Belépés
24. évközi hét kedd 09.17
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből
Az Egyház szolgái feddhetetlenek legyenek, és őrizzék meg tiszta lelkiismerettel hitünk tanítását!
Szeretett Fiam!
Igaz beszéd ez: Aki püspökségre törekszik, magasztos dolgot kíván. A püspöknek ezért feddhetetlennek, egyszer nősültnek, józannak, megfontoltnak, udvariasnak, vendégszeretőnek és tanításra te...
2019-09-17 08:29:03
Szent Mónika
... megálltak. Ő pedig így szólt: ,,Ifjú, mondom neked, kelj föl!" A halott felült, és beszélni kezdett. Ekkor Jézus átadta őt anyjának.
Mindnyájukat elfogta a félelem, és így magasztalták Istent: ,,Nagy próféta támadt közöttünk." ,,Isten meglátogatta népét." Ennek híre elterjedt egész Júdeában és mindenfelé a környéken.
Ezek az evangélium ig...
2019-08-27 13:56:14
Húsvét 7. vasárnapja 06.02
... őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölemelkedett az égbe. Ők leborulva imádták.
Aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Állandóan ott voltak a templomban, dicsérték és magasztalták Istent.
Ezek az evangélium igéi. Lk 24,46-53

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Forduljunk, testvéreim, örvendező lélekkel Istenünkhöz, mert a mi Urunk felment a mennybe, ...
2019-06-02 08:37:09
húsvét 4. hét szombat 05.18
...
Ezt a parancsot adta nekünk az Úr: A pogányok világosságává rendeltelek téged, hogy üdvösségük légy egészen a föld végső határáig."
A pogányok ennek hallatára örvendezve magasztalták az Úr tanítását. Hittek is mindazok, akik az örök életre voltak rendelve. Az Úr igéje így az egész környéken elterjedt. A zsidók azonban felbujtották az előkelő vallásos asszonyokat m...
2019-05-18 05:28:56
Húsvét 4. vasárnapja 05.12
... parancsot adta nekünk az Úr: »A pogányok világosságává tettelek, hogy üdvösségük légy egészen a föld végső határáig.«"
Amikor a pogányok ezt meghallották, örültek, magasztalták az Isten szavát, és hittek is mind, akik az örök életre voltak rendelve. Elterjedt az Úr szava az egész környéken.
A zsidók azonban felbujtatták az előkelő vallásos asszonyokat meg...
2019-05-12 07:42:14
Kegyelmi eszközök
...,,Korábban az ország népe általánosságban nagyra becsülte és helyeselte, kiválónak és üdvösnek tartotta ezeket az eszközöket, mint amelyek a legalkalmasabbak a kegyelmi eszközök célját elősegíteni. A mostanra uralkodóvá lett ízlés azonban furcsamód egészen más képet fest: az imádkozás és prédikálás hevülékeny módja, melyet korábban csodáltak és magasztaltak, éppen ez oknál fog...
2019-05-09 13:42:49
5. nagyböjti hét szerda 04.10
... legerősebb katonáinak, hogy kötözzék meg Sidrákot, Misákot és Abdenágót, és vessék őket a tüzes kemencébe.
Így is történt, (Ők azonban sértetlenül jártak-keltek a lángok között; magasztalták Istent, aki Úr minden fölött.) Ekkor a király megdöbbent, sietve felállt, és így szólt főembereihez:
,,Nemde, három megkötözött ifjút dobtunk a tűzbe?"
Azok azt felel...
2019-04-10 20:58:38
Nagyböjt a biblia szerint 4. rész
... parancsolta meg nekünk az Úr: Pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig." [Ézs 49,6; ApCsel 15,14]
48 Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választattak, mindnyájan hívővé lettek.
49 Az Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban.
Biblia Lk 10,1-9 a hetvenkét tanítván...
2019-03-13 15:46:55
Mai evangélium – 2019. február 14.
... parancsot adta nekünk az Úr:
A pogányok világosságává rendeltelek téged, hogy üdvösségük légy egészen a föld végső határáig.
"A pogányok ennek hallatára örvendezve magasztalták az Úr tanítását. Hittek is mindazok, akik az örök életre voltak rendelve. Az Úr igéje így az egész környéken elterjedt.
Ez az isten igéje. ApCsel 13,46-49

EVANGÉLIUM Szent Lu...
2019-02-14 10:21:21
Isten és önmagunk megismerése
... megismerése segíthet el bennünket Isten m...
2019-02-09 12:03:50
1 2 3 ....19 20 ...29 30 ...38 39 40 
Címkék: Szent Mónika, SZENTLECKE Szent Pál, Szeretett Fiam, Ekkor Jézus, EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK, Biblia Lk, EVANGÉLIUM Szent Lu, biblia szerint, püspöknek ezért, halott felült, evangélium igéi, parancsot adta, pogányok világosságává, föld végső, pogányok ennek, örök életre, egész környéken, zsidók azonban, előkelő vallásos, ország népe, kegyelmi eszközök, mostanra uralkodóvá, tüzes kemencébe, lángok között, király megdöbbent, egész tartományban, hetvenkét tanítván, isten igéje, legalkalmasabbak, vendégszeretőnek, lelkiismerettel, általánosságban, feddhetetlennek, feddhetetlenek, világosságává, fölemelkedett, megfontoltnak, tartományban, magasztaltak, főembereihez, felbujtatták, magasztalták, jeruzsálembe, visszatértek, meghallották, felbujtották, mindnyájukat, meglátogatta, választattak, megismerése, timóteushoz, asszonyokat, rendeltelek, megkötözött, elősegíteni, könyörgések, parancsolta, sértetlenül, istenünkhöz, udvariasnak, örvendeztek, püspökségre, eltávozott, hevülékeny, mindenfelé, helyeselte, eszközöket, katonáinak, megdöbbent,
© 2013 TVN.HU Kft.