Belépés
Gyógyító hangok
... im­mun­rend­szer kö­zöt­ti kom­mu­ni­ká­ció­ba be­avat­koz­ni, hi­szen ezen kö­rül­be­lül 100 000 000 000 000 (1014) hertz fre­kven­cia­tá­vol­ság­ban van­nak egy­más­tól. De ha meg­ta­lál­juk azt a rit­must, amely a Ster­pinsky-re­ak­ció­hoz ha­son­ló­an új ká­osz­min­tá­kat hoz lét­re, ez is­mét azon­nal hat a sejt­ben le­vő struk­tú­rá­kra.Hang- ­fre­kve...
2015-09-21 09:09:07
1 
Címkék: sejt­ben le­vő, gyógyító, pinsky, hangok, struk, hertz, amely,
© 2013 TVN.HU Kft.