Belépés
Tallóztam
... hon­fog­la­lás ko­ri időkben a ma­gya­rok po­gá­nyok vol­tak, a val­lá­si vezető sze­rep­kör­ét a tál­tos lát­ta el, ami a sá­mán ma­gyar megfelelője.

Az ősmagyar sá­mán­iz­mus­ra jellemzők vol­tak a fen­tebb le­írt tu­laj­don­sá­gok. Va­ló­ban kap­cso­lat­ban állt az ani­miz­mus­sal, hi­szen em­be­rek­nek, ál­la­tok­nak, tűz­nek, li­ge­tek­nek stb. mind lel­ket tu­laj­...
2018-03-17 10:56:46
Az indiánokgyógyító tudománya
... hon­fog­la­lás ko­ri időkben a ma­gya­rok po­gá­nyok vol­tak, a val­lá­si vezető sze­rep­kör­ét a tál­tos lát­ta el, ami a sá­mán ma­gyar megfelelője.


Az ősmagyar sá­mán­iz­mus­ra jellemzők vol­tak a fen­tebb le­írt tu­laj­don­sá­gok. Va­ló­ban kap­cso­lat­ban állt az ani­miz­mus­sal, hi­szen em­be­rek­nek, ál­la­tok­nak, tűz­nek, li­ge­tek­nek stb. mind lel­ket ...
2018-03-17 09:38:33
94 éve Horthy tetemre hívta a bűnös várost
... érvényesítéséért: a félrevezetésen és erőszakon alapuló békeszerződés reviziójáért.

Fellépésével új kor hajnala virradt a magyarra, működése történetünk új korszakát nyitja meg. Egyénisége és jelleme a ma legnagyobb értéke, a holnap záloga és biztosítéka.

Egyénisége csak a leghatározottabb vonásokkal fejezhető ki. Emberi nagyság, nemesség, közvetlenség, termé...
2013-11-17 09:29:57
szeretettel
... lett, bizonyos értelemben - akadnak, akik nem is tudnak a darabról magáról, vagy nem tudják, hogy erről a darabról van szó, mégis idézik, ha az önkéntelenül kibökött őszinteséget akarják jellemezni, "talán a bűvös székben ülsz", vagy "nem ezt mondanád, ha a bűvös székben ülnél", vagy "mit mondana az illető a bűvös székben?"

Most, a húszéves évforduló napján, hálásan kín...
2013-06-14 15:25:55
Szentimrei Judit: Erdélyi szemmel Ecuadorban
... meg­fi­gyel­ni, hogy az a kes­keny szö­vött öv, ame­lyet ná­lunk, Mold­vá­ban a 19. és 20. szá­zad for­du­ló­ján még nem­ze­ti­sé­gi kü­lönb­ség nél­kül vi­sel­tek, az nem­csak Ke­let-Eu­ró­pá­ra jellemző, de a lap­pok­tól - jó­for­mán az Észa­ki sark­tól az Egyenlítőig - va­la­mennyi ön­el­lá­tás­ra be­ren­dez­ke­dett nép vagy nép­cso­port is­me­ri, ké­szí­ti, s nem e...
2012-06-15 07:28:38
szeretettel
... a rák, amely hetvenöt év élményeit fogja csakhamar köddé tenni.

Valamikor az embereket úgy ábrázolták az írók, hogy elmondták egész életüket, mert az életrajz határozta meg a jellemet, a jellemből eredt a cselekvés, a dráma. Ma már annyira elszaporodott az ember, hogy életet kioltani sem bűn, és az emberek sorsát már nem a jellemük, hanem a tömegek s a tömegmozgatók int...
2012-05-10 12:54:43
szeretettel
Római történetek

Róma, 1938

RÓMÁBAN
1938

Sok bőhusu püspök s kőaszkéta
Úgy mosolyog, mint századok óta
S táncol a nagy Dóm árnyain át
Vágynék valamely bizalomra, melegre,
És Róma kerengve
Rámfonja az utcák néma sorát.

Reneszánsz-palotá...
2012-05-10 12:52:08
szeretettel
... fölvilágosítással ki tudnók irtani az ifjúságból azt a balhiedelmet, hogy a világban sokat lehet elérni.

57. ...életünk első felét a boldogság után való kielégítetlen vágyódás jellemzi, második felét a boldogtalanságtól való aggódás.

58. Elsősorban elfogulatlanság az, amit az érett férfi életének tapasztalata útján szerzett, és aminél fogva a világot más sz...
2012-04-22 11:22:14
szeretettel
... magas, pompás szőrmekucsmát hordott. Ebben az öltözékben egy párizsi zavargás alkalmából roppant öröm érte: golyót kapott a karjába. Ez a golyó Martineau elmélkedéseinek állandó tárgya lett, jellemét egészen átalakította, emelkedett gondolkodású férfiúvá változtatta.

Féder, amikor elvesztette a feleségét, négyhavi lakbérrel, azaz háromszázhúsz frankkal tartozott Martine...
2012-04-17 07:36:00
szeretettel
... akarata ellenére, még ha nem is fokozódott a fenyegetésig. Ha hosszan nézte Rosalindát, mélabú jelent meg tekintetében, amiből még egy tapintatos megfigyelő is azt állapíthatta volna meg, hogy jelleme gyenge és bizonytalan, jóllehet az őrületig szerelmes. Ez utóbbit egyébként elég nehéz volt megállapítani, mivel hosszú szempillái, melyeket gyakran tartott félig lehunyva, mérsékelt...
2012-04-17 07:17:19
1 2 3 4 5 
Címkék: Szentimrei Judit, indiánokgyógyító tudománya, bűnös várost, ma­gya­rok po­gá­nyok, val­lá­si vezető, tál­tos lát­ta, sá­mán ma­gyar, ősmagyar sá­mán­iz­mus­ra, fen­tebb le­írt, holnap záloga, leghatározottabb vonásokkal, darabról magáról, önkéntelenül kibökött, bűvös székben, húszéves évforduló, lap­pok­tól &#8211, életrajz határozta, jellemből eredt, emberek sorsát, utcák néma, világban sokat, boldogság után, boldogtalanságtól való, érett férfi, párizsi zavargás, golyó Martineau, tapintatos megfigyelő, őrületig szerelmes, érvényesítéséért, indiánokgyógyító, leghatározottabb, elfogulatlanság, elmélkedéseinek, félrevezetésen, tömegmozgatók, háromszázhúsz, békeszerződés, elszaporodott, szőrmekucsmát, megállapítani, kielégítetlen, állapíthatta, fenyegetésig, őszinteséget, tekintetében, önkéntelenül, kepfeltoltes, balhiedelmet, gondolkodású, reviziójáért, fellépésével, átalakította, közvetlenség, tapasztalata, megfelelője, szeretettel, bizonytalan, változtatta, biztosítéka, történetünk, egyenlítőig, elvesztette,
© 2013 TVN.HU Kft.