Belépés
Napiszöveg 2016. március 19., szombat
...2016. március 19. szombat, Napiszöveg

Tanuljatok tőlem, mert én szelíd
és alázatos szívű vagyok.
(Máté 11:29)Vegyétek magatokra az igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd és alázatos szívű vagyok,és felüdülést találtok lelketeknek)
http://s9....
2016-03-18 23:27:37
Hogyan találd meg a boldogság kék madarát
Hogyan találd meg a boldogság kék madarát

Ami­óta ember él a föl­dön, azóta keresi a bol­dog­sá­got. Arisz­to­te­lész sze­rint ez a vágy min­den­ki­ben ott él, és eléré­sé­nek kul­csa az eré­nyek gya­kor­lá­sá­ban rej­lik. Az ókori görö­gök sokat tud­tak erről a témá­ról, a bol­dog­ság­ról szóló egyik leg­hí­re­sebb pél­da­be­széd is tőlük szár­ma­zik.
Esze­rint Mi...
2016-03-17 18:52:45
Hogyan találd meg a boldogság kék madarát?
...
Ami­óta ember él a föl­dön, azóta keresi a bol­dog­sá­got. Arisz­to­te­lész sze­rint ez a vágy min­den­ki­ben ott él, és eléré­sé­nek kul­csa az eré­nyek gya­kor­lá­sá­ban rej­lik. Az ókori görö­gök sokat tud­tak erről a témá­ról, a bol­dog­ság­ról szóló egyik leg­hí­re­sebb pél­da­be­széd is tőlük szár­ma­zik.
Esze­rint Midász, aki Frí­gia kirá­lya volt, egy­szer nagy s...
2016-03-16 13:49:04
Hogyan tüntesd el az életedből a káoszt
...
Mind­annyi­unk­kal meg­tör­tén­het, hogy éle­tünk irá­nyí­tása néha kicsú­szik a kezünk közül. Ha most éppen egy ilyen szi­tu­á­ci­ó­ban vagy, itt van 5 tipp, ami­vel vissza tudod sze­rezni a kont­rollt:
Tudatosítsd a prioritásaidat.
Cél­ja­ink és érték­ren­dünk együt­te­sen hatá­roz­zák meg pri­o­ri­tá­sa­in­kat. Mivel azon­ban a folya­mat tudat alatt műkö­dik, elő...
2016-03-16 13:43:00
A baj nem jár egyedül!
Van­nak napok, ami­kor úgy érez­zük, jobb lett volna ágy­ban maradni. Van­nak idő­sza­kok, ami­kor hal­mo­zód­nak a rossz dol­gok és úgy érez­zük, ennél rosszabb már nem is lehetne. Pech­so­ro­zat? A vélet­le­nek össz­já­téka, vagy min­den össze­es­kü­dött elle­nünk? Eset­leg raj­tunk is múlik? A baj nem jár egye­dül, tartja a mon­dás, de ahe­lyett, hogy elköny­vel­nénk magun­kat s...
2013-07-12 10:50:24
A fehérnél is halványabb árnyalat.pps
......
2013-05-16 20:28:54
A_fehérnél_is_halványabb_árnyalat_pps
......
2013-05-16 18:30:41
Dr. Goebbels : KOMMUNIZMUS ÁLARC NÉLKÜL
Dr. Goebbels : KOMMUNIZMUS ÁLARC NÉLKÜL

AZ 1935.-IKI BIRODALMI PÁRTNAPON, NÜRNBERGBEN

Ez év augusztusának elején az egyik legmértékadóbb angol hírlap vezércikket közölt ,,2 diktatúra" cím alatt. A vezércikkben a szerző naiv és a tényleges helyzetre való tekintettel sikertelen kísérletet tett arra, hogy bebizonyítsa az orosz bolsevizmus és a n...
2012-07-05 08:23:50
szeretettel
... popper péter felnőttnek lenni...(a ,,létező" és a ,,készülő" ember)

sorozatszerkesztő: popper péter
azoknak ajánlom, akiket ,,felvezetőim-nek" nevezek. világítva elkísértek addig,ahonnét már csak egyedül lehet tovább-menni. akkor előzékenyen meghaltak,hogy ...
2012-06-07 13:21:00
szeretettel
AZ ABLAK

Egy komor, tizenöt éves fiú is járt a téli iskolába. Csordásfiú volt. Daninak hítták. Az uraság akarta, hogy pótolja az elmulasztott iskolázást.
Járt több olyan öregfiú is az iskolába. Leány is volt vagy három olyan nagyocska. De azok mind vidámak voltak és kedvesek, mint az aprók....
2012-04-21 19:49:01
1 2 
Címkék: KOMMUNIZMUS ÁLARC NÉLKÜL, Esze­rint Mi, Esze­rint Midász, BIRODALMI PÁRTNAPON, vágy min­den­ki­ben, eré­nyek gya­kor­lá­sá­ban, ókori görö­gök, bol­dog­ság­ról szóló, kezünk közül, ilyen szi­tu­á­ci­ó­ban, folya­mat tudat, rossz dol­gok, vélet­le­nek össz­já­téka, egyik legmértékadóbb, szerző naiv, tényleges helyzetre, orosz bolsevizmus, téli iskolába, uraság akarta, elmulasztott iskolázást, legmértékadóbb, prioritásaidat, augusztusának, bebizonyítsa, elmulasztott, vezércikkben, kepfeltoltes, kommunizmus, vezércikket, felvezetőim, tekintettel, nürnbergben, szeretettel, tudatosítsd, bolsevizmus, előzékenyen, lelketeknek, halványabb, elkísértek, felnőttnek, csordásfiú, kísérletet, iskolázást, napiszöveg, tanuljatok, sikertelen, felüdülést, magatokra, helyzetre, tényleges, pártnapon, nagyocska, boldogság, világítva, életedből, diktatúra, birodalmi, meghaltak, rosszabb, alázatos, goebbels, találtok, árnyalat, fehérnél, vegyétek, kedvesek, iskolába, tüntesd, madarát, daninak, tizenöt,
© 2013 TVN.HU Kft.