Belépés
Atyánk, Istenünk
Atyánk, Istenünk

Mindenható, jó Atyám, Istenem!
Te teremtetted a Világmindenséget
vele engem
Magasztalunk Téged!
Nap, hold, csillagok,
éjjel-nappal sugározva
hogy ragyog.
Milyen hatalmas a Kozmosz
felettünk,
melyet csodálva néz, bámul
a szemünk!
Hatalmaddal élteted mindezeket,
szeretetedből alkottad az embereket...
2019-01-15 15:59:20
Jézus megkeresztelése 01.13.
... pásztor. Karjaiba veszi bárányait, ölében hordozza őket, az anyajuhokat pedig nagy gonddal vezeti."
Ez az Isten igéje. Iz 42,1-4.6-7 v. Iz 40,1-5.9-11

Imádság
Mindenható Istenünk! A keresztség szentségében való részesedés a benned való hit kifejezése, a mi válaszunk a te szeretetedre. Amikor megújítjuk keresztségi fogadalmunkat, megerősítjük hitünket és...
2019-01-13 13:30:13
Imádság
Keresztyén szülők imádsága gyermekeikért


Óh mindenható, bölcs és jó Isten, aki többi áldásaid és adományaid között gyermekeket is adtál nekem, hogy azokat a te félelmedben és dicsőségedre neveljem! Tudom, hogy minden munkám hiányos, minden igyekezetem hiábavaló a te áldásod, kegyelmed és segedelmed nélkül.
Bemutatom azért őket szent Felségednek magammal együtt...
2019-01-11 13:23:58
Krisztus keresztsége
... 3,17)

Így prédikál a legnagyobb prédikátor a legmagasabb és leghatalmasabb szószékről, a mennyből, és ez a prédikáció a legmagasztosabb, amelynél dicsőbb nem jött a világba, amelyben a mindenható, örök és irgalmas Isten az őhozzá hasonlóan mindenható, szeretett Fiáról mondja: - Ez amaz én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm. - E prédikáció legmagasabb rangú tanítvány...
2019-01-07 09:46:17
Urunk megjelenése, Vízkereszt 01.06 - Igenaptár
... és mirhát.
Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba.
Ezek az evangélium igéi. Mt 2,1-12

Imádság
Mindenható Istenünk! A napkeleti bölcsek egy nagy várakozásban éltek, ezért figyelték az égi jeleket. Amikor pedig felismerték az általad mutatott jelet, követték azt, és semmi nem téríthette el őke...
2019-01-06 14:08:22
Karácsonyi idő - január 3. csütörtök
... honnan származnak János ismeretei Jézusról, s vajon mennyire megbízhatóak azok? János azt mondja, hogy isteni kinyilatkoztatás alapján állítja Jézusról, hogy ő a Messiás, az Isten Fia. A mindenható Isten tehát kinyilatkoztatást adott Fiáról Keresztelő Jánosnak. A kinyilatkoztatott természetfeletti igazságról, hogy tudniillik Jézus az Isten Fia, János egy természetes jel segítségév...
2019-01-03 15:10:03
Lelkigondozás
...,,Azok a különböző nehéz szituációk, amelyekkel az embereknek meg kell birkózniuk, nem az életben tapasztalható problémák véletlenszerű okozói. Ezek a nehézségek Isten mindenható terve szerint működnek. Ezek alkotják azt a környezetet, amelyben fény derül a szívre, s a hit és az engedelmesség megtisztul a Szentlélek és a test közötti harcban. Az ember élethelyzetének befolyáso...
2019-01-03 13:52:21
Lelkigondozás
A lelkigondozás középpontjában Isten áll. Isten mindenható, aktív, szól hozzánk, irgalmas, hatalmas és parancsoló. Az Úr és Megváltó Jézus Krisztus a lelkigondozás központi alakja, a példamutató Csodálatos Tanácsadó. Isten Igéje és a Szentlélek munkája alapvetően fontos az életben minden jelentős és maradandó változáshoz. Az Ige a lelkigondozásban mind emberismeretet, mind módszere...
2019-01-03 11:41:50
Január 2. – 1Jn 2, 22-28; Jn 1, 19-28
... szükségünk, hogy együttműködjünk Isten kegyelmével, és aggodalmaskodás nélkül mindent megtegyünk, ami gyarlóságunkból telik. A többit elvégzi bennünk az Isten, az ő megvilágosító és erőt adó, mindenható kegyelmével. Ennek a segítő kegyelemnek köszönhetjük, hogy életünk valóban hitünk szerinti, hitünkből élő, vagyis hiteles lesz, mint Keresztelő Jánosé, és mi is hiteles tanúságot t...
2019-01-02 11:57:27
Szűz Mária, Isten anyja 2019.01.01
... szeretetünkkel. Szűz Mária személyében a megváltás titka már nem ígéret, hanem beteljesedés formájában jelenik meg. Ő hozza ugyanis világra Jézust, a Megváltót, a Messiást, akire a választott nép a mindenható Isten ígérete alapján évszázadokon át várakozott. Katolikus hitünk szerint Jézus valóságos Isten és valóságos ember, az ő személyében az isteni és az emberi természet egymást...
2019-01-01 17:35:40
1 2 3 ...............370 ........555 .......739 740 
Címkék: Szűz Mária, Magasztalunk Téged, Mindenható Istenünk, Isten Fia, Fiáról Keresztelő Jánosnak, Megváltó Jézus Krisztus, Csodálatos Tanácsadó, Isten Igéje, Keresztelő Jánosé, anyajuhokat pedig, keresztség szentségében, benned való, legnagyobb prédikátor, őhozzá hasonlóan, evangélium igéi, napkeleti bölcsek, nagy várakozásban, általad mutatott, mindenható Isten, kinyilatkoztatott természetfeletti, különböző nehéz, életben tapasztalható, nehézségek Isten, engedelmesség megtisztul, test közötti, ember élethelyzetének, lelkigondozás középpontjában, lelkigondozás központi, példamutató Csodálatos, életben minden, lelkigondozásban mind, többit elvégzi, segítő kegyelemnek, megváltás titka, emberi természet, lelkigondozásban, világmindenséget, kinyilatkoztatás, természetfeletti, együttműködjünk, legmagasztosabb, élethelyzetének, aggodalmaskodás, megkeresztelése, gyarlóságunkból, leghatalmasabb, emberismeretet, középpontjában, szeretetünkkel, véletlenszerű, lelkigondozás, engedelmesség, megvilágosító,
© 2013 TVN.HU Kft.