Belépés
Szabadításodra várok, Uram
... enyhet,
nem ad védelmet.
Nincs hová... nincs merre...!
És... ez a végzet.

De létrát látok, mely felér az égig,
s angyalhírnökök viszik a hírt végig
e csoda-úton: a kegyelem útján,
hogy lent a mélyben, kemény kőpárnán
fáradtan fekve,
búsan, megtörten, sorstól gyötörten,
könnyet hullatva
szenved a szent ügyért
Isten r...
2023-01-23 20:16:36
Adventi gondolatok 2022
... ír:

,,A szentmise egy három felvonásos drámához hasonló melynek egyes felvonásait az isteni erények képezik: a hit, a remény és a szeretet. Ezen erények útján formálja át a kegyelem azt, aki részt vesz a szentmisén, ám ez egy lassú és általában nem intenzív élményekkel járó folyamat."


Ferenc pápa:

,,A szentmise az, ami létreh...
2022-12-16 11:22:27
Adventi gondolatok 2022
... Szűz dicséretéből és példájából erőt merít. A szép dicsőítő ima átalakít, formál és felemeli lelkemet. Szeretném, ha bennem is meglenne az a nyitottság és készség, ami Máriában volt. A kegyelem teljessége: Isten és az emberek iránti szolgáló szeretet, mégpedig az Isten dicsőségére és embertársaim javára.


Lelkiismeretvizsgálat:

Szoktam imádkozni lelki ti...
2022-12-08 09:09:02
Gesta Hungarorum
... figyelmeztet. Visszagondolva tehát Kedvességedre, noha ennek a vesződséges vágtam, hogy véghezvigyem azt, amire ösztökéltél. De meg a különböző történetírók példája szerint, az isteni kegyelem segedelmére támaszkodva, magam is jónak láttam, hogy mindazt utódaink legvégső nemzedékéig feledésnek ne engedjem. Tehát legjobbnak tartottam, hogy igazán és egyszerűen írjam meg Neked, s íg...
2022-10-14 20:30:38
Spurgeon - Szeptember 25
... volt? És sok keresztyén férfiúnak vajon nem a felesége jelentette-e a legnagyobb akadályt a mennybevezető útján? Vannak itt olyan ifjak, akiknek szívét kibeszélhetetlen öröm töltötte el a kegyelem jó hírének meghallásakor. Elfelejtették minden gondjukat és ínségüket. De aztán tapasztalniuk kellett, hogy saját testvéreik kinevették és bolondnak titulálták őket.

A világ ú...
2022-09-24 20:01:09
Rázendül-e a szíved?
... annyi
üdvösnek vélt, számító tetteket.
Csak HIT-ben lehet igaznak maradni
békjóvá kövül rítusok helyett!

Reánk az Isten karja vár, kitárva
a keresztről. Sugárzó kegyelem,
áldozat, amely nem marad halálba
roskadó kín, de győzelmet terem.

Világnagy hír ez! Rázendül-e szíved?
Késztet-e hogy a múlt kötéseit
mind veszni hag...
2022-09-19 07:39:08
Spurgeon - Június 29
... visszaesik bűneibe. Szereti a felkavaró prédikációkat hallgatni, de gondosan ügyel arra, hogy csak éppen megérintse a szívét, de ne legyen mély hatással rá. Kétségbeesetten védekezik a kegyelem hatásával szemben, ha intelmekkel és kérésekkel fordul hozzá. Gyakran részesül feddésben, de megkeményíti a nyakát. Olykor az Úrnak való átadás határán időzik, de ismét felveszi és megőrzi ...
2022-06-29 06:29:17
Rövid keresztút
... az égbe vezető meredek úton elcsüggedek.

X. állomás: Jézust megfosztják ruháitól
Oh Jézus, akit ruháidtól megfosztottak, ne engedd, hogy valaha elveszítsem a megszentelő kegyelem ruháját.

XI. állomás: Jézust keresztre feszítik
Oh Jézus, akit a leggyötrelmesebb kínok között keresztre feszítettek, add, hogy én is készségesen függjek az önmegtagadás és...
2022-03-04 14:09:58
Cselekedd Isten akaratát!
Cselekedd Isten akaratát!

Textus: 1Kir 17,7 - 16

,,Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban.
Ekkor így szólt hozzá az ÚR igéje: Kelj föl, és menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába, és maradj ott! Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város...
2021-09-19 22:33:57
Előrehaladás a keresztyén életben
... Isten ítélete alatt ami az országon volt. Illés nem tudta hogy mit tartogat számára a jövő. Nem tudott ott maradni víz nélkül. Illésnek is mint Isten minden gyermekének szüksége volt a kegyelem mélyebb munkájára az életében. Hozzánk hasonló természetű ember volt. Szüksége volt arra, hogy a kegyelem növekedjék az életében, hogy nagyobb legyen a hite Istenben, hogy nagyobb legyen a...
2021-09-15 21:39:38
1 2 3 ............43 44 .......65 66 .......86 87 88 
Címkék: Gesta Hungarorum, Cselekedd Isten, Csak HIT-ben, keresztyén életben, hírt végig, kegyelem útján, szent ügyért, három felvonásos, isteni erények, szép dicsőítő, kegyelem teljessége, emberek iránti, vesződséges vágtam, különböző történetírók, isteni kegyelem, felesége jelentette-e, legnagyobb akadályt, mennybevezető útján, múlt kötéseit, felkavaró prédikációkat, kegyelem hatásával, égbe vezető, megszentelő kegyelem, leggyötrelmesebb kínok, országon volt, kegyelem mélyebb, kegyelem növekedjék, hite Istenben, özvegyasszonynak, kibeszélhetetlen, leggyötrelmesebb, megparancsoltam, kétségbeesetten, szabadításodra, visszagondolva, angyalhírnökök, elfelejtették, megfosztottak, tapasztalniuk, prédikációkat, mennybevezető, kedvességedre, meghallásakor, megkeményíti, dicséretéből, előrehaladás, önmegtagadás, történetírók, gondoskodjék, embertársaim, véghezvigyem, figyelmeztet, intelmekkel, felvonásait, feszítettek, nemzedékéig, készségesen, elcsüggedek, élményekkel, vesződséges, segedelmére, ösztökéltél, dicsőségére, elveszítsem,
© 2013 TVN.HU Kft.