Belépés
Útravaló – 2021. február 28
Nekünk, bencéseknek egy nagyon kedves evangéliumi szakasz az ezen a napon hallott, hiszen legtöbbünk Urunk színeváltozásának ünnepén tett fogadalmat. Szerzetesi életünk kezdetén az evangélium fölvisz minket a hegyre, találkozunk az Úrral, majd visszatérünk a mindennapokba, ahogy a tanítványok. De olyan élménnyel gazdagodva, ami mindenképpen meghatározó, ami megmutatja nekünk, hogy ...
2021-02-28 09:26:02
Jégtörő Mátyás
... napja

Február 24-e Szent Mátyás apostol ünnepe. A Lévi nemzetségéből, Betlehemből származó Mátyás tudós ember volt. Az Úr tanítványai közé tartozott: követte Jézust ,,János keresztségétől fogva egészen mennybevétele napjáig". Sorshúzással választották az apostolok közé, Júdás helyébe, hogy velük együtt ,,tanúskodjék Krisztus föltámadásáról" -...
2021-02-25 17:32:57
Szent Mátyás apostol 02.24 - jégtörő
... továbbá: »Tisztségét kapja meg más«. Kell tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik mindig velünk voltak, amikor a mi Urunk, Jézus közöttünk járt-kelt - kezdve János keresztségétől egészen addig a napig, amikor felment a mennybe -, valaki velünk együtt tanúskodjék feltámadásáról."
Kijelöltek tehát kettőt: Józsefet, akit Barszabbásznak, vagy más ...
2021-02-24 09:31:39
Az igazi nagyság felé
Urunk megkeresztelkedése - Gondolatok az evangéliumhoz (Mk 1,7-11)

Nagyon szeretem azt a találkozástörténetet, amelyben Keresztelő János szemtől szemben áll Jézussal. Mennyire emberi ez a pillanat, a belső tusakodás, az ,,azért ezt mégse" józan tiltakozásával szemben megmutatkozó engedelmesség! Keresztelő János látja, hogy ott áll előtte az, ̶...
2021-01-10 13:54:50
2021. január 10. – Vasárnap, Urunk megkeresztelkedése
... való háromszori leöntés gyakorlata vett át. A keresztséggel kapcsolatban érdemes megkülönböztetéseket tennünk, mert nem minden keresztség jelenti ugyanazt.
Elsőként nézzük János keresztségét. Ő volt az Úr Jézus előfutára, akit mi Keresztelő János néven emlegetünk. János a pusztában élt és a Jordán folyóban keresztelte meg az embereket. Márk evangélista így írja le tevékenysé...
2021-01-10 13:46:56
Igenaptár - Urunk megjelenése, Vízkereszt 01.06
... mai ünnep hivatalos elnevezése: Urunk megjelenése, a magyar elnevezés szerint vízkereszt napja. A korai keresztény időkben egy napon ünnepelték a napkeleti bölcsek látogatását, Jézus keresztségét és a kánai menyegző csodáját. A II. Vatikáni Zsinatot követő liturgikus reform azonban szétválasztotta ezeknek az eseményeknek az ünneplését. Ennek köszönhetően január 6-án emlékezünk a n...
2021-01-06 07:59:33
Kocsis Fülöp érsek-metropolita megszentelte a Dunát
... olvasmányt követően felhangzott az Úrnak szóló ének: ,,Emberszerető, dicsőség néked!"
A további ó- és újszövetségi olvasmányok után Szent Lukács evangéliuma a bűnbánat keresztségét hirdető Keresztelő Jánosról, s a népsokaságot felrázó prófétai szavairól szólt.
A sokszínű, szimbólumokkal telített Szent Liturgia keretében Kocsis Fülöp az orvosokért, az ápolókér...
2021-01-05 21:20:19
Szűz Mária, Isten anyja 2021.01.01
... Kafarnaumba, s egy ideig úgy ismerték őket mint a názáreti ácsot és özvegy anyját. Amikor pedig Jézus harmincéves lett, s elhangzott az Úr szava János felett, aki hirdetni kezdte a bűnbánat keresztségét, Jézus elbúcsúzott Máriától és megkezdte nyilvános működését.
...................
2021-01-01 10:38:37
Szentírás Mk1,1-8
... elkészíti utadat; 3 kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az ÚR útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!" 4 Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. 5 Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és - amikor megvallották bűneiket - megkeresztelte őket a Jordán vizében. 6 János ruh...
2020-12-08 16:37:09
Keresztelő Szent János ünnepe 12.06 - Advent 2 vasárnapja
... követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. János ezért a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá Júdea egész vidéke és Jeruzsálem minden lakója. Megvallották bűneiket, ő pedig megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János teveszőrből készült ruhát vise...
2020-12-06 13:33:28
1 2 3 ........28 29 ....42 43 ...55 56 57 
Címkék: Jégtörő Mátyás, Szent Mátyás, Kocsis Fülöp, Szűz Mária, Szentírás Mk1, Keresztelő Szent János, Keresztelő János, Vatikáni Zsinatot, Szent Lukács, Keresztelő Jánosról, Szent Liturgia, igazi nagyság, nagyon kedves, napon hallott, evangélium fölvisz, apostolok közé, férfiak közül, mennybe &#8211, belső tusakodás, keresztséggel kapcsolatban, magyar elnevezés, korai keresztény, napon ünnepelték, napkeleti bölcsek, kánai menyegző, bűnbánat keresztségét, népsokaságot felrázó, názáreti ácsot, megtérés keresztségét, bűnök bocsánatára, pusztában kiáltónak, pusztában hirdette, szétválasztotta, keresztségétől, megkeresztelte, feltámadásáról, barszabbásznak, szimbólumokkal, föltámadásáról, tiltakozásával, mindennapokba, nemzetségéből, jeruzsálemiek, evangéliumhoz, engedelmesség, keresztséggel, mennybevétele, újszövetségi, mindenképpen, keresztségét, eseményeknek, megvallották, visszatérünk, kapcsolatban, megszentelte, köszönhetően, sorshúzással, emberszerető, népsokaságot, választották, megmutatkozó, tanítványok,
© 2013 TVN.HU Kft.