Belépés
Gyógyító hangok
... mi­lyen mér­ték­ben se­gí­ti elő a szer­ve­zet ener­ge­ti­kai rend­sze­ré­nek táp­lá­lá­sát, il­let­ve mi­lyen mér­ték­ben blok­kol­ja, ká­ro­sít­ja azt.


Vek­to­rok

Ilyen mó­don az egyes hang­fre­kven­ci­ák pon­tos mé­ré­se is le­het­sé­ges.


A hang az em­be­ri test rez­gé­sé­hez ké­pest egy na­gyon las­sú fre­kven­cia. Kép­zel­jük el, h...
2015-09-21 09:09:07
Botos László : Pártatlanul a tények tükrében
... zavaros, zivataros időszakaiban.

A kutatók és a hivatalos történészeink is keresik, kutatják az okokat, az időt, hogy ez a nemzettörés, amelyet úttévesztésnek neveznek, mikor és milyen körülmények között, és hol is történhetett? Az évszázadokat felölelő kutakodás nem talált semmi biztos nyomot, amire hivatkozhatnánk, legalábbis mindeddig nem mutatható ki semmi, ami...
2014-06-03 19:51:24
Érdemes a nőket helyzetbe hozni
Nem csupán a jogszabályi háttér, hanem a munkaadó és a munkavállaló közötti bizalmon alapuló párbeszéd is fontos alapja a rugalmas munkaerőpiac létrejöttének. A női foglalkoztatás területén létszámban és a szemléletben is új helyzet állt elő, a magyar nők képzettsége és tudása kiemelkedően jó. Nemcsak az egyének, hanem a családok szintjén is az egyik legnagyobb kihívás megtaláln...
2013-12-17 16:00:02
magyarorszag_tortenete_05_az_anjouk_birodalma_1301-1387
... területen Aba Amadé, az innen Békésig terjed megyékben Borsa Kopasz, Erdély ben Kán László vajda kormányzott. Az Al- AZ ÚJ DINASZTIA MEGJELENÉSE Trencsén vára: Csák Máté idején még nem volt ilyen látványos D u n a és a Száva mentén Csák Ugrin volt az úr, a Dunántúl nyugati megyéi Kszegi János, a délkeleti megyék és a Drávántúl Kszegi Henrik tartományát alkották. Szla vóniában a Ba...
2012-02-22 21:26:22
A magyar népek őstörténete 7
... harmadszor helyneveinket a bennük szereplő szavak és képzők szerint kellene csoportosítanunk és eredményeinket össze kellene hasonlítani Európa más tájainak régi helyneveivel. Meglepődnénk, milyen sok magyar értelmű helynév van szerte egész Európában! Az alábbiakban próbáljunk e három irányú kutatásra ízelítőt adni.

Mindenki tudja, hiszen ókori történetünk iránt érdeklő...
2011-08-09 23:42:38
A magyar népek őstörténete 1
... MAGYAROKRÓL?
KIK A HUNOK?
A hunok faja és nyelve.
A hunok műveltsége.
A hun nép sorsa.
KIK A MAGYAROK?
BESZÉLHETÜNK-E HUN-MAGYAR TESTVÉRISÉGRŐL?
A HUNOK NYELVEMLÉKEI
MILYEN NYELVEN BESZÉLTEK A HUNOK?
Mit tudunk ehhez hozzátenni?
MIT TUDUNK A HUN VAGY SZÉKELY ÍRASMÓDRÓL?
SZEMELVÉNYEK A SZÉKELY-MAGYAR ROVÁSÍRÁS EMLÉKEIBŐL
A...
2011-08-09 23:22:10
ARVISURA. aVaGY A MAGYARSÁG 1
... legnagyobb fiát az ötödik égbe, hogy népesítse be. Sis-Tórem fia, Numi-Tórem hasonlóképpen cselekedett: ledobott egy gyümölcsöt. A negyedik eget Numi-Tórem fiai és leányai népesítették be. Ilyen sorrendben létrejött aztán a jó szellemek és jó lelkek harmadik, meg a rossz lelkek második Égi birodalma. Legalul kapott helyet a Nagy Terembura, amelyben minden lélek elfért. Onnan a csi...
2011-08-06 20:31:02
11 ezer
... Kész röhej!" S hogy ne legyen annyira
röhejes, a hospodár-alprefektusságot hercegi címmel
váltotta fel. ,,Ez már döfi - csettintett elégedetten -,
ilyen címet már lehet örökölni. A hospodárság közigaz-
gatási méltóság, de aki közigazgatási tisztet tolt be, an-
nak cím is kell hozzá. Nemessé utóm magam. Én tulaj-
donképpen ...
2008-06-16 13:08:44
1 
Címkék: Botos László, Borsa Kopasz, DINASZTIA MEGJELENÉSE Trencsén, Csák Máté, Csák Ugrin, Kszegi János, Drávántúl Kszegi Henrik, BESZÉLHETÜNK-E HUN-MAGYAR TESTVÉRISÉGRŐL, HUNOK NYELVEMLÉKEI, MILYEN NYELVEN BESZÉLTEK HUNOK, TUDUNK HUN VAGY SZÉKELY ÍRASMÓDRÓL, SZEMELVÉNYEK SZÉKELY-MAGYAR ROVÁSÍRÁS EMLÉKEIBŐL, Nagy Terembura, tények tükrében, nőket helyzetbe, magyar népek, szer­ve­zet ener­ge­ti­kai, em­be­ri test, na­gyon las­sú, hivatalos történészeink, évszázadokat felölelő, jogszabályi háttér, munkavállaló közötti, rugalmas munkaerőpiac, családok szintjén, egyik legnagyobb, innen Békésig, délkeleti megyék, bennük szereplő, alábbiakban próbáljunk, hunok faja, hunok műveltsége, ötödik égbe, negyedik eget, rossz lelkek, hospodárság közigaz-, alprefektusságot, csoportosítanunk, hivatkozhatnánk, foglalkoztatás, úttévesztésnek, eredményeinket, testvériségről, helyneveinket, közigazgatási, hasonlóképpen, történészeink, létrejöttének, munkaerőpiac, magyarorszag, szemléletben, népesítették, évszázadokat,
© 2013 TVN.HU Kft.