Belépés
Képpraxisok 2. - Jankovics Marcell és Francois Fiedler a Műcsarnokban
...
A Kép­pra­xi­sok 2014-es első és a most kö­vet­ke­ző, má­so­dik ki­ál­lí­tá­sa pár­hu­za­mos ön­ál­ló be­mu­ta­tók­ként a "kép­csi­ná­lás" mű­fa­ja­it il­lesz­ti egy­más mellé; az előző al­ka­lom­mal a fes­té­szet és a fo­tog­rá­fia át­ha­tá­sa­i­ra, míg az idei ki­ál­lí­tás­sal a mű­fa­jok sajá­tos­sá­ga­i­ra össz­pon­to­sí­tva - mondta el a keddi sajtóbemutatón a Műcsarnok ...
2019-12-03 17:01:49
Túlélni ezt a Magyarországot
... otthonukat (és a lakóközösségüket), hogy biztosak lehettek volna abban, lesz hol lakniuk. Ha ez máshogy történik, Jani és felesége, Csorba Jánosné Nuver Erika, aki egy évvel ezelőtt halt meg, talán most is köztünk lenne.

Köztünk lennének, ha az életük nagy részében nem lettek volna megfosztva attól, hogy rendesen ehessenek, és rendesen lakhassanak valahol.

Én...
2016-12-01 07:48:50
Bodnár Éva
Bodnár ÉvaARATÁ...
2016-04-10 10:00:21
Hogyan találd meg a boldogság kék madarát
... Érzé­se­i­ket az hatá­rozta meg, hogy mit gon­dol­tak mind­er­ről.
Bol­dog­sá­gunk­nak újra meg újra fel­té­te­le­ket sza­bunk. Az igaz­ság azon­ban az, ha nem vagyunk képe­sek bol­do­gok lenni most, ebben a pil­la­nat­ban, akkor semmi nem fog segí­teni. Gon­dol­ko­dá­sun­kon kell vál­toz­tatni.

6. A boldogságnak nincsen köze a pénzhez.

Erre Midász királ...
2016-03-17 18:52:45
Hogyan ültesd át a gyakorlatba?
... oda, és kezdj el dol­gozni ezek meg­va­ló­sí­tá­sán. Ha valami nem műkö­dik, fino­míts a mód­sze­re­ken (lásd 9. pont).


11. Készíts pontos leltárt arról, hogy hol tartasz most.

Ha el aka­rok jutni Var­sóba, merre indu­lok el? Nyil­ván észak felé. Ha azon­ban nem Buda­pes­ten vagyok, hanem Stock­holm­ban, akkor nem Var­sóba jutok, hanem az Északi-sarkra....
2016-03-16 13:54:18
Hogyan találd meg a boldogság kék madarát?
... Érzé­se­i­ket az hatá­rozta meg, hogy mit gon­dol­tak mind­er­ről.
Bol­dog­sá­gunk­nak újra meg újra fel­té­te­le­ket sza­bunk. Az igaz­ság azon­ban az, ha nem vagyunk képe­sek bol­do­gok lenni most, ebben a pil­la­nat­ban, akkor semmi nem fog segí­teni. Gon­dol­ko­dá­sun­kon kell vál­toz­tatni.


6. A boldogságnak nincsen köze a pénzhez.

Erre Midász...
2016-03-16 13:49:04
Gyógyító hangok
... em­ber­rel. A gyó­gyí­tó hang elő­ál­lí­tá­sá­nak két fő mód­ja van: az egyik az em­be­ri, a má­sik a hang­szer ál­tal meg­szó­lal­ta­tott. In­di­á­nok és egyes Afri­ká­ban élő tör­zsek kö­zött most is hasz­ná­la­to­sak olyan tra­dí­ci­ók, ame­lyek­ben ének­han­gok vagy rit­mu­sok al­kal­ma­zá­sa ál­tal ered­mé­nye­sen gyó­gyí­ta­nak. A Tá­vol-Ke­let­ről szár­ma­zó kü­lön­bö­ző me...
2015-09-21 09:09:07
Munkahelyi viccek IV.
... képességét? - kérdi.
- Hajókormányos voltam.
- Miért jött el onnan?
- Öt centivel elszámítottam magam, és jéghegynek vezettem a hajót.
- Jó, nézze azt a fiatal hölgyet. Ha most is megmondja, mit fog venni, alkalmazom.
- Vécépapírt.
A hölgy az illatszerosztályra siet, s azt mondja az eladónak:
- Kérek egy doboz tampont!
Az eladójelölt a fejéh...
2013-12-17 22:38:15
Ősz......Te ......gyönmyörü pompa !!!.......
... http://image.hotdog.hu/user/Monell/0 000141.jpg [/kep]

Reményik Sándor

Őszi erdőn hamvadó parázs

Te szép, te szomorú, te tiszta láng!
Most már: avarba hamvadó parázs,
Én nem gyujtottalak,
Én nem oltottalak

Az őszi erdőn úgy gyúltál, magadtól.
Arra jártamban
Megcsapott messzirő...
2012-10-15 17:07:03
szeretettel
... eredetiség¬vizsgálatot a Nemzeti Galériától vagy a Szépművészeti Múzeum¬tól! Aztán kösse meg velük a bizniszét... Ami engem illett, nem vagyok vételkényszerhelyzetben! No isten áldja, most már, ha utánam dobja, sem kell a képe... Minden jót! Ajánlom magamat!
A szakértő biccentett, kezet sem nyújtva távozott, a férfi kővé meredve állt a kép előtt. Magába ros...
2012-04-09 10:19:59
1 2 3 4 
Címkék: Jankovics Marcell, Francois Fiedler, Bodnár Éva, Csorba Jánosné Nuver Erika, Erre Midász, Reményik Sándor, Nemzeti Galériától, Szépművészeti Múzeum&#172, most kö­vet­ke­ző, előző al­ka­lom­mal, fo­tog­rá­fia át­ha­tá­sa­i­ra, idei ki­ál­lí­tás­sal, keddi sajtóbemutatón, évvel ezelőtt, életük nagy, igaz­ság azon­ban, boldogságnak nincsen, gyó­gyí­tó hang, hang­szer ál­tal, fiatal hölgyet, doboz tampont, őszi erdőn, férfi kővé, lakóközösségüket, magyarországot, sajtóbemutatón, szépművészeti, hajókormányos, elszámítottam, gyujtottalak, műcsarnokban, boldogságnak, szeretettel, képpraxisok, eladójelölt, gyakorlatba, vizsgálatot, lakhassanak, vécépapírt, alkalmazom, munkahelyi, megfosztva, oltottalak, megcsapott, eredetiség, galériától, otthonukat, biccentett, képességét, jéghegynek, boldogság, ehessenek, jankovics, gyönmyörü, bizniszét, megmondja, műcsarnok, jártamban, gyógyító, rendesen, centivel, történik, reményik, felesége, messzirő, eladónak, szakértő, magadtól, francois, távozott, lennének,
© 2013 TVN.HU Kft.