Belépés
Ferenc pápa katekézise 01.13
A magasztalás olyan, mint a tiszta oxigén belélegzése!
Január 13-án a Szentatya folytatta az imáról szóló katekézissorozatát, ezúttal a magasztaló, dicsérő ima paradox szépségét tárta hallgatósága elé. Jézustól és a nyomában járó szentektől megtanulhatjuk, hogy elsősorban nem Istennek, hanem nekünk van szükségünk a magasztalásra, éspedig legfőképpen a csüggedés és elbizonytala...
2021-01-14 10:12:43
Hallod? Énekelnek.
... nyisd meg a szívemet. Taníts engem türelmesen, hogy bekapcsolódjam abba az énekbe, amelyet az egész teremtett világ az összes teremtmény Istenének zeng.
Ahol a trónus látható, ott magasztaló ének hallható.

Napi gondolat

Énekeld saját dicsőítő énekedet a Teremtőnek, vagy használd ennek az igemagyarázatnak a vége felé olvasható imádság szavait saját imádké...
2021-01-11 23:06:13
Adventi köznap - december 22.
... kétely sem merül már fel benne arra vonatkozóan, hogy az is valóra fog válni, amit róla mondott az angyal, tudniillik, hogy neki is gyermeke fog születni, ő lesz a Megváltó édesanyja. Magasztaló imájában először azért ad hálát a mindenható Istennek, hogy őt választotta ki arra, hogy méhében hordozza és megszülje az emberré lett Istenfiút. E személyes vonatkozás után mintegy az egé...
2020-12-22 14:21:10
Balog Miklós: Himnusz a szentlélekhez - vallásos
Ki hajdan ősvizek felett lebegtél
a mindenség kavargó káoszán,
Te látomás a próféták szemében,
ajkán ítélet, szívén szent remény,
dicsőség néked áldott Harmadik!

Ki Megváltónk formáltad földi testté,
hogy Benne leljünk égi életet,
örök vonzásoddal Hozzá vezettél,
Te adsz hitet nekem s növekedést.
Megszentelő munkád magasztalom!...
2020-09-21 22:33:40
Ének a tengernél
... elengedhetetlen velejárója a szabadításnak a megváltottak válasza: Isten népe dics...
2020-09-19 20:46:12
Az uralkodó
... engedetlensége is. ,,Övé a dicsősé...
2020-09-10 07:25:40
Bencze Marianna
Ártéri áhítat


Fátyolruhában táncolt a hajnal,
vizektől részegülten álltak a fák,
töltésre omlott a nyárfalombja,
s a táj, ébredő fénybe bénultan várt.

Bronzszínű, vízbefúlt avarszőnyegen,
csillanó utcák csalták le lép...
2020-08-07 21:00:16
Ferenc pápa vasárnap délben: 07.05
... kért az egész világon.

Kedves testvérek, jó napot kívánok!
A mai, vasárnapi evangéliumi szakasz (vö. Mt 11,25-30) három részre tagolható: Jézus mindenekelőtt egy magasztaló és hálaadó himnuszt zeng az Atyának, amiért kinyilatkoztatta a szegényeknek és az egyszerűeknek a mennyek országának titkát; aztán feltárja a közte és az Atya között meglévő bensőséges és ...
2020-07-06 08:48:39
Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony)
... szolgálatára legyen, Erzsébet pedig örömmel fogadja, örömmel köszönti őt. Keresztelő János sajátos módon fejezi ki örömét, megmozdul anyja méhében. Ezután következik Mária hálaadó és Istent magasztaló imája, amely az ő öröméből fakad, örvendezésének a kifejezése. A két leendő édesanya és a két születendő gyermek öröme felénk sugárzik, bennünk is örömet ébreszt.
Erzsébet ezt ...
2020-07-02 09:30:21
Te Deum - Téged, Isten Dicsérünk
... szertartásokon, zsolozsmában. Igen ajánlatos a közösségekben is. Sok katolikus hívő gyakran elimádkozza Isten dicséretére magán imádságként.
A Te Deum az Egyház legrégibb, egyben legszebb magasztaló hálaadó éneke. A IV. században keletkezett, sőt egyes részei, elemei még korábbra, a vértanúk korába vezethetők vissza. A szöveg a zsoltárok költészetéhez hasonlóan magasrendű, em...
2020-06-12 21:21:37
1 2 3 ..........36 37 .....54 55 .....71 72 73 
Címkék: Balog Miklós, Bencze Marianna, Szűz Mária, Sarlós Boldogasszony, Isten Dicsérünk, Keresztelő János, magasztalás olyan, tiszta oxigén, imáról szóló, nyomában járó, egész teremtett, összes teremtmény, trónus látható, vége felé, mindenható Istennek, emberré lett, mindenség kavargó, próféták szemében, megváltottak válasza, egész világon, mennyek országának, vértanúk korába, zsoltárok költészetéhez, kinyilatkoztatta, igemagyarázatnak, elengedhetetlen, szertartásokon, örvendezésének, bekapcsolódjam, engedetlensége, megtanulhatjuk, egyszerűeknek, fátyolruhában, avarszőnyegen, szentlélekhez, költészetéhez, közösségekben, szabadításnak, mindenekelőtt, boldogasszony, magasztalásra, hallgatósága, szolgálatára, megváltottak, elbizonytala, szegényeknek, nyárfalombja, zsolozsmában, magasztalás, imádságként, keletkezett, legfőképpen, evangéliumi, erzsébetnél, elimádkozza, dicséretére, vonatkozóan, belélegzése, vonzásoddal, részegülten, magasztalom, megszentelő, választotta, szentektől, magasztaló, látogatása, katekézise, teremtőnek,
© 2013 TVN.HU Kft.