Belépés
Hogyan kezdjük a napunkat Istennel?
... szaporítjuk vétkeinket? Vajon nincs elég alapunk arra, hogy jöjjünk Hozzá azért, hogy megvalljuk vétkeinket és esztelenségünket; hogy bocsánatért esedezzünk Krisztus nevében, Abban a Krisztusban, Aki a mi békénk, Aki megbékéltetett minket az Istennel és megújította szövetségünket Vele, hogy az Ő erejében járjunk, és többé ne vétkezzünk?

Hát nem tudjuk, hogy minden nap v...
2020-05-31 22:47:26
Erdő Péter mutatott be szentmisét az újra megnyílt ......
... újranyitott esztergomi bazilikában szentmisével ünnepelték, a szükséges óvintézkedések betartása mellett.
Erdő Péter bíboros homíliáját teljes egészében adjuk közre.

Krisztusban Kedves Testvérek!
1. Hallottuk ma a szentleckében a Szentlélek kiáradásának a történetét. Hallottuk, hogy az emeleti teremben gyűltek össze a tanítványok. Ez az az emeleti terem a hagy...
2020-05-31 18:55:32
Az ajándékok sokfélesége
Az ajándékok sokfélesége

,,Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban." (Róm 12,4-5)

A megdicsőült Úr Jézus sok ajándékot adott egyházának. Néhány bibliai szakaszban találunk felsorolásokat ezekről az ajándékokról: prófétálás, nyelveken szólás, gyógyítás, szolgálat, tanít...
2020-05-31 07:57:11
Krisztus és a Lélek
... Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a Lélek életet ad az igazság által." (Róm 8,9-10)

Az Újszövetség azt tanítja, hogy mindenkiben van Szentlélek, aki Krisztusban van. Tévednek azok a keresztyének, akik úgy gondolják, hogy az embernek először Krisztusban kell hinnie, és később, mintegy magasabb fokára hágva a létrának, kapja a Szentlelket.
T...
2020-05-30 08:07:42
Két eljövetel között
... kegyelmes és dicsőséges eljövetele között élünk. Ez a két esemény - az egyik múlt, a másik jövő - határozza meg, hogyan élünk ,,a világban".
Isten kegyelme a Krisztusban már megjelent. Isten kegyelme nem azért jelent meg, hogy megint eltűnjön. Továbbra is nevel bennünket, tanít élni. És a dicsőség, ámbár még nem jelent meg, már vonzerővel hat ránk. Ezér...
2020-05-29 07:53:47
Az ima a gát a rossz egyre növekvő áradatával szemben!
... irányul" (Ter 6,5). A mindent elborító árvíznek (6-7. fejezet) és a bábeli toronynak (11. fejezet) a nagy freskói feltárják, hogy új kezdetre van szükség, új teremtésre, amely Jézus Krisztusban teljesedik majd be.
Ugyanakkor a Bibliának ezen az első oldalain egy másik, kevésbé feltűnő, sokkal alázatosabb és istenfélőbb történet is olvasható, amely a remény megvált...
2020-05-28 07:37:31
húsvét 7. hét csütörtök 05.28
... legyenek mindnyájan!"
Jézus azokra is gondol főpapi imájában, akik az ő apostolainak és küldötteinek szavára fognak hinni benne a későbbi évszázadokban, s akiknek ugyanúgy a Krisztusban hívők egységéért kell munkálkodniuk, mint a kezdeti idők Egyháza tagjainak. Az Egyház intézmény, szervezet, ugyanakkor közösség, a Krisztushoz tartozók lelki közössége. Az apostolok nag...
2020-05-28 07:17:59
Üdvözítő hit
... kegyelmet, hanem azt mutatja meg, hogy ők azok, akik hit által valóban üdvözültek. Egyszerűen fogalmazva, a valódi megtérés bizonyítéka vagy megerősítése az, hogy aki megvallja a hitét Krisztusban, az kitart ebben a hitben, és egész élete során növekszik a megszentelődésben. Ha valaki vallja, hogy hisz Krisztusban, és mégis elpártol, vagy nem növekszik az istenfélelemben, az nem a...
2020-05-26 21:09:16
Illés Judit versei
... által
Jézusban meglátod
Életed egyetlen lehetőségét
MEGVÁLTÓD!

Add , Uram
Kérlek Tégedet
Minél több ember éljen
Teljes életet !
Életet Krisztusban
Ki által szeretet, remény és hit
Egymásba fogódzva
Eljönnek maholnap.

Elhozzák amit kerestél
Kiteljesedik az élet
Nem kell más, csak szeressél!
...
2020-05-25 21:00:17
Urunk mennybemenetele 05.24
... milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma mirajtunk, hívőkön. Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta őt, és a mennyben jobbjára ültette. Fölé emelte minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, s minden néven nevezendő méltóságnak, n...
2020-05-23 16:24:10
1 2 3 ............312 313 ......468 469 ......623 624 625 
Címkék: Erdő Péter, Illés Judit, Krisztusban Kedves Testvérek, Jézus Krisztusban, Kérlek Tégedet, Életet Krisztusban, napunkat Istennel, újra megnyílt, ajándékok sokfélesége, rossz egyre, szükséges óvintézkedések, emeleti teremben, test vagyunk, igazság által, embernek először, egyik múlt, másik jövő, mindent elborító, bábeli toronynak, nagy freskói, első oldalain, remény megvált, későbbi évszázadokban, kezdeti idők, valódi megtérés, hitét Krisztusban, kitart ebben, szenteknek szán, halálból feltámasztotta, mennyben jobbjára, esztelenségünket, istenfélelemben, mennybemenetele, fejedelemségnek, megbékéltetett, szövetségünket, felsorolásokat, óvintézkedések, feltámasztotta, szentleckében, mérhetetlenül, évszázadokban, munkálkodniuk, apostolainak, szentmisével, kiteljesedik, megerősítése, ajándékokról, keresztyének, küldötteinek, kiáradásának, megújította, szentlelket, bocsánatért, krisztusban, szaporítjuk, újszövetség, megdicsőült, tanítványok, sokfélesége, mindenkiben, lehetőségét, krisztushoz, újranyitott, bazilikában,
© 2013 TVN.HU Kft.