Belépés
Csíksomlyói búcsú - Kovács Gergely érsek: a járvány visszavezet bennünket a lényeghez, az ünnep magvához
... lehet, hogy fáj, de akkor is tudnunk kell, hogy az Isten jó, és jót akar népének" - adta meg a választ.
Felidézte: Jézus is úgy érezte a kereszten, hogy az atyja elhagyta őt, aztán harmadnapra kiderült, hogy mégsem. "A történelem folyamán nem egyszer érezhette a mi népünk, hogy Isten elhagyta, elfordította tőle arcát. Ha ezeket az alkalmakat felidézzük, megkísért bennünket a...
2020-05-30 13:51:50
húsvét 7. hét szombat 05.30
... Cselekedeteiből
Pál apostol Rómában, fogolyként is hirdeti az Isten országát.
Rómába érkezésünk után Pál engedélyt kapott, hogy saját szállásán maradhasson egy katona őrizete alatt.
Harmadnapra magához kérette a legtekintélyesebb zsidókat. Amikor összejöttek, így szólt hozzájuk:
,,Férfiak, testvérek! Én semmit sem vétettem a nép vagy atyáink szokásai ellen...
2020-05-30 06:33:36
A barátságról
... volt, mégis ezt mondta neki egy alkalommal:
Ettől kezdve arra oktatta őket, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie. A vének, a főpapok és az írástudók elvetik és megölik, de harmadnapra föltámad. Erről egészen nyíltan beszélt nekik.
   Péter ekkor félrevonta Jézust, és szemrehányást tett neki. Erre ő hátrafordult, tanítványaira nézett, és így korholta Pétert: ,,T...
2020-05-20 10:32:35
Csütörtök húsvét nyolcadában 04.16
... titeket, és így mindegyiktek elforduljon a bűntől."
Ez az Isten igéje. ApCsel 3,11-26

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
A Messiásnak szenvednie kellett, és harmadnapra feltámadnia a halálból.
Abban az időben:
Az (Emmauszból visszatért) tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel (Jézust) a kenyértöréskor.
M...
2020-04-16 07:38:30
Nagyszombat
Nagyszombat húsvét ünnepének előnapja, az igazi húsvéti ünneplés délután kezdődik. Arra a napra emlékeztet, amikor Krisztus holtteste a sziklába vájt sírban feküdt, de harmadnapra, azaz húsvét vasárnap hajnalára feltámadt. Ekkor van a tűzszentelés, amelyet a húsvéti gyertya- és keresztvíz-szentelés, majd a vigília mise követ. A tűz Krisztus jelképe, akinek feltámadásával a remény, ...
2020-04-12 08:44:50
Nagypéntek – Jézus Krisztus kereszthalálának napja
... bennünket, hívőket biztosít arról, hogy nem a halálé az utolsó szó, hogy nagypénteket követi a feltámadás, a jó győzedelmeskedik a gonosz felett, a szeretet győz a gyűlölet felett, a harmadnapra Feltámadt Krisztus győzelme hirdeti, hogy az utolsó szó Istené, aki maga az Élet.
Az Egyház nagypénteken szigorú böjt megtartását kéri a hívektől. A 18 és 60 év közötti hívek legfelje...
2020-04-10 10:49:14
Virágvasárnap 04.05
... balról.

Ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről!
Akik arra jártak, káromolták őt, bólogattak a fejükkel és ezt mondták: ,,Le akartad rombolni a templomot, és harmadnapra fölépíteni? Szabadítsd hát meg önmagadat! Ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről!" Ugyanígy gúnyolták őt a főpapok is az írástudókkal és a vénekkel együtt: ,,Másokat megmentett...
2020-04-05 07:02:26
A harag a szeretet másik arca?
... hűségesnek és könyörülőnek (vö. Kiv 34,6). Amikor egy évezreddel később Jézus megjövendöli szenvedését, többek között azt mondja, hogy az Emberfiát ,,emberek kezébe adják, megölik, de harmadnapra feltámad" (Mk 9,31). Dávid vélekedése Isten könyörületét és igazságosságát sejti meg. Egy másik lehetséges büntetés ugyanis ellenséges támadástól való menekülés lett volna (13....
2020-03-24 08:36:36
2. nagyböjti hét szerda 03.11
... fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott az Emberfiát a főpapok és írástudók kezére adják, halálra ítélik, majd kiszolgáltatják a pogányoknak, megcsúfolják, megostorozzák és keresztre feszítik, de harmadnapra feltámad."
Ekkor odalépett hozzá a Zebedeus-fiúknak (Jakab és János apostoloknak) anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle: ̶...
2020-03-11 17:45:53
A sebesült angyal
... amelyikben meg lehetett ölni azt, akinek angyalok szolgáltak?...
2020-03-10 12:29:29
1 2 3 ..................60 61 .........90 91 .........119 120 121 
Címkék: Kovács Gergely, Jézus Krisztus, EVANGÉLIUM Szent Lukács, Feltámadt Krisztus, Isten Fia, járvány visszavezet, ünnep magvához, szeretet másik, sebesült angyal, atyja elhagyta, történelem folyamán, alkalmakat felidézzük, katona őrizete, legtekintélyesebb zsidókat, írástudók elvetik, úton történtekről, igazi húsvéti, napra emlékeztet, sziklába vájt, húsvéti gyertya-, vigília mise, gonosz felett, szeretet győz, gyűlölet felett, harmadnapra Feltámadt, vénekkel együtt, évezreddel később, másik lehetséges, győzedelmeskedik, kereszthalálának, kiszolgáltatják, cselekedeteiből, feltámadásával, kenyértöréskor, igazságosságát, virágvasárnap, szemrehányást, tanítványaira, megostorozzák, hátrafordult, elfordította, nagypénteken, nagypénteket, tűzszentelés, mindegyiktek, történtekről, könyörületét, megcsúfolják, jeruzsálembe, írástudókkal, könyörülőnek, megjövendöli, apostoloknak, harmadnapra, szenvedését, nyolcadában, feltámadnia, nagyszombat, csíksomlyói, barátságról, tanítványok, beszámoltak, maradhasson, elforduljon, emberfiának,
© 2013 TVN.HU Kft.