Belépés
Min­den nap­ba be­le­csem­pész­hetsz va­la­mi­lyen va­rá­zs
..." Min­den nap­ba be­le­csem­pész­hetsz va­la­mi­lyen va­rá­zsos ele­met, meg­aján­dé­koz­ha­tod ma­gad egy könyv igaz­sá­gá­nak ne­gyed­órás él­mé­nyé­vel, va­la­mi­lyen ho­má­lyos fo­ga­lom meg­is­me­ré­sé­nek ki­elé­gü­lé­sé­vel, kör­nye­ze­ted vi­gasz­ta­lá­sá­val vagy fel­de­rí­té­sé­vel. Az élet gaz­da­gabb lesz, ün­ne­pibb és em­be­ribb, ha meg­töl­töd a hét­köz­nap­ok né­hán...
2015-12-15 20:31:43
Ünnep
..." Min­den nap­ba be­le­csem­pész­hetsz va­la­mi­lyen va­rá­zsos ele­met, meg­aján­dé­koz­ha­tod ma­gad egy könyv igaz­sá­gá­nak ne­gyed­órás él­mé­nyé­vel, va­la­mi­lyen ho­má­lyos fo­ga­lom meg­is­me­ré­sé­nek ki­elé­gü­lé­sé­vel, kör­nye­ze­ted vi­gasz­ta­lá­sá­val vagy fel­de­rí­té­sé­vel. Az élet gaz­da­gabb lesz, ün­ne­pibb és em­be­ribb, ha meg­töl­töd a hét­köz­nap­ok né­hán...
2015-12-14 20:49:18
Gyógyító hangok
... egy­be­kap­cso­lá­sa. A dal­lam: vál­to­zó ma­gas­sá­gú ze­nei han­gok­nak egy­ség­gé for­mált, rit­mi­kus egy­má­su­tán­ja. A rit­mus: idő­be­li je­len­sé­gek­ben meg­nyil­vá­nu­ló, sza­bá­lyos vál­ta­ko­zás, hosszú és rö­vid han­gok sza­bá­lyos vál­ta­ko­zá­sa. A har­mó­nia: ki­egyen­sú­lyo­zott­ság, va­la­mik kö­zöt­ti össz­hang." Lát­juk, hogy nem is olyan könnyű a meg­f...
2015-09-21 09:09:07
Varázsos elem
Min­den nap­ba be­le­csem­pész­hetsz va­la­mi­lyen va­rá­zsos ele­met,
meg­aján­dé­koz­ha­tod ma­gad egy könyv igaz­sá­gá­nak ne­gyed­órás
él­mé­nyé­vel, va­la­mi­lyen ho­má­lyos fo­ga­lom meg­is­me­ré­sé­nek
ki­elé­gü­lé­sé­vel, kör­nye­ze­ted vi­gasz­ta­lá­sá­val vagy fel­de­rí­té­sé­vel.
Az élet gaz­da­gabb lesz, ün­ne­pibb és em­be­ribb, ha meg­töl­tö...
2012-03-27 07:47:27
magyarorszag_tortenete_05_az_anjouk_birodalma_1301-1387
...magyarorszag_tortenete_05_az_anjouk_ birodalma_1301-1387

October 22, 2011
timeahernadi
1624 other publications
Subscribe

5 ; T Ö R T É N E T E MAGYARORSZÁG AZ ANJOUK BIRODALMA 1301-1387 Csukovits Enik CSUKOVITS ENIK Az Anjouk birodalma 1301-1387 Romsics Fszerkeszt Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta: Csukovits Enik Fszerkeszt: Romsics Ignác Sorozatszerkesz...
2012-02-22 21:26:22
Gy Lajos
... le­gel­nek.
------------------------------------ ------------------------------------ ----Gyüre Lajos - Ku­ru­co­san

Áll­junk be áll­junk be
Mus­ké­tás la­banc­nak
Hát­ha éle­tün­kért
Ott majd töb­bet a...
2011-02-18 12:11:11
Regénytrilógiám
... magára... Álomvilága valóságára emlé-kezve, már maga is idősödött, nagymama-korba lépett; a tükör azonban egy kortalan lényt mutatott. Mintha nem is szilárd teste lett volna; inkább valami homályos fény-halmaz, egyfajta alakba rendeződve, mely emlékeztetett ugyan fiatalkori külsejére, de azzal sem volt azonos. So-ha, soha nem látta még magát ilyennek, énképe nem volt vele megf...
2010-10-19 16:23:01
Czike László: Rendszerváltó sz
... feleslegesen ,,áldoztam vol­na fel" magamat a sem­mi oltá­rán, nem értek még meg bizonyos fel­tételek. Az igazság ki­fejtésének - és a háztetőkről hirdetésének! - is súlyos elő­fel­tételei van­nak. Mostanra - bár rettenetes árat fizetve, de - ,,felnőtt" a tár­sa­dal­om egésze is ar­ra, hogy szembenézzen a szomorú valósággal. Ha túl kor...
2009-08-25 18:12:50
A titok (Előszó)
... végigsöpört a világon, csodás beszámolók végeláthatatlan sora zúdult ránk: az
emberek leírták, hogy krónikus fájdalmaktól, depressziótól és betegségektől szabadultak meg; sú-
lyos balesetek után álltak lábra; sőt voltak, akik a halál torkából tértek vissza. Több ezer történet
érkezett, amelyek mesés vagyonokról és váratlan pénzekről szóltak. Sokan arra ha...
2009-01-23 08:33:10
Magyarország újrafelosztása
... Másrészt pedig alapvető, íratlan, megelőző egészség-védelmi szabály, hogy ami az emberből hirtelen kikívánkozik, nos, azt bi­zony célszerű mielőbb kiengedni, mert a tartós visszatartás sú­lyos következményekkel - pl. felfúvódás, bélcsavarodás - is járhat.

A ,,fáradt gőzt" tehát ki kell engedni.Dél van.

Hallgat...
2008-07-25 19:02:49
1 2 
Címkék: Czike László, MAGYARORSZÁG AZ ANJOUK BIRODALMA, Csukovits Enik CSUKOVITS ENIK Az Anjouk, Romsics Fszerkeszt Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta, Csukovits Enik Fszerkeszt, Romsics Ignác Sorozatszerkesz, Gyüre Lajos, könyv igaz­sá­gá­nak, élet gaz­da­gabb, hét­köz­nap­ok né­hán, tükör azonban, kortalan lényt, sem­mi oltá­rán, igazság ki­fejtésének, háztetőkről hirdetésének, tár­sa­dal­om egésze, szomorú valósággal, emberből hirtelen, tartós visszatartás, sorozatszerkesz, regénytrilógiám, végeláthatatlan, újrafelosztása, emlékeztetett, betegségektől, bélcsavarodás, rendszerváltó, depressziótól, kikívánkozik, magyarország, visszatartás, fájdalmaktól, hirdetésének, szembenézzen, magyarorszag, feleslegesen, timeahernadi, publications, vagyonokról, szabadultak, végigsöpört, háztetőkről, valóságára, valósággal, álomvilága, fiatalkori, fszerkeszt, fejtésének, beszámolók, rettenetes, felfúvódás, rendeződve, birodalma, csukovits, tortenete, pénzekről, subscribe, idősödött, balesetek, külsejére, kiengedni, áldoztam, alapvető, varázsos,
© 2013 TVN.HU Kft.