Belépés
"Erősségem... az Úr"
... monoton taposómalom miatt.
,,Erősségem... az Úr", hogy menjek fölfelé. Ő az én erősségem, hogy fölkapaszkodjak az egyenes és keskeny ösvényen a Nehézség hegyére, ahogy Keresztyén tette a Zarándok útjá-ban, és hogy ne féljek.
,,Erősségem... az Úr", hogy menjek lefelé. Gyakori, hogy amikor elhagyom a felelevenítő magasságokat, ahol a szél és n...
2020-06-29 21:39:47
A teljes üzenet
... azokat, akik őt gyűlölik. Továbbá Isten figyelmezteti népét, egyházát és annak lelkipásztorait, hogy meg fogja büntetni őket, ha nem adják át üzenetét az összes elkóborolt juhnak.
A keresztyén egyház nincs eléggé tudatában felelősségének. és nem emlékezteti magát elég gyakran arra, hogy Isten számon kéri az elveszettek vérét azokon, akik nem mondják azt, amit mondaniuk kell. ...
2020-06-29 21:02:04
Egy varrónő, mint a kegyelem eszköze
... szemünk előtt annak a hálaáldozatnak a képe, amely gazdagabb, mint az ószövetségi szent sátorban Istennek felajánlott szent kenyér. Ezek az új templom szerény és igaz hálaáldozatai.
A keresztyén egyházban az az erős hagyomány él, hogy a hét első napjának néhány óráját az ige hirdetésének és az imádság szolgálatának szentelik. Miért nem honosítjuk meg azt az ugyanolyan erős sz...
2020-06-29 07:05:00
Az asztalok körüli szolgálat
... közül, atyámfiai, hét férfiút, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, és ezeket állítsuk be ebbe a munkába." (ApCsel 6,3)

Minthogy a keresztyén közösség szívben és lélekben eggyé lett, megosztja javait. Így kezdődött. Az idők változhatnak, de a norma marad.
A gyülekezet tagjainak kell hogy legyen mindig közös hitvallása, ...
2020-06-28 06:48:26
Jézus szabadítása
... századosai, akik főkolomposok voltak a Sátán lázadó csapatában. Ha Jézus kimondja a parancsszót, nincs tere a kételkedésnek, bármelyik ember megmenekülésének a lehetőségében. Nem gondolkoztok keresztyén módjára, ha nem reménykedtek a prostituálttal kapcsolatban; vagy kizártnak tartjátok, hogy a tolvaj megbánja a bűneit; ha kétségbe estek a gyilkos miatt, mert Isten nagy szíve nagy...
2020-06-27 22:42:32
A rosszul értelmezett hűség
... rosszul értelmezett hűség

,,Miért egyeztetek meg abban, hogy megkísértitek az Úr Lelkét?" (ApCsel 5,9)

Ez a kezdeti korból való halálbüntetés - egy keresztyén közösségben kimondott hazugságért - bizonyára tartós elrettentő példaként szolgál. Nekünk, akik Isten kegyelméből élünk, akik a Szentnek a temploma vagyunk, nem szabad semmi tiszt...
2020-06-27 07:07:20
A kegyelem eggyé tesz
... ,,kívül vannak Krisztuson". Ezek nem csupán a hívők új közösségének adott parancsok, hanem belülről fakadó késztetések is. Így fedi fel a Lélek a maga természetét.
Az őskeresztyének ,,szívükben és lelkükben egyek" voltak. Gyökeresen megújultak és egyesültek. Minden szív szerette Krisztust, és minden lélek dicsérte az Urat.
,,Mindenük közös vol...
2020-06-26 07:10:43
A kegyelem alászáll
... fordítása.)
Az alázatosság nem valamiféle gesztus, melyet hébe-hóba gyakorlunk, hanem olyan öltözet, melybe egész zarándokutunk idejére beöltözünk. Ebben a vonatkozásban mutatja a keresztyén közösség a lehető legnagyobb különbséget az evilági társadalomhoz képest. A keresztyének nem magasodnak egymás fölé, inkább lehajolnak egymáshoz. Nem irigylik egymást, hanem együtt örülne...
2020-06-25 06:37:39
Maradj csendben!
... érzését.
Bölcstelen dolog egy új hívőnek csupán ezen elméleti megközelítéstől függnie. Várnia kell arra,
hogy a körülmények is megerősítsék azt, amit Isten kijelent! Még azok a keresztyének is így járnak el, akiknek már sok a tapasztalatuk a Vele való együtt járás terén, és ismerik az Úrral való titkos
közösség nagy értékét mint eszközt az Ő akaratának felismerésére...
2020-06-23 18:46:07
Állj ki az igazságért!
... igazságszeretővé. Isten kegyelme visszatart bennünket attól, hogy hangoskodók és erőszakosak legyünk. Isten Lelke azonban igenis eltölt minket buzgósággal az iránt, ami igaz.
A keresztyének erősen meg vannak győződve az igazságot és a hamisságot illetően. Nem elég, ha csak azon a véleményen vagyunk, hogy a bűn nem fizetődik ki. Ez a tv-erkölcs. Határozottan az a meggyőződés ...
2020-06-23 07:34:16
1 2 3 ............303 304 ......455 456 .......606 607 
Címkék: Továbbá Isten, Isten Lelke, teljes üzenet, kegyelem eszköze, asztalok körüli, rosszul értelmezett, kegyelem eggyé, kegyelem alászáll, felelevenítő magasságokat, összes elkóborolt, keresztyén egyház, elveszettek vérét, ószövetségi szent, keresztyén egyházban, imádság szolgálatának, ugyanolyan erős, keresztyén közösség, idők változhatnak, norma marad, gyülekezet tagjainak, prostituálttal kapcsolatban, tolvaj megbánja, gyilkos miatt, kezdeti korból, keresztyén közösségben, temploma vagyunk, maga természetét, őskeresztyének &#8222, vonatkozásban mutatja, lehető legnagyobb, evilági társadalomhoz, keresztyének erősen, hamisságot illetően, véleményen vagyunk, megmenekülésének, igazságszeretővé, lelkipásztorait, megközelítéstől, fölkapaszkodjak, prostituálttal, hálaáldozatnak, őskeresztyének, felelősségének, zarándokutunk, lehetőségében, halálbüntetés, megkísértitek, tapasztalatuk, bölcsességgel, kételkedésnek, figyelmezteti, társadalomhoz, szolgálatának, felismerésére, hálaáldozatai, vonatkozásban,
© 2013 TVN.HU Kft.