Belépés
Szent István ereklyéiSzent István ereklyéi


Szent Ist­ván­hoz köt­he­tő erek­lyéink min­dig nagy ér­dek­lő­dés­re tar­tot­tak szá­mot; ért­he­tően, hi­szen nem­csak val­lá­si, ha­nem nem­ze­ti tar­ta­lom is kap­cso­ló­dik hoz­zá­juk. A Szent Ist­ván-erek­lyék­kel kap­cso­lat­ban azon­ban mind a mai na­pig sok a rej­tély, no­ha több tu­do­mány­te­rü­let...
2022-08-19 19:30:42
Fókuszban a nő 4.
... melyik felét.

Robert Orben

Olyan a szív, mint a labda:
a játszó sors dobja-kapja.
Mennél inkább ütik-verik,
annál feljebb emelkedik.

Gárdonyi Géza: A szív


...
2019-05-22 20:00:41
ooOoo
... csoportosdit játszott a Sárkány [Mérleg], anyucim, ne akkor settenkedjek ki a konyhába, amikor ők alszanak...

...mert ott bizony van hűtőszekrény is, ami engem is várni szokott. Tele minden földi jóval. Akármit tilos megenni. Nehogymár olyat merjek lakmározni ami éppen megtetszik. Ha kinyílik az ajtaja beriaszt a riasztó, nah, jó, nem, de majdnem. Ami késik, az nem múli...
2019-01-29 09:34:16
ooOoo
... Mountains)
https://www.youtube.com/watch?v=WYMc k6dW318" >target="_blank"
Voyage | Downtempo + Electronica Mix


https://www.youtube.com/watch?v=min_ EUahUCI" >target="_blank"
MoozE - Bullet-Proof & Panic-Stricken


https://www.youtube.com/watch?v=37TH 46RWhU8" target="_...
2019-01-29 08:58:07
Virágos díszítő képek


...
|...
2018-05-03 12:55:51
Prohászka Ottokár: A föltámadás dicsősége
... «A megfeszített názáreti Jézust keresitek? Föltámadott, nincs itt» (Márk 16, 6). A közönséges temetők­ben, ha még oly pompás sírkövekkel, keresztekkel és szobrok­kal ékeskednek is, mindig csak ezt olvassuk : «Itt nyugszik». Megállsz például kis sírhant mellett, keresztjén olvashatod: Itt nyugszik ez meg ez, meghalt 5 éves korában; mégy tovább, ott olvasod : I...
2018-04-01 14:12:03
Alkonytájt
...

"Ne várd szelíden azt a végső éjt,
Tombolj, dühöngj, az alkony hogyha jő,
Védd, védd, amíg csak védheted, a fényt.
Ha mind...
2018-01-12 17:00:48
Kínai tanmese
... két nagy cse­rép­edé­nye. Annak a rúd­nak egy-egy végén lóg­tak, amit a nyakán-vállán hor­dott, a patak­tól a házáig. Az egyik edé­nyen volt egy repe­dés, míg a másik töké­le­tes volt, és így min­dig egy tel­jes adag vizet szál­lí­tott. A patak­tól a házig tartó hosszú út végén a meg­re­pedt edény több­nyire már csak félig volt víz­zel. Két tel­jes évig ez így ment, a víz­hordó cs...
2016-08-07 19:22:24
herbert-fam@tvn.hu
...
2016-07-23 10:39:58
Újra meg újra ugyan­azo­kat a dol­go­kat tesszük
... ugyan­azo­kat a dol­go­kat tesszük, de mégis más ered­ményt várunk. Eldön­töm, hogy leg­kö­ze­lebb más­képp csi­ná­lom, aztán - bumm! - ott van megint, és ugyanaz a vég­ered­mény. Mintha magam­ban hor­doz­nám a prob­lé­mát.
Tulaj­don­kép­pen így is van. Prob­lé­má­in­kat leg­több­ször magunk okoz­zuk. Mivel? Itt van 5 ok: Szemellenzőt viselünk.
Vagyis csak az...
2016-03-06 21:24:48
1 2 3 .5 6 7 8 9 10 11 
Címkék: Szent István, Prohászka Ottokár, Szent Ist­ván­hoz, Szent Ist­ván-erek­lyék­kel, Robert Orben, Gárdonyi Géza, Electronica Mix, föltámadás dicsősége, dol­go­kat tesszük, játszó sors, ajtaja beriaszt, megfeszített názáreti, közönséges temetők­ben, alkony hogyha, rúd­nak egy-egy, nyakán-vállán hor­dott, egyik edé­nyen, másik töké­le­tes, tel­jes adag, házig tartó, meg­re­pedt edény, ialetvuhuiifjci, settenkedjek, hűtőszekrény, keresztekkel, dhdgvybwfyay, qqplcayceacb, megfeszített, szemellenzőt, csoportosdit, agsundihbyb, electronica, sírkövekkel, kthlciauaeb, föltámadott, alkonytájt, föltámadás, olvashatod, keresztjén, ékeskednek, közönséges, lakmározni, megtetszik, dicsősége, nehogymár, keresitek, prohászka, mountains, downtempo, watermark, emelkedik, fókuszban, jkkmaebga, qiantucdn, viselünk, ereklyéi, gárdonyi, afkiakog, názáreti, szelíden, védheted, nyugszik, olvassuk, konyhába, alszanak, stricken, beriaszt, kinyílik, játszott, megállsz, riasztó,
© 2013 TVN.HU Kft.