Belépés
Prohászka Ottokár: A föltámadás dicsősége
... «A megfeszített názáreti Jézust keresitek? Föltámadott, nincs itt» (Márk 16, 6). A közönséges temetők­ben, ha még oly pompás sírkövekkel, keresztekkel és szobrok­kal ékeskednek is, mindig csak ezt olvassuk : «Itt nyugszik». Megállsz például kis sírhant mellett, keresztjén olvashatod: Itt nyugszik ez meg ez, meghalt 5 éves korában; mégy tovább, ott olvasod : I...
2018-04-01 14:12:03
herbert-fam@tvn.hu
...
2016-07-23 10:39:58
Gyógyító hangok
Hang és zene mint gyógyító információ
Dr. Sági Mária

Az élő­vi­lág leg­fon­to­sabb in­for­má­ció­inak köz­ve­tí­tő­je a hang. Az ál­la­tok vi­lá­gá­ban ugya­núgy, mint az em­be­rek­nél. Je­len írás­ban meg­kí­sé­rel­jük a han­gok és a ze­ne több­fé­le in­for­má­ci­ós ha­tá­sá­nak kí­sér­le­ti esz­kö­zök­kel tör­té­nő mér­he­tő­sé­gé­nek be­mu­ta­tá­sát is.
...
2015-09-21 09:09:07
Szép írások
... pil­la­na­ta­i­ban: felelni kell, az egészre. Ki vagyok? Mit aka­rok? Ki ellen, kinek érde­ké­ben aka­rok élni? Miért? Milyen képes­sé­gek­kel, esz­kö­zök­kel, fel­ké­szült­ség­gel? Ami fon­to­sabb min­den­nél: milyen szán­dék­kal?... És, felelni az egészre: hol tar­tok? Van-e még tar­ta­lé­kom áldo­zat­kész­ség­ből, önzet­len­ség­ből, vagy már csak meg­óvni és meg­men­teni ak...
2015-01-08 11:28:22
nagyon csokis süti


Hozzávalók (kb. 16 nagyobb kockához):
200 g vaj + egy kevés a forma kikenéséhez
200 g étcsokoládé (min. 60 %-os kakaótartalmú legyen)
150 g liszt
1 teáskanál sütőpor
1/2 teáskanál szódabikarbóna
2 evőkanál kakaópor...
2014-09-15 22:28:04
közösségi portálok
Hogyan használjuk a közösségi portálokat - és hogyan ne?

Alig­ha­nem már mind­annyian meg­emész­tet­tük a tényt, hogy ismerő­se­ink­kel nem­csak egy kávé­zó­ban, hanem egy közös­ségi por­tá­lon is össze­fut­ha­tunk. Ki-ki saját meg­lá­tása sze­rint bolyong­hat e sajá­tos közös­ségi tere­ken, van, aki egy szom­bat esti flört után már küldi az ismerős­nek jelö­lést, ...
2014-02-26 19:29:15
Sze­mé­lyes kísérteteink
... meg­za­varja. Vissza­jár akár egy ,,kísértet".

Mit mond a hagyomány?

A kelta hagyo­mány sze­rint Halloween-kor - ,,All Hallow's Eve", azaz Min­den­szen­tek éjsza­ká­ján - meg­nyí­lik a kapu az élők és hol­tak világa között. A kel­ták novem­ber 1-jén ünne­pel­ték az új év kez­de­tét, ekkor meg­kö­szön­ték a Nap­is­ten­ne...
2013-09-12 07:20:38
igen, és közeleg
... sosem tettél. Változtass!


Aki nem meri szemembe mondani a dolgokat, az kevés mint hóemberben a vérkeringés! :))
sajna de ez van


Néha felelni kell az élet kiszá...
2013-08-12 16:40:09
a dokitól....


Az élet nem arra való, hogy min­dig jól jár­junk. Az életbe bele kell fér­nie kudar­cok­nak, vere­sé­gek­nek, újra­kez...
2013-07-28 20:21:40
Az igazság olyan, mint a Nap.
Elég egyszer elkövetni egy hibát, mindenki azonnal kételkedni kezd benned és elfelejtik, hogy mi minden jót tettél!Az igazság olyan, mint a Nap. Kizárhatod egy időre, de attól még nem tűnik el.


[ke...
2013-07-28 20:17:10
1 2 3 4 
Címkék: Prohászka Ottokár, Sági Mária, föltámadás dicsősége, igazság olyan, megfeszített názáreti, közönséges temetők­ben, élő­vi­lág leg­fon­to­sabb, ál­la­tok vi­lá­gá­ban, ze­ne több­fé­le, forma kikenéséhez, közösségi portálokat, közös­ségi por­tá­lon, szom­bat esti, ismerős­nek jelö­lést, kelta hagyo­mány, kel­ták novem­ber, kevés mint, élet kiszá, életbe bele, ialetvuhuiifjci, azeletigazsagai, szódabikarbóna, kakaótartalmú, kísérteteink, keresztekkel, qqplcayceacb, megfeszített, föltámadott, vérkeringés, étcsokoládé, agsundihbyb, sírkövekkel, kikenéséhez, kthlciauaeb, hóemberben, portálokat, föltámadás, ékeskednek, használjuk, információ, olvashatod, kételkedni, elfelejtik, hozzávalók, keresztjén, változtass, közönséges, kizárhatod, szavaidnak, halloween, hagyomány, teáskanál, prohászka, aaaaaaaad, közösségi, webmaster, jkkmaebga, kepvarazs, elkövetni, dicsősége, keresitek, rdtevtlpd, akamaihd, blogspot, mindenki, portálok, megállsz, gyógyító, kockához, nyugszik, afkiakog,
© 2013 TVN.HU Kft.