Belépés
Hogyan táncoltatott asztalt Nemere István?Hogyan táncoltatott asztalt Nemere István?


Két bejegyzés közt ezúttal olvassunk egy picit regényesebb anyagot. A következő sorok Nemere István tollából származnak, aki elmeséli saját élményét, azt, hogy miképp vonták be szellemidézésbe egy konferencián és hitetlensége mellett hogya...
2022-11-17 21:30:14
Szent István ereklyéi
... Hartvik-legendában leírt je­len­sé­ge­ket, a ko­por­só fel­nyi­tá­sa­kor szét­ter­je­dő ,,édes il­la­tot" és a ko­por­sót elárasz­tó vi­zet a kö­vet­ke­ző­kép­pen ma­gya­ráz­ta. ,,A kel­le­mes il­lat va­ló­szí­nű­leg a bal­zsa­mo­zás­kor hasz­nált il­lat­szer­től szár­ma­zott, a ró­zsa­szí­nű víz pe­dig az a hul­la­lé le­he­tett, ame­lyet a szét­bom­lott vö­rös­vér...
2022-08-19 19:30:42
Szeretettel kedves Látogatóimnak !
...
...
2021-06-29 10:52:54
Szépséges Május
...
Szépséges Május
újra éled a Világ .
Lágy szellő halk
muzsikája száll ,
Völgyek mély halmán
kinyílt a vadvirág .
Selymes virágszirmoktól
roskadó fa ág ,
pillangók kecses tánca ,
kék színű búzavirág .
Gazdag búzamezőktől
ringó rónaság .
Fény teli kúszó fellegek ,
szikrázó napsugár .
Boldoggá teszi ...
2021-04-23 11:27:06
Elég a meghatározó médiák félretájékoztatásaiból!
... démontrer ô combien il serait l'incarnation du diable. Or, malgré ce que nous racontent certains, Viktor Orban a parfaitement respecté les règles de la démocratie hongroise dans la mesure où il a, comme le prévoit la Constitution, sollicité le Parlement afin qu'il ratifie la prolongation de l'état d'urgence. Le 30 mars, le fameux projet de loi a é...
2020-05-16 19:00:33
Aranyosi Ervin: A csillaglány meséje
Egyszer volt, hol nem volt...
Elmesélem szépen.
Éldegélt egy csillag
fenn a magas égen.
Szép ezüst ruháját,
ezer éve hordta,
a csillagport róla
néha leporolta.
Olyankor szikrát szórt,
csillámlott az égbolt,
s mindenki csodálta,
aki látta. Szép volt!
Ám csak ennyit tudott,
fényesen ragyogni,
de ő többre vágyot...
2019-02-01 06:49:01
Tallóztam
... pl. dob, pszichedelikus nö­vé­nyek. A dob az egyik leg­fon­to­sabb kel­lé­ke a sá­mán­nak. Ez kör, né­ha el­lip­szis ala­kú, mely­nek külső, belső ré­szét is jel­ké­pek dí­szí­tik. A dob üte­mes ve­ré­se hoz­zá­se­gí­ti a sá­mánt a ré­vü­lés el­éré­sé­hez. Mi­kor a sá­mán lel­ke uta­zik, a dob szim­bo­li­zál­ja az ál­la­tot, a dobverő pe­dig az os­tort, ha ví­zen uta­zik a dob a c...
2018-03-17 10:56:46
Az indiánokgyógyító tudománya
... pl. dob, pszichedelikus nö­vé­nyek. A dob az egyik leg­fon­to­sabb kel­lé­ke a sá­mán­nak. Ez kör, né­ha el­lip­szis ala­kú, mely­nek külső, belső ré­szét is jel­ké­pek dí­szí­tik. A dob üte­mes ve­ré­se hoz­zá­se­gí­ti a sá­mánt a ré­vü­lés el­éré­sé­hez. Mi­kor a sá­mán lel­ke uta­zik, a dob szim­bo­li­zál­ja az ál­la­tot, a dobverő pe­dig az os­tort, ha ví­zen uta­zik a dob a c...
2018-03-17 09:38:33
Döb­be­ne­tes vál­to­zást hoz a mai szu­per­hold
Az Orosz­lán je­gyébe lépő szer­dai szu­per­hold ha­tal­mas erejű ener­gi­áit egé­szen jú­li­u­sig lehet majd érezni! Ér­de­mes a kü­lön­le­ges te­li­hold ha­tá­sa­i­val élni, cso­dás vál­to­zá­so­kat hoz az éle­tedbe.
A mai napon felbukkanó Kék telihold (azaz...
2018-01-31 19:25:39
Aranyosi Ervin: Kandúr Bandi meséje
... elringassák.
Álmában ...
2017-11-18 15:41:19
1 2 3 ..10 11 .15 16 19 20 21 
Címkék: Nemere István, Szent István, Szépséges Május, Aranyosi Ervin, Kandúr Bandi, Viktor Orban, meghatározó médiák, csillaglány meséje, indiánokgyógyító tudománya, picit regényesebb, következő sorok, ko­por­só fel­nyi­tá­sa­kor, ko­por­sót elárasz­tó, kel­le­mes il­lat, szét­bom­lott vö­rös­vér, parfaitement respecté, magas égen, csillagport róla, egyik leg­fon­to­sabb, ré­vü­lés el­éré­sé­hez, sá­mán lel­ke, dobverő pe­dig, kü­lön­le­ges te­li­hold, indiánokgyógyító, virágszirmoktól, szellemidézésbe, pszichedelikus, maxresdefault, látogatóimnak, hitetlensége, parfaitement, táncoltatott, búzamezőktől, constitution, dezpikjxjmty, konferencián, prolongation, lhxoeitihjs, incarnation, csillaglány, szeretettel, regényesebb, csillagport, micytlzuvns, csillámlott, meghatározó, elringassák, származnak, nyjfobzrog, felbukkanó, legendában, démocratie, vucidcaby, amazonaws, muzsikája, elmesélem, tallóztam, pillangók, szépséges, racontent, bejegyzés, parlement, következő, sollicité, hongroise, tudománya, búzavirág, démontrer, olvassunk,
© 2013 TVN.HU Kft.