Belépés
Milyen Atyánk van?
... valószínű, hogy az atya név a tisztelet
mély érzésével tölt el minket.
Istennek a Bibliában sok magasztos neve van. Nevei segítségével azt mondja el nekünk, hogy kicsoda ő. A legmagasztosabb neve az Atya. Ezt a nevet főleg a Fia, Jézus Krisztus jelentette ki nekünk. Tulajdonképpen a Fiúhoz kell tartoznunk, ha Istent Atyánknak akarjuk hívni. A név Isten
irántunk val...
2020-10-09 18:16:36
Próbák
... által, hogy részese lehess Jézus türelmének, és Őbenne élve nézz szembe próbáiddal! Életedben nincs semmi, ami elkeserít vagy foglalkoztat annyira, hogy nem tudnál alázatossá lenni a legmagasztosabb célért. Gondolj arra, hogy ezek Isten hegyei. Ő céllal helyezte oda ezeket, és tudjuk, hogy sohasem vall kudarcot abban, hogy megtartja ígéreteit.
,,Isten tudja az ahhoz vez...
2020-08-06 20:18:19
II. János Pál pápa gondolatai Pio atyáról
... mutatott nekünk ékes példát: arra ugyanis, hogyan ajánljuk fel önmagunkat Krisztusban és Krisztussal, engesztelő áldozatul és elégtételül az emberiség bűneiért... Ezen felajánlás legmagasztosabb kifejeződése a szentmise áldozatban nyilvánul meg. Ki ne emlékezne arra a hatalmas buzgóságra, amellyel Pio atya élte át újra és újra minden szentmisében Krisztus szenvedését? Ebből az...
2020-05-22 14:27:18
Az Adományozó
... akit látszólag észre sem vettem, sőt egyenesen elkerültem, a legtisztább minőségű szeretettel rendelkezik. A hirtelen és drasztikus módon alkalmazott eszközökkel készítem fel őt a legmagasztosabb és legszentebb szolgálatra.
Ez az asszony ismer engem bensőségesen, és bízik bennem annyira, hogy többé nem függ a hangomtól, a szerető pillantásaimtól vagy más külső jelektől, hogy ...
2020-02-09 21:30:09
Ünnepi szent mise - Nagyboldogasszony 08.15.
... Patrónájának napja is, a Mária-kegyhelyekre való zarándoklatok, körmenetek, búcsúk ideje.
A katolikus egyházban a Mária-napok között Nagyboldogasszony napja a legbensőségesebb és legmagasztosabb ünnep, amelyhez számos legenda és népszokás fűződik. Mindenekelőtt ilyen a Mária-virrasztás magyar hagyománya, amely azon a hiten alapul, hogy ezen a napon a napfelkeltében meg lehet ...
2019-08-14 20:19:26
Ő harcol értünk!
... belső kényszertől, hogy szüntelen igazolni akarjam magamat." Elmondja, hogy az Úr még mindig igazolta őt, vádolóit pedig leleplezte.

Természetesen itt is az Úr Jézus a legmagasztosabb példánk, ,,...mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél" (1Pt 2,23).

Ez tehát a mai na...
2019-07-12 09:21:59
Szolgálóleány
... Mária hozzájuk hasonló volt. Vajha minden rendű ember gondolkodásába bevésődne ez! Ma még a szolgálóleányok és a cseledség is gőgös. Vajha meglátnák, amit Isten saját magán, és a legmagasztosabb embereken megmutat! A legnemesebb asszony egy szolgálóleány állapotát ölti magára. Ennek láttán minden asszonynak pirulnia kell szégyenében. Mert ez azért íratott meg, hogy minden asszony ...
2019-07-05 13:53:02
Nagysága felfoghatatlan
...,,Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, nagysága felfoghatatlan." Zsoltár 145,3

Isten felől elgondolkodni kétségkívül a legmagasztosabb dolog. Az Istenről alkotott magasztos gondolatok az élet minden területén megnemesítik látásmódunkat. Viszont az Istent lekicsinylő gondolkodás megrontja a gondolkodót.

Isten igen nagy. Isten hatalmának és fenségének leírásá...
2019-06-04 08:03:44
Mi adja az értéket?
... templom az, amely megadja az aranynak az értékét, és az oltár az, amely a bemutatott áldozatot különösen kiemeli.

A templom Isten földi lakhelye volt az Ószövetségben. A legmagasztosabb cél, amire itt a földön aranyat lehetett felhasználni, az a templom céljaira való adomány volt. Isten házával való kapcsolata különleges és páratlan értéket kölcsönzött neki. Ugyanez vol...
2019-05-27 15:13:02
Szeretet
...,,A szeretet képezi a vallás legfőbb alkotórészét, igaz velejét, lényegét, bensőjét; nélküle a leghatalmasabb tudás és a legnagyszerűbb ajándék, a legmagasztosabb hitvallás is, mindaz, mi a valláshoz szorosan hozzátartozik, hiábavaló, fabatkát sem ér."

-Jonathan Edwards-...
2019-05-08 17:58:38
1 2 3 ....19 20 ..28 29 ..37 38 39 
Címkék: Milyen Atyánk, János Pál, Jézus Krisztus, Istent Atyánknak, legmagasztosabb neve, nevet főleg, legmagasztosabb célért, emberiség bűneiért&#8230, szentmise áldozatban, hatalmas buzgóságra, legtisztább minőségű, asszony ismer, szerető pillantásaimtól, katolikus egyházban, hiten alapul, legmagasztosabb példánk, legmagasztosabb embereken, legnemesebb asszony, szolgálóleány állapotát, legmagasztosabb dolog, élet minden, bemutatott áldozatot, templom Isten, földön aranyat, szeretet képezi, vallás legfőbb, leghatalmasabb tudás, legnagyszerűbb ajándék, legmagasztosabb hitvallás, valláshoz szorosan, legbensőségesebb, pillantásaimtól, legmagasztosabb, szolgálóleányok, legnagyszerűbb, felfoghatatlan, leghatalmasabb, gondolkodásába, tulajdonképpen, napfelkeltében, természetesen, mindenekelőtt, hozzátartozik, ószövetségben, fenyegetőzött, szolgálóleány, elgondolkodni, látásmódunkat, zarándoklatok, foglalkoztat, kifejeződése, bensőségesen, megnemesítik, segítségével, szentmisében, felhasználni, patrónájának,
© 2013 TVN.HU Kft.