Belépés
NAGYKŐRÖS. Történetét írta ifj. Reiszig Ede dr.,
... Kőrösről. Első ízben 1317-ben kelt levélben szerepel, mely alkalommal a király saját birtokának mondja. (Anjouk. Okmt. I. 413) Majd a budai káptalan 1368 okt. 2-án kelt határjáró levelében fordul elő Kőrös, Kecskeméttel egyetemben, mint az óbudai apáczák czeglédi birtokával határos község. (Orsz. Llt. Dl. 5696.) 1382-ben Kőrösnek Erzsébet királyné, Nagy Lajos király neje volt a fö...
2015-02-24 19:21:25
Szepes Mária: A mindennapi élet mágiája
Szepes Mária:
A mindennapi élet mágiája

Bevezetés

Ezt a tanulmányt, amelynek különös kiterjedései közé benyitnak most, jó néhány évvel ezelőtt írtam. Csak közeli barátaim kaphatták meg tőlem elolvasásra akkor a pszichológiának és a szabadabb szellemi témáknak kedvezőtlen ...
2013-02-08 11:34:55
Szégyen és gyalázat a harangozás kategorikus elutasítása
... lelkészi elnöke és Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke írta alá.

Megjegyzés:

Kovács István államtitkár úrnak a harangozókhoz kellett volna fordulni, akkor biztosan zúgtak volna a harangok és az elszakított területeken sínylődő magyarok meghallották volna, hogy a magyar testvéreik nem feledkeztek meg róluk és közös erővel, nem harcc...
2012-06-12 08:06:06
szeretettel
... egyedüligaz, tehát aki ebben az igaznak vélt struktúrában gondolkodik, az csak helyeseredményekhez juthat, bármilyen szamárságokat ad elő.Úgy vélem, a fenti sorokban túlságosan sokszor fordul elő a ,,struktúra" szó. Astílus tudományos komorságát enyhítendő, ide iktatom a már előzőekben megidézettFüst Milán bölcseleti megoldását. Õt az izgat...
2012-06-07 12:00:01
szeretettel
... fázisa.............................. .................................... ....46c) A gyakorlat harmadik fázisa.............................. .................................... ..463. A szembefordulás gyakorlata.......................... .................................... ..........47a) A gondolati úton való szembefordulás...................... ..............................47 b) Szem...
2012-06-07 08:31:41
szeretettel
... haja sem olyan, mint másnak!
Amikor a választ meghallotta, összeszorult a szíve:
- Óh jaj, átkozott a születés, ha a megszületőnek az öregséget is meg kell ismernie!
Megfordult, és visszatért palotájába. A király megkérdezte:
- Mi történt, hogy fiam ilyen hamar visszafordult?
- Roskatag aggastyánt látott, felség, roskatag aggastyánt látott, és remetes...
2012-04-15 09:07:21
szeretettel
... - fogja le karomat a Mester -, amíg társaságomban tartózkodik, mindent én fizetek. Ön a vendégem! Indulhatunk?
- Boldogan -, nyögöm ki, mire vendéglátóm az út túlsó oldala felé fordulva fölemeli jobb karját. Most látom, hogy a túlsó oldalon négy vagy öt konflis várakozik. Az első kocsis, néhány másodperc múlva odaáll szorosan a járda széle mellé.
Vendéglát...
2012-04-05 06:38:25
magyarorszag_tortenete_05_az_anjouk_birodalma_1301-1387
... örökldött. közülük a legfeltnbb a k u n nép volt. A kevéssel a tatárjárás eltt Magyaror szágra költöz, 1241-ben az országból kizött, majd újra visszahívott k u n o k még a 13-14. század fordulóján is a nemzetségi szállásterületbl létrejött széki szervezet keretei között éltek, élükön a szálláska pitányokkal. Nemezsátrakban laktak, f ként állattenyésztéssel foglalkoztak, p o gány h...
2012-02-22 21:26:22
szeretettel
... uram megvakarta az ajka alatt deresedô fiókszakállt, s nyájasan
mondá:

- Nem tesz semmit, édes fiaim; majd csak megösmerkedünk lassankint.

Azután a hajdú felé fordult:

- Szólítson kend elô három pandúrt!

Nyomban elôállt mind a három.

- Ti pedig, édes fiaim, ha már nem akarjátok megmondani, kik vagytok,
én bizony nem ...
2012-02-09 13:34:23
szeretettel
... sorrendjébe,mindig újra kellene kezdenem elölről, érthetetlen, érthetetlen,érthetetlen, amit látok, érthetetlen, miért állják körül a bogár-hátú kocsit, és miért háttal áll valamennyi, miért nem fordul meg,vagy fordul legalább oldalt valamelyik is, hogy láthassam az arcát,ha csak az egyikét is, hiába várok, csak a hátukat látom,akiknek szembe kellene állniuk velem, hiszen kör...
2011-11-23 20:23:36
1 2 3 4 5 
Címkék: Reiszig Ede, Szepes Mária, Kőrösnek Erzsébet, Nagy Lajos, Gáncs Péter, Magyarországi Evangélikus Egyház, Kovács István, mindennapi élet, harangozás kategorikus, király saját, budai káptalan, óbudai apáczák, szabadabb szellemi, harangozókhoz kellett, elszakított területeken, magyar testvéreik, igaznak vélt, fenti sorokban, gyakorlat harmadik, szembefordulás gyakorlata, gondolati úton, választ meghallotta, király megkérdezte, túlsó oldalon, járda széle, tatárjárás eltt, országból kizött, nemzetségi szállásterületbl, szálláska pitányokkal, ajka alatt, hajdú felé, bogár-hátú kocsit, hátukat látom, szállásterületbl, pszichológiának, szembefordulás, nemezsátrakban, megidézettfüst, megösmerkedünk, visszafordult, társaságomban, harangozókhoz, magyarországi, szamárságokat, magyarorszag, meghallották, struktúrában, kepfeltoltes, fiókszakállt, visszahívott, kecskeméttel, összeszorult, kiterjedései, foglalkoztak, tartózkodik, kategorikus, érthetetlen, indulhatunk, elutasítása, vendéglátóm, pitányokkal, elszakított, gondolkodik,
© 2013 TVN.HU Kft.