Belépés
Mária-búcsújáróhelyeink
... Boldogasszonynak nevezze el. Valószínűleg azért, mert eleink ismerték a protoevangéliumot, vagyis az őskinyilatkoztatást."

Ez egybecseng azzal, amit az álmos-árpádi honvisszatérés előtti magyarság egyistenhitéről Theophylactus Symoccates, bizánci történetíró így fogalmaz bennünket a VIII. század első felében, az akkor és még később is széles körben elterjedt nevün...
2016-11-01 11:28:20
Energia-központok Magyarországon
... Boldogasszonynak nevezze el. Valószínűleg azért, mert eleink ismerték a protoevangéliumot, vagyis az őskinyilatkoztatást."

Ez egybecseng azzal, amit az álmos-árpádi honvisszatérés előtti magyarság egyistenhitéről Theophylactus Symoccates, bizánci történetíró így fogalmaz bennünket a VIII. század első felében, az akkor és még később is széles körben elterjedt ne...
2016-10-24 12:53:45
Az Énlakai templom rovásfeliratáról...
... falu, amelyet Énlakának hívnak. Csendesen bújik meg a Gagy-patak völgyfőjében a Firtos- tető nyugati lábánál. A néphit és a szóbeszéd szerint még Jenő vezér vetette meg itt a lábát a honvisszatérés idején. Régen jeles és dicső település lehetett, hiszen egykori várát- a régészeti leletek alapján- védték itt rómaiak, dákok, gótok és avarok.

A helységről kevés szó esett r...
2014-04-24 17:46:14
Botos László : Elhallgatások
... népnevük, mert a vlach név egy népnek a foglalkozását jelenti. Tehát nem népet jelent, hanem foglalkozást, pásztort. Majd Akadémiánk felkérte Melich Jánost, hogy kutassa az Árpádkori, honvisszatérés idején a Kárpát-medencében élő népek kilétét. S ő ,,A honfoglaláskori magyarság" c. könyvében megtalálta a

,,1. Thrák nyelvűek: agathyrszok / dákok/ karpok...
2013-12-31 06:51:34
Botos László : Így volt – hogyan tovább?
... bizonyított áltudományt kopírozta le és alkalmazza Akadémiánk, amikor félredobva a magyarországi ásatási leleteket, azt meri hirdetni, hogy a Kárpát-medencének nincs őstörténete, és a honvisszatérés idejében is csak nagyon gyéren lakott szláv népi terület volt.

Hogy ezt a zavart megvilágítsuk, itt az alábbiakban bemutatjuk Dr. Bódi Dezső által készített és részemre me...
2013-01-31 06:38:48
Botos László : Tények és gondolatok
... őskori neveivel, az itt talált festmények és őskori magyar nevek felsorolásával közöl, melyek messzemenő bizonyítékok arról, hogy Moldva, Havasalföld, gyűjtőnevén Regát, már a magyar honvisszatérés előtt évszázadokkal magyar fajú népek lakta területe volt. Ez az a hatalmas terület, amelyet a románok ősföldjüknek tekintenek és hirdetnek. Pedig a fennmaradt nyomok kézzel foghatóak...
2012-11-22 07:29:52
Botos L.:Amiről szólnunk kell
... már tudott, hogy minket magyarokat értenek alatta. Ezen népcsoportok, mind, egy-egy népet, azaz nemzetet jelentenek. A mind itt megnevezett nemzetek adják a honfoglalás (helyesen honvisszatérés) előtti magyarok történelmét. Lehetséges az, hogy mind az itt említett népek, nemzetek a magyar nyelvet beszélték? László Gyula egyik tanulmányában felveti azt a lehetőséget, hogy az ó...
2011-01-25 08:00:51
A Kárpátmedence az őshazánk
... Ez a régi kutatás előidézője lett.

Ha vesszük a fáradságot és megtekintjük Anonymus írásait, majd Marjalaki Kiss Lajos víz és földrajzi nevek felsorolását, melyek a honvisszatérés előtti időből valók, az itt feljegyzett nevek egy ősi nép ittlétét bizonyítják. Nem Árpád népe adott nevet mindennek. A Tárihi Üngürüsz kihangsúlyozza, hogy nyelvükön beszélő nép lakja az...
2010-06-16 00:58:11
Letűnt idők elemzése
... honvisszaszerzést 896-ra teszik, de a legújabb kutatások (Heribert Illig) helytelenítik ez évszámot, és igazolva látják a Képes Krónikában írt háromszáz évvel korábbi honfoglalást, honvisszatérési idő meghatározását. A 896-évi visszatelepülés ideje volt az a zavaró tényező, amiért Akadémiánk ,,tudósai" visszautasították Árpád és népének Atillától és a hunoktól való les...
2008-02-09 00:34:06
1 
Címkék: Energia-központok Magyarországon, Botos László, Botos, Theophylactus Symoccates, Majd Akadémiánk, Melich Jánost, Bódi Dezső, László Gyula, Marjalaki Kiss Lajos, Tárihi Üngürüsz, Heribert Illig, Képes Krónikában, álmos-árpádi honvisszatérés, szóbeszéd szerint, honvisszatérés idején, régészeti leletek, helységről kevés, foglalkozását jelenti, honfoglaláskori magyarság&#8221, magyarországi ásatási, honvisszatérés idejében, zavart megvilágítsuk, alábbiakban bemutatjuk, magyar honvisszatérés, románok ősföldjüknek, fennmaradt nyomok, magyar nyelvet, régi kutatás, honvisszatérés előtti, legújabb kutatások, 896-évi visszatelepülés, hunoktól való, rovásfeliratáról, boldogasszonynak, egyistenhitéről, honfoglaláskori, honvisszatérési, visszatelepülés, honvisszatérés, magyarországon, kihangsúlyozza, meghatározását, felsorolásával, megvilágítsuk, theophylactus, elhallgatások, kárpátmedence, helytelenítik, foglalkozását, tanulmányában, magyarországi, évszázadokkal, népcsoportok, valószínűleg, bizonyítékok,
© 2013 TVN.HU Kft.