Belépés
Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú
... avatta Apor Vilmos püspököt a római Szent Péter téren, több ezer magyar zarándok jelenlétében.
Istenünk! Te Boldog Vilmos püspöknek megadtad, hogy életét feláldozza juhaiért. Közbenjárására add meg nekünk, hogy akaratodban helytálljunk és testvéreink üdvösségén fáradozzunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Is...
2019-05-23 11:22:14
Szent Rita szerzetesnő
... töltötte.
Halála után testét nem temették el, mert az nem indult romlásnak. Koporsóját a mai napig a casciai Szent Rita templomban őrzik.
Istenünk, Szent Rita érdemeiért és közbenjárására add, hogy úgy bocsássunk meg ellenségeinknek és úgy mélyedjünk el gyötrelmes szenvedéseidben, hogy a szelídeknek és szomorkodóknak ígért jutalom elnyerésére méltók legyünk! Amen|...
2019-05-22 14:10:54
Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú 05.16
...
stenünk, te megerősítetted Nepomuki Szent János áldozópapot, hogy az Egyház jogait élete árán is védelmezze. Példájára és közbenjárására add, hogy mi is helytálljunk a jog és az igazság védelmében, és vele együtt szentjeid sorába jussunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, ak...
2019-05-16 09:43:51
Fatimai Boldogságos Szűz Mária
... Boldogságos Szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket!
Lektor: l. Urunk, te Szűz Anyádat rendelted Egyházad anyjává. Az ő közbenjárására tartsd meg a szent hitben N. pápánkat, N. főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Urunk, Szűz Anyád a...
2019-05-13 10:38:19
Boldog Gizella - a Béke bajnoka
...
Urunk, Istenünk, te megtanítottad Boldog Gizellát, hogy már itt a földön országodat keresse és az élet különféle útjain neked szolgáljon. Közbenjárására engedd, hogy hivatásunkban hűségesek maradjunk és egykor beléphessünk a megígért országba. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik...
2019-05-07 08:25:55
A székely Madonna - Csíksomlyó
... ízben is földúlták, fölégették. Így 1661-ben és 1694-ben. A kegyszobor minden esetben szinte csodálatos módon menekült meg.
A csíksomlyói kegyhely pályafutását a Szűzanya közbenjárására véghez vitt csodák teszik természetfölöttivé. E csodákat 1799. július 17-én Kollonita László erdélyi püspökének vizsgálóbizott- sága alaposan fölülbírálta, majd 1798-ban a ,,kegyszob...
2019-05-06 22:29:03
Május szép imádsága: a loretói litánia
... Mária-imádságok kapcsolódnak.
Könyörögjünk! Istenünk, te egyszülött Fiadnak, Urunk, Jézus Kris...
2019-05-01 13:23:59
Szent József, a munkás 05.01
... könyörgés
Pap: Testvéreim! Szent Józsefnek, a Szent Család gondviselőjének (a munkás élet eszményképének) ünnepén terjesszük kéréseinket mennyei Atyánk elé!
Lektor: 1. Szent József közbenjárására oltalmazd meg, Urunk, Egyházadat az egész világon!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Az emberiség vezetői Szent József bölcsességével gondoskodjanak a népek...
2019-05-01 13:10:34
Szent V. Piusz pápa - Igenaptár oldalon 04.30
... oldalon
Istenünk, ki Szent Pius pápát a hit védelmére és a liturgia megújitására választottad, kérünk, add meg az ő közbenjárására, hogy eleven hittel és tevékeny szeretettel vegyünk részt misztériumaidban!

- Network vándorúton oldalon http://vandoruton.network.hu/blog/za randoklat-vandoruton-blogja/v-...
2019-04-30 09:37:14
Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa ......
... nyilvánította.
Istenünk, te Sienai Szent Katalin szívében fellobbantottad az istenszeretet tüzét, hogy szemlélje Krisztus Urunk szenvedését, és Egyházad szolgálatára szentelje életét. Közbenjárására add, hogy akik részesedünk Krisztus szenvedésében, mindörökre ujjongjunk dicsősége kinyilvánulásakor. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örö...
2019-04-29 22:26:15
1 2 3 .........................80 81 .............120 121 ............160 161 162 
Címkék: Boldog Apor Vilmos, Szent Rita, Nepomuki Szent János, Fatimai Boldogságos Szűz Mária, Boldog Gizella, Szent József, Szent, Sienai Szent Katalin, Apor Vilmos, Szent Péter, Boldog Vilmos, Jézus Krisztus, Boldogságos Szűzanyával, Szűz Anyádat, Szűz Anyád, Boldog Gizellát, Kollonita László, Jézus Kris, Szent Józsefnek, Szent Család, Szent Pius, Krisztus Urunk, székely Madonna, loretói litánia, római Szent, casciai Szent, igazság védelmében, szent hitben, püspökök testületét, egész hívő, földön országodat, élet különféle, megígért országba, kegyszobor minden, csíksomlyói kegyhely, munkás élet, egész világon, emberiség vezetői, liturgia megújitására, istenszeretet tüzét, misztériumaidban, ellenségeinknek, fellobbantottad, gondviselőjének, szenvedéseidben, gondoskodjanak, bölcsességével, megerősítetted, közbenjárására, vizsgálóbizott, eszményképének, szomorkodóknak, főpásztorunkat, megtanítottad, szentlélekkel, szenvedésében, nyilvánította, istenszeretet, hivatásunkban, jelenlétében, pályafutását, választottad,
© 2013 TVN.HU Kft.