Belépés
x
... nem bol­do­gu­lok ha köz­ben
fel is vil­la­nok elég ha én tu­dom hogy meg­újul­ni an­­nyi mint
a mi­ér­tek ha­da­it rej­te­kük­ből elő­búj­tat­ni
a kö­rön be­lül a leg­kön­­nyebb az ik­sze­dik hat­vá­nyon is
talp­ra áll­ni elég egy okot ab­ból egy oko­za­tot fel­csip­pen­te­ni
egy-egy tény­nek is elég ké­sőbb ne­vet ad­ni vagy tör­té­ne­tet
körékreáln...
2010-09-01 03:36:20
Öll Edit
... len­ne,
ős­er­dő­nyi a hó­zá­por ab­ból, ami el­han­tolt le­het­ne.
(Va­jon más is így van ez­zel?
Le­het...
Csak az a baj, hogy en­gem az nem ér­de­kel,
pe­dig kön­­nyebb len­ne egy írás­jel­men­te­set,
egy éke­ze­tek nél­kül is le­mon­dót só­haj­ta­ni -
de én azt nem te­he­tem!)

Még­is van,
ami in­kább elő­nyös, mint re­mény­men...
2010-01-14 20:30:05
1 
Címkék: mi­ér­tek ha­da­it, kö­rön be­lül, ik­sze­dik hat­vá­nyon, okot ab­ból, hó­zá­por ab­ból, éke­ze­tek nél­kül, körékreáln, nyebb,
© 2013 TVN.HU Kft.