Belépés
216 éve született Kossuth Lajos
... Kossuth publikációi nyomán alakult ki a vita Széchenyi gróffal. Vita csak három területen alakult ki közöttük: egyrészt abban, hogy a változásokért való küzdelmet az arisztokrácia vagy a köznemesség vezesse, másodrészt, hogy a reform folyamatok a társadalmi, vagy a gazdasági megújulással kezdődjenek e, és végül, hogy az udvarral kialakuló viszonyt a megegyezést kereső vagy a sérel...
2018-09-19 15:30:45
A pálos rend megtöretése...
... irányította a királyi udvart és kezelte az állam bevételeit több mint három év­ti­zedig. (első hatalmi pólus) A második hatalmi pólust (az önvédelmet) az országgyűlést uraló magyar köznemesség és vezetője,.... Werbőczy István jelentette." (dr Tóth Zoltán József: A magyar állam metamorfózisa)

A Werbőczy vezette köznemesi párt 1505-ben hitet tett a szabad királyválasztás ...
2017-06-05 08:46:48
A Hunyadiakról és pálosokról-ami a történelemórából kimaradt
... irányította a királyi udvart és kezelte az állam bevételeit több mint három év­ti­zedig. (első hatalmi pólus) A második hatalmi pólust (az önvédelmet) az országgyűlést uraló magyar köznemesség és vezetője,.... Werbőczy István jelentette." (dr Tóth Zoltán József: A magyar állam metamorfózisa)

A Werbőczy vezette köznemesi párt 1505-ben hitet tett a szabad király...
2017-03-25 21:25:50
Magyarhon hamarost virágzásnak is indult...
... interjú alapján a következőképp summázták: a választás valójában a budai Várban történt. Az ilyen típusú országgyűléseknél a bárók és a főpapok Budán, a Várban tanácskoztak, a meghívott köznemesség pedig a város pesti oldalán, a Rákosmezőn várakozott. Január 23-án a bárók és a főpapok a pápai legátus jelenlétében már megállapodtak abban, hogy Mátyást választják királlyá, így ez te...
2017-01-24 19:55:46
Balog: Eötvös József élete erkölcsi mérce az utókor számára
...
A korábban erősen leromlott állapotú műemlék-együttest 73,5 millió forintból újították fel.
Balog Zoltán kiemelte, hogy Magyarország első kultuszminiszterének örökségére számot tart az ország, a kulturális kormányzat és a magyar közélet.
Hangsúlyozta, hogy Eötvös József egy nagy nemzedék egyik legnagyobb alakja volt, amely "az országot új útra vitte, a szabadság útj...
2016-09-03 18:22:29
Bajcsy-Zsilinszky Endre: Mátyás király
... királyválasztó országgyűlés Rákoson 1458. január 23-án Mátyást egyhangúlag magyar királlyá választotta.

,,a magyar faj becsülete" követelte...

A köznemesség a tömegek, a Hunyadi család neves és névtelen híveinek öröme határtaln. Vitéz János, a nagy műveltségű püspök mámoros beszédet intéz a rendekhez s a nemzeti közvélemény, a magyar fa...
2016-08-10 00:07:14
Ezerszáznéhány év könnyei-Mit is kaptunk mi ezalattNyugattól
... Habsburg uralom ellen vívták szabadságharcukat. Hamarosan csatlakozott Bocskai seregéhez az idegen zsoldosok garázdálkodása és az erőszakos ellenreformáció miatt lázongó városi polgárság, köznemesség, sőt a főnemesség jelentős része is. 1605 végére Magyarországnak a töröktől el nem foglalt része és Erdély a fölkelők birtokában volt, miközben Bocskait 1605. április 17-én a szerencs...
2016-05-11 21:45:00
Chignini Szent Antelmus
CHIGNINI SZENT ANTELMUS karthauzi, püspök
Június 26.
*Chignin vára, Chambéry mellett, 1107. +Belley, 1178. június 26.

A köznemesség a középkorban sok fiát ajánlotta fel az Egyháznak, hogy az elsőszülött lehetőleg csorbítatlanul örökölhesse a családi javakat. Azon is fáradoztak tehát, hogy a jövendő papoknak jó nevelést nyújtsanak, és e cél érdekében már nagyon ...
2015-06-26 14:31:15
Első lépcsőfok a Szent Korona tanhoz II.
... és a koronázandó király között. II. Endre adta ki az Aranybullát, de nem a saját jószántából, ezt a jogait egyre inkább követelő, és az Aranybullával a jogait a Szent Koronához kötő köznemesség hatására. Később megpróbálta félretenni az Aranybullát, de a köznemesség 1231.-ben újra kiadatta vele, ami még szigorúbban csökkentette a király jogait. A fia, IV Béla is megpróbált kibújni...
2015-01-22 13:47:31
Vesztergám Miklós:Első lépcsőfok a Szent Korona tanhoz I.
... személyt), és a királynak csak akkor tartoznak engedelmességgel, ha Ő is hű a koronához.
Az Aranybulla pontjai nem a király, vagy a főnemesség hatására lett kiadva, ezt az egyre erősödő köznemesség követelte ki a királytól, rendkívül erősen megnyírbálva ezzel a király jogait, és ezeket a jogokat nem egy gyarló földi ember, (király) kénye-kedvére bízta, hanem egy olyan személy...
2015-01-09 21:40:11
1 2 3 .5 7 8 9 10 
Címkék: Kossuth Lajos, Eötvös József, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Chignini Szent Antelmus, Szent Korona, Vesztergám Miklós, Werbőczy István, Tóth Zoltán József, Balog Zoltán, Vitéz János, CHIGNINI SZENT ANTELMUS, Szent Koronához, pálos rend, történelemórából kimaradt, utókor számára, vita Széchenyi, változásokért való, arisztokrácia vagy, köznemesség vezesse, reform folyamatok, gazdasági megújulással, udvarral kialakuló, megegyezést kereső, királyi udvart, állam bevételeit, második hatalmi, országgyűlést uraló, magyar állam, szabad királyválasztás, szabad király, következőképp summázták, választás valójában, budai Várban, ilyen típusú, főpapok Budán, meghívott köznemesség, város pesti, pápai legátus, korábban erősen, kulturális kormányzat, magyar közélet, nagy nemzedék, nagy műveltségű, nemzeti közvélemény, idegen zsoldosok, erőszakos ellenreformáció, főnemesség jelentős, fölkelők birtokában, elsőszülött lehetőleg, családi javakat, jövendő papoknak, koronázandó király, saját jószántából, jogait egyre,
© 2013 TVN.HU Kft.