdekében.

Az észak-amerikai indián törzsek gyógyító tudású férfijai és asszonyai az évszázados hagyományokban és a természetben hisznek. Úgy tartják, hogy az, aki összhangba kerül a természeti erőkkel, rendszeresen figyel a belső hangjára, és komolyan veszi ...
2018-03-17 10:56:46
Az indiánokgyógyító tudománya
...


Levegő, föld, víz és tűz. Ennek a négy elemnek az erejét használták fel az indián gyógyítók az egészség megőrzése érdekében.

Az észak-amerikai indián törzsek gyógyító tudású férfijai és asszonyai az évszázados hagyományokban és a természetben hisznek. Úgy tartják, hogy az, aki összhangba ker...
2018-03-17 09:38:33
Heinrich Heine: Téli rege (1844)
... szerelmi bút,
lemondást és hogy, meglásd,
a vidám, boldog mennybe fönt
még megtaláljuk egymást.

S a siralomvölgy örömét,
mely tüstént tovaröppen,
s a túlvilágot, hol a szív
dúskál szent gyönyörökben.

A lemondás aggott dalát,
s az égi tente-tentét,
ettől csitul a nagy kamasz,
a nyűgös, szertelen nép.

Tudo...
2018-02-25 15:02:15
Történetek!
... Nem tudom.
Cynthia különös, feszült arccal ismét kinyújtotta a kezét az asztalon heverő töredék felé. Ez alkalommal a füle között érintette meg. Elakadt a lélegzete. A mennyezetlámpák felvillantak - Steve látta, hogy felvillannak -, és a rádió megint rákezdte. - Hé, Dwight, hé, Lyle, fiúk, nem kell a tusa - énekelte Mary Chapin a recsegésen át -, hot dog, szerencsés vagyok ma...
2017-01-05 17:11:25
Dr. Padányi Viktor : Vérbulcsú
... a Rábáig előnyomulva számtalan magyar telepet pusztít, és nagyon sok zsákmánnyal és fogollyal tér haza. Az ötven esztendeje tartó nyomasztó kisebbségi érzés után ezen esemény valósággal felvillanyozza Nyugat-Európát, hiszen a rettegett magyarokat saját országukban támadták meg. Az egykorú források eltúlozzák az eseményt. A krónikások, akik ötven esztendő száz meg száz súlyos csata...
2016-08-02 23:28:52
Hogyan ültesd át a gyakorlatba?
Hogyan ültesd át a gyakorlatba a személyiségfejlesztési tanácsokat
Sokan olvas­nak ma már önfej­lesz­tési köny­ve­ket, és egyre töb­ben jár­nak ilyen témájú tré­nin­gekre és sze­mi­ná­ri­u­mokra. Ez a jó hír. A rossz hír azon­ban az, hogy a gya­kor­latba csak nagyon keve­sek tud­ják haté­ko­nyan átül­tetni a tanul­ta­kat. Ehhez sze­ret­nék egy kis segít­sé­get nyúj­tani az al...
2016-03-16 13:54:18
Újra meg újra ugyan­azo­kat a dol­go­kat tesszük
Újra meg újra ugyan­azo­kat a dol­go­kat tesszük, de mégis más ered­ményt várunk. Eldön­töm, hogy leg­kö­ze­lebb más­képp csi­ná­lom, aztán - bumm! - ott van megint, és ugyanaz a vég­ered­mény. Mintha magam­ban hor­doz­nám a prob­lé­mát.
Tulaj­don­kép­pen így is van. Prob­lé­má­in­kat leg­több­ször magunk okoz­zuk. Mivel? Itt van 5 ok: Szemellenzőt viselünk.
V...
2016-03-06 21:24:48
10 dolog, amit tegyél meg minden hétvégén
...

A sike­res és a siker­te­len embe­rek közötti különb­sé­gek­kel könyv­tá­ra­kat lehetne meg­töl­teni. Az elmúlt héten ren­ge­teg ,,Hogy tel­tek az ünne­pek?" típusú beszél­ge­tés­ben volt részem, és ez újra ráirá­nyí­totta a figyel­me­met arra, hogy a sike­res embe­rek mennyire oda­fi­gyel­nek a sza­bad­ide­jük minő­ségi eltöl­té­sére.
Két meg­jegy­zés a...
2016-03-05 18:49:47
1 2 3 .5 6 .8 9 10 11 12 
Címkék: Prohászka Ottokár, Heinrich Heine, Padányi Viktor, Schütz Antal, Mary Chapin, föltámadás dicsősége, indiánokgyógyító tudománya, dol­go­kat tesszük, erôseket segíti, négy elemnek, erejét használták, indián gyógyítók, egészség megőrzése, észak-amerikai indián, évszázados hagyományokban, természetben hisznek, természeti erőkkel, belső hangjára, siralomvölgy örömét, lemondás aggott, nagy kamasz, asztalon heverő, füle között, mennyezetlámpák felvillantak, rádió megint, ötven esztendeje, rettegett magyarokat, egykorú források, gya­kor­latba csak, siker­te­len embe­rek, elmúlt héten, figyel­me­met arra, sike­res embe­rek, sza­bad­ide­jük minő­ségi, indiánokgyógyító, székesfehérvári, mennyezetlámpák, felvillanyozza, hagyományokban, összegyűjtött, szerkesztette, természetben, rendszeresen, felvillantak, felvillannak, gyönyörökben, siralomvölgy, szemellenzőt, gyakorlatba, megtaláljuk, országukban, zsákmánnyal, kinyújtotta, előnyomulva, megjavítani, elsiklottál, összerakott, alkalommal, túlvilágot, történetek, használták,
© 2013 TVN.HU Kft.