Belépés
Szép kép
...
2015-03-29 09:16:35
i
... Nem attól lesz külön­le­ges, mert mások értik, segí­tik vagy nehe­zí­tik. Attól lesz szép, hogy az enyém. A sajá­tom. Ala­kít­ha­tom, meg­él­he­tem. Meg­si­mo­gat­ha­tom a bána­tom, a félel­mem, az örö­möm. Hoz­zám tar­toz­nak. Én szü­löm meg Őket és én nevel­he­tem az érzé­se­i­met, erő­seb­bekké, tisz­táb­bakká, szeb­bekké. Hány­szor pró­bál­tam úgy tekin­teni magamra, ahogy gon...
2013-09-01 12:06:53
Csako Agikatol koszonom....
...
Kedves Barátnőm/Barátom!


Nagyon kellemes tavaszi hétvégét kívánok! Köszönöm szépen az eddigi látogatásokat!


Sajnos beláthatatlan ideig nem tudok jönni, mivel gerincsérvem van és sokat kell pihennem, így előre is nagyon kellemes Húsvéti ünnepeket is kívánok sok szeretettel: Ági
...
2012-04-03 04:06:48
T Elemér
... fák­ról.Min­den­na­pi etű­dök

I

Hul­la­nak sár­ga le­ve­lek...
Po­gány ősz tör rám. Te­me­tek.
Szo­mo­rú fé­nyek szí­ve­men,
té­pett igé­im hir­de­tem.

Örö­mem mes­­sze buj­do­sik,
csak a fáj­da­lom kul­log itt.
Kö­kör­csin, ró­zsa, ibo­lya,
haj­ta­nám fe­jem - nincs ho­va.

Si­ral­mak...
2011-11-15 12:33:23
T Elemér
... fák­ról.Min­den­na­pi etű­dök

I

Hul­la­nak sár­ga le­ve­lek...
Po­gány ősz tör rám. Te­me­tek.
Szo­mo­rú fé­nyek szí­ve­men,
té­pett igé­im hir­de­tem.

Örö­mem mes­­sze buj­do­sik,
csak a fáj­da­lom kul­log itt.
Kö­kör­csin, ró­zsa, ibo­lya,
haj­ta­nám fe­jem - nincs ho­va.

Si­ral­mak...
2011-02-19 07:51:48
Milan R
... szag­gat­ja:
,,Sze­re­tett bá­tyá­im, most se­gít­se­tek!

Se­gít­se­tek sor­som job­bá ten­nem,
mert gyöt­rő­döm és bor­zal­mas tűz éget.
Ne vét­kez­zem a sze­rel­mem el­len
hall­ga­tá­som­mal sze­re­te­tem végett."

És száll a hol­ló, s szól: ,,Hóhér, me­gállj!"
Majd egy má­sik, s egy har­ma­dik si­et­ve.
,,Tedd le azt a pal­lost...
2011-02-19 06:37:31
Energiaspirál
... elm�ltak, m�r egy kicsit cipelni is b�rok, teherb�r� k�pess�gem nagym�rt�kben megn�tt, jobban tudok koncentr�lni javult a mem�ri�m is. 6 h�napos unok�mnak g�rcs�lt a hasa. K�ket a l�ba al� tettem, �s � rugdosta a l�bᦙ...
2011-01-26 21:29:41
Talmudfordítása 1922-ből
... vaskos mondat az újabban nyomtatott Talmudokból ki van hagyva, azonban a rabbiképzők példányaiban benne vannak. A lapok kéthasábosak (a, b). Fölemlítjük itt, hogy a héberben az Aleph, He, Lamed, Mem. Tau betűket elnyújtottan is lehet írni (litterae dila-tebiles) s így a másoló teleírhatja velük a véletlenül üresen maradó félsorokat. A héber betűnek is lévén számos jelentése, ebből...
2010-11-06 09:37:22
szeretet
... én igényem tejesítése a fontos. Nem érezzük a másik lélekszerűségét. Semmi közünk hozzá. Es a lány báját is csak akkor veszem észre, ha nem kávéra vagyok szomjas, hanem egy nőre. És figyel­mem is csak addig él, amíg a vágyam kielégül - utána a nő újra auto­mata lesz.
Amikor egy elidegenedett kapcsolat felbomlik, elveszti valaki apárját, az első gondolata az, hogy: ,,Mi l...
2010-04-10 21:14:51
1 
Címkék: Csako Agikatol, Milan, Kedves Barátnőm, eddigi látogatásokat, fáj­da­lom kul­log, sze­rel­mem el­len, har­ma­dik si­et­ve, kicsit cipelni, újabban nyomtatott, rabbiképzők példányaiban, lapok kéthasábosak, másoló teleírhatja, véletlenül üresen, héber betűnek, másik lélekszerűségét, lány báját, vágyam kielégül, elidegenedett kapcsolat, első gondolata, talmudfordítása, lélekszerűségét, mehafhwbfwbbwbr, elidegenedett, energiaspirál, látogatásokat, beláthatatlan, gerincsérvem, példányaiban, elnyújtottan, kéthasábosak, nxppptcyszp, rabbiképzők, teleírhatja, szeretettel, talmudokból, aaagaeleqvr, fölemlítjük, nyomtatott, tejesítése, véletlenül, félsorokat, jelentése, felbomlik, gondolata, ünnepeket, kapcsolat, kellemes, barátnőm, koszonom, szeretet, kielégül, agikatol, koncentr, rugdosta, héberben, neldsxui, köszönöm, pihennem, litterae, elveszti, hétvégét, betűket, apárját, betűnek, újabban, tavaszi, érezzük, cipelni, azonban, magamra, kívánok,
© 2013 TVN.HU Kft.