Belépés
KÉSZ-kongresszus - Erdő Péter: a rendszerváltás után az egyházban is sokféle jövőkép élt
... egyetlen iskolájuk sem működhetett a kommunizmus évtizedeiben.
Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke Keresztyén értelmiség - értelmes keresztyénség című előadásában hangsúlyozta: "a hit nem a megértés pótléka, hanem a megértés alapvető motívuma és egyetlen módja".
A református püspök szerint a keresztény értelmiség szókapcsola...
2019-09-14 14:51:30
Megigazulás
... szeretném, prédikációimban buzgón szorgalmazom. Mert látom, mit művel ott, ahol jelen van, és mily kár keletkezik ott, ahol hiányzik. Hiszen ez a tantétel alap és szikla, amelyre az egész keresztyénség és Isten gyülekezete felépült, nekünk pedig kőfal és védelem minden horda és eretnekség ellen. Mivel e tantételt tisztán és hamisítatlanul megtartjuk, nem tud minket hamis tanító el...
2019-09-11 09:14:42
Gyakorlati keresztény élet
... sok viszálynak és irigységnek. És ha mi is megalázzuk magunkat, ahogyan Ő tette, akkor Isten minket is felmagasztal a maga idejében. Ez az igeszakasz elejétől végéig a gyakorlati keresztyénséget mutatja be.

Erre kell gondolnom, amikor tanító könyveket olvasok. Ezekben a könyvekben a szerzők megkísérlik a hitünkre vonatkozó valamennyi bibliai kijelentést rendszerbe fogla...
2019-08-31 08:07:46
Könny nélküli keresztyénség?
...,,Mindnyájan, akik erre jártok, nézzetek ide, és lássátok: van-e oly fájdalom, mint az én fájdalmam, amelyet nekem okoztak, amellyel megnyomorított az Úr izzó haragja napján?!" Jeremiás Siralmai 1,12

Olykor, amikor az Úr asztalánál ülök, meg kell kérdeznem önmagam: ,,Mi van velem? Hogyan ülhetek itt és gondolhatok a Megváltó szenvedésére anélkül, hogy könnyekbe...
2019-08-06 11:07:53
Bálvány
..."Tudjuk például, hogy a keresztyénség történetében újra meg újra a mártírok vére volt a magvetés. Éppen ezért egyesek itt is egyenletet szeretnének felállítani. Öt ember meghalt, ami x számú auka keresztyént jelent. Talán igen. Talán nem... Isten Isten. Letaszítom trónjáról a szívemben, ha azt követelem, hogy úgy tegyen, ahogy az én igazságérzetemnek megfelel. Ez ugyanaz a gondolko...
2019-07-19 19:27:17
Ragaszkodjunk az evangéliumhoz
... vezetnek. Ebben nagyon nagy szükség van éberségre. - Ezért én hűségesen tanácsolom és óvlak benneteket, hogy legyetek elővigyázatosak, és ahhoz a kérdéshez ragaszkodjatok, amely a keresztyénség lényegét képezi, és semmi áron ne engedjétek, hogy más kérdés vagy tudomány ezekkel egyenrangúvá legyen. Ha valaki valami ilyet hozna fel, így válaszoljatok: - Kedvesem, ettől lesz valaki k...
2019-06-11 09:14:26
A szenvedő Isten
... szekularizált világ semmi jót nem vár a jövőtől, a többi vallás szerint pedig az örökkévalóság vagy 'mennyország' nyújt vigaszt a földi élet veszteségei, fájdalmai és esetleges örömei után. A keresztyénség azonban nem pusztán vigaszt, hanem jóvátételt is kínál: nemcsak arra az életre, amit magunk mögött tudunk, hanem arra is, amelyet megálmodtunk, de soha nem vált valóra. S mivel ...
2019-06-08 15:43:39
Fiú és Atya!
... hogyan lehetnek valakinek Isten tulajdonságaival egy időben a véges ember korlátai. Egyetlen ember sincs, aki megérthetné Krisztus személyét. Csak az Atya Isten érti Őt.

A keresztyénséget próbára tevő legkárosabb tévtanítások e tárgy körül forogtak. Voltak, akik figyelmen kívül hagyva saját korlátozott voltukat, olyasmivel foglalkoztak, amit egyszerűen nem tudtak fölfog...
2019-05-30 15:33:25
Kérjük Istent, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába
... hogy hegyes nyílvesszőért és izzó parázsért imádkozzunk. Megparancsolta nekünk, hogy azt kérjük: jöjjön el a Te országod és szenteltessék meg a Te neved, vagyis hogy az ő igéje és a keresztyénség növekedjék és erősödjék. De mivel mi ezt elhanyagoljuk, és nem imádkozunk komolyan, azért a dolgok ily nehézkesen mennek, ezért tompák és fáradt röptűek a nyilak, ezért kihűlt a parázs, e...
2019-05-27 15:08:46
Unalmas keresztyénség
... bátorság hiányával jellemzett keresztyén gondolkodásmód adta nekünk mára az elpuhult, az intellektuálisan elszegényedett, tompa, ismétlődő és nagyon sok embernek csak egyszerűen unalmas keresztyénséget. Ezt úgy terjesztik, mint atyáink hitét, amely közvetlenül Krisztustól és az apostoloktól származott. Hamarosan torkig betelünk ezzel az érdeklődő ifjúságunknak kínált ízetlen takar...
2019-05-26 14:09:04
1 2 3 ............40 41 ......60 61 .....79 80 81 
Címkék: Erdő Péter, Kérjük Istent, Bogárdi Szabó István, Magyarországi Református Egyház, Jeremiás Siralmai, Isten Isten, Atya Isten, rendszerváltás után, szenvedő Isten, kommunizmus évtizedeiben, megértés pótléka, megértés alapvető, református püspök, keresztény értelmiség, tantétel alap, egész keresztyénség, maga idejében, igeszakasz elejétől, gyakorlati keresztyénséget, szerzők megkísérlik, hitünkre vonatkozó, keresztyénség történetében, mártírok vére, kérdéshez ragaszkodjatok, keresztyénség lényegét, többi vallás, örökkévalóság vagy, földi élet, keresztyénség azonban, véges ember, keresztyénséget próbára, keresztyénség növekedjék, intellektuálisan elszegényedett, apostoloktól származott, érdeklődő ifjúságunknak, tulajdonságaival, intellektuálisan, keresztyénséget, elővigyázatosak, prédikációimban, rendszerváltás, elszegényedett, megparancsolta, hamisítatlanul, megnyomorított, gondolkodásmód, ragaszkodjatok, keresztyénség, magyarországi, válaszoljatok, elhanyagoljuk, szenteltessék, nyílvesszőért,
© 2013 TVN.HU Kft.