Belépés
bocsánatra várva
...

...
2016-10-23 05:43:38
gondolatok......
... pil­la­na­tuk­ban rendbe rak­ják maguk körül az éle­tet. Állan­dóan ,,intéz­nek“ vala­mit, ügy­ira­tot vagy tár­sas együtt­lé­tet, vagy pász­tor­órát... Csak egyet­len pil­la­natra nem maradni egye­dül maguk­kal! Egyet­len pil­la­natra nem látni ezt a magányt!

Márai Sán­dor


Ne siess mindig - legalább néha sétálj!
“...
2013-12-06 19:50:58
és
... pil­la­na­tuk­ban rendbe rak­ják maguk körül az éle­tet. Állan­dóan ,,intéz­nek“ vala­mit, ügy­ira­tot vagy tár­sas együtt­lé­tet, vagy pász­tor­órát... Csak egyet­len pil­la­natra nem maradni egye­dül maguk­kal! Egyet­len pil­la­natra nem látni ezt a magányt!

"Nincs még egy olyan ember a világon, aki meg tudná neked mondani, hogy mit ne csinálj. Te va...
2013-11-03 12:21:13
Idő­ke­ze­lés
... elő­szo­bája. Egyre keve­sebb idő jut tény­le­ges pihe­nésre, és ami­kor az éjszaka köze­pén arra ria­dunk fel, hogy mit felej­tet­tünk el meg­csi­nálni előző nap, akkor érde­mes meg­állni egy pil­la­natra és átgon­dolni a vál­toz­ta­tás lehetőségét.

( A haté­kony idő­ke­ze­lésről egy korábbi cik­künk­ben olvas­hatsz: A töké­le­tes idő­be­osz­tás 5 pontja)

Or...
2013-09-12 07:23:23
A jó életet nem jó autóban és nagy házban, hanem élményekben
... Min­den éber pil­la­na­tuk­ban rendbe rak­ják maguk körül az éle­tet. Állan­dóan "intéz­nek" vala­mit, ügy­ira­tot vagy tár­sas együtt­lé­tet, vagy pász­tor­órát... Csak egyet­len pil­la­natra nem maradni egye­dül maguk­kal! Egyet­len pil­la­natra nem látni ezt a magányt!

Márai Sán­dor
...
2013-08-04 10:00:46
Burnout! A kiégés megelőzhető!??
... elő­szo­bája. Egyre keve­sebb idő jut tény­le­ges pihe­nésre, és ami­kor az éjszaka köze­pén arra ria­dunk fel, hogy mit felej­tet­tünk el meg­csi­nálni előző nap, akkor érde­mes meg­állni egy pil­la­natra és átgon­dolni a vál­toz­ta­tás lehetőségét.

( A haté­kony idő­ke­ze­lésről egy korábbi cik­künk­ben olvas­hatsz: A töké­le­tes idő­be­osz­tás 5 pontja)

Or...
2013-07-24 11:06:10
STEPHEN KING - Rémület a sivatagban 1.rész 5.fejezet
... fölállt a priccsről, és odajött a cella rácsához.
A zsaru nem ordítozott, nem is esett neki a nőnek, aki legjobb igyekezete szerint próbálta szétlőni a fejét, inkább átnyalábolta egy pillanatra! Akár egy jó cimbora! A fiú valamiért még a ko-rábbi erőszaknál is nyugtalanítóbbnak találta ezt a szemmel láthatóan őszinte, együttérző mozdula-tot. - Dehogy öllek meg, Mare!
Kör...
2012-10-26 07:22:03
Ugye..
... a Jó: öröm, béke, sze­re­tet, remény, nyu­ga­lom, alá­zat, ked­ves­ség, jóin­du­lat, empá­tia, nagy­lel­kű­ség, igaz­ság, együtt­ér­zés és hit.
Az unoka elgon­dol...
2012-03-04 15:50:15
szeretettel
... ajkával, habkőből metszett arcocskájával, törékeny alak-jával, mintha a csontjaiban csakugyan levegő volna: az ember szeretné tenyerére venni.
A nő megérezhette, hogy nézik, egy pillanatra rávetette tekintetét, de minden kíváncsiság nélkül. Aztán megint csak ült a víz alatti padon, a semmibe révedve, magányosan, esen-dően. A költőt már bágyasztotta a meleg, homloka izzadt, de...
2011-11-25 20:17:26
zalan tibor Távolodás
... lesz
kint nap Süt és átragyog A világ
üvegre olvad akár A hiány
árnyéka egy kavicsot felvesz

még az omlás Csak később Zajjal
zuhanás sója rakódik pilla
natra Bentre táguló jajjal

éli át öklét Összeszorítva
: lefelé Pedig öntudatlan
vérétől Sötét a fehér szikla


III.

fénytelen napok A k...
2011-01-24 12:23:39
1 
Címkék: STEPHEN KING, Márai Sán­dor, kiégés megelőzhető, olyan ember, éjszaka köze­pén, vál­toz­ta­tás lehetőségét, haté­kony idő­ke­ze­lésről, korábbi cik­künk­ben, töké­le­tes idő­be­osz­tás, cella rácsához, ko-rábbi erőszaknál, szemmel láthatóan, unoka elgon­dol, csontjaiban csakugyan, ember szeretné, pillanatra rávetette, semmibe révedve, kavicsot felvesz, omlás Csak, fehér szikla, összeszorítva, arcocskájával, kepfeltoltes, átnyalábolta, megérezhette, bágyasztotta, lehetőségét, szeretettel, megelőzhető, élményekben, csontjaiban, kíváncsiság, együttérző, ordítozott, pillanatra, erőszaknál, gondolatok, bocsánatra, sivatagban, öntudatlan, magányosan, igyekezete, tekintetét, fénytelen, rávetette, valamiért, csakugyan, priccsről, tenyerére, láthatóan, lelkizona, távolodás, törékeny, rácsához, próbálta, legalább, metszett, szeretné, átragyog, szétlőni, habkőből, kavicsot, rémület, korábbi, őszinte, zuhanás, magányt, rakódik, mozdula, szemmel, homloka,
© 2013 TVN.HU Kft.