Belépés
Neneh Cherry először lép fel Magyarországon jövő februárban
... avatta őt a könnyűzenében - szerepel a szervezők által az MTI-hez eljuttatott közleményben.
Tizenévesen Londonba költözött, a helyi dzsesszpunk-színtér több zenekarában megfordult, dj-zett, és 19 évesen szült lányát nevelte. A fordulópont 1986-ban jött el, amikor találkozott Cameron McVey zenész-producerrel, későbbi férjével. 1989-ben robbant be a Raw Like Sushi című lemezéve...
2018-10-20 15:38:31
Az indiánokgyógyító tudománya
... fo­lyó kö­ti össze. A sá­mán be­ava­tá­sa há­rom­fé­le­kép­pen tör­tén­het: öröklődéssel, ta­nu­lás­sal és belső el­hi­va­tott­ság­gal. Öröklődéssel a ha­lott tál­tos lel­ke vagy az úgy­ne­ve­zett tál­tos be­teg­ség öröklődik, va­gyis a sá­mán fog­gal, haj­jal, tíz­nél több uj­jal vagy több csont­tal szü­le­tik. Ta­nu­lás ese­tén az illető ön­ként je­lö­li ma­gát, ilyen­kor a szel...
2018-03-17 09:38:33
Gyógyító hangok
... hang­hul­lá­mok­nak is mér­ni le­het a sej­tek­re, va­gyis a szer­ve­zet­re gya­ko­rolt gyó­gyí­tó vagy ár­tó ha­tá­sát.


Kör­bler gyógy­mód­já­ban egy egy­ka­rú in­gá­val, az úgy­ne­ve­zett bio­in­di­ká­tor­ral dol­go­zunk, mind a di­ag­nó­zis, mind a te­rápia meg­ál­la­pí­tá­sa­kor, és a bio­in­di­ká­tor moz­gá­sát a Kör­bler-fé­le vek­tor­rend­szer sze­rint ér­t...
2015-09-21 09:09:07
Szép napot mindenkinek!...
2014-09-14 19:15:31
Milyen zenére menetel Putyin és hová tart?
... alkalmaztak Izrael ellen. Pedig létezik egy nemzetközi egyezmény, a nyílt tengerről szóló, Genfben, 1958. április 29-én aláírt szerződés (amelyet nálunk az 1963. évi 6. törvényerejű rendelet cikkelyzett be) amely részletesen szabályozza az idegen hajókkal szembeni intézkedések feltételeit, módszereit. Az ékes jogi bikkfanyelven íródott jogszabályt csak módjával akarom citálgatni, ...
2014-06-29 10:05:10
Ölj, hogy meg ne öljenek - pusztíts, hogy el ne pusztítsana
... egy Berzsenyink (nincs), mit írna a máról, a mához? Vállalná a "Magyarokhoz" írott versét? Vélhetőleg igen, mert akkor valójában nem is forrt az egész világ, most pedig ugyancsak forr. A címzett, a magyar helyett lehetne az ember, a gój emberiség.

Hogy ki volt Berzsenyi és miért dramatizálta korát, egy róla folytatott beszélgetésből derül ki, amelyet vázlatosan idézek."...
2014-05-18 20:56:09
Botos László : Elhallgatások
... történelemtanításban nagy sunyiságok vannak. Sőt azt is mondhatom meggyőződéssel, hogy épp a hamisságok járultak hozzá veszteségeinkhez, nagyhatalmi helyzetünk elvesztéséhez, majd ebből adódó kis nemzetté, függő állammá válásunkhoz a népek nagy élet-halál harcában

Az is hozzájárult tragédiáinkhoz, hogy a magyar sorskérdésekre, a tudománytanítás, pontosabban az akadé...
2013-12-31 06:51:34
Boldogan idős korban?
... nyug­dí­jas évek kiegyen­sú­lyo­zott meg­élé­sét. Mind­ezek fon­to­sak, de keve­set érnek, ha nincs mögö...
2013-09-17 17:24:07
Nincs Cím
... :)Szép estét, jó éjt.....
2013-03-08 20:23:04
STEPHEN KING - Rémület a sivatagban 4.rész 2.fejezet
... egy másik pedig túlságosan kíváncsi volt, és utált örökké az íróasztalánál ülni. Ez az egész.
- Mindezt Isten mondta neked? - kérdezte Johnny.
A fiú bólintott, de még mindig nem nézett föl.
- Akkor valóságos minisorozatokat láthatunk! - állapította meg Johnny. - Első este: a Lu-san testvérek, második este: Josephson, a független portás. Az ABC zabálná.
- Miért ...
2013-02-05 16:17:03
1 2 3 
Címkék: Neneh Cherry, Botos László, Nincs Cím, STEPHEN KING, Tizenévesen Londonba, Cameron McVey, Like Sushi, Mindezt Isten, indiánokgyógyító tudománya, szervezők által, fordulópont 1986-ban, sá­mán be­ava­tá­sa, ha­lott tál­tos, úgy­ne­ve­zett tál­tos, sá­mán fog­gal, illető ön­ként, szer­ve­zet­re gya­ko­rolt, egy­ka­rú in­gá­val, bio­in­di­ká­tor moz­gá­sát, nemzetközi egyezmény, nyílt tengerről, idegen hajókkal, ékes jogi, egész világ, magyar helyett, róla folytatott, hamisságok járultak, népek nagy, magyar sorskérdésekre, másik pedig, íróasztalánál ülni, független portás, indiánokgyógyító, veszteségeinkhez, minisorozatokat, tudománytanítás, sorskérdésekre, magyarországon, meggyőződéssel, beszélgetésből, tragédiáinkhoz, könnyűzenében, elvesztéséhez, elhallgatások, íróasztalánál, bikkfanyelven, dramatizálta, öröklődéssel, közleményben, törvényerejű, intézkedések, dzsesszpunk, válásunkhoz, feltételeit, állapította, tizenévesen, mindenkinek, cikkelyzett, szabályozza, aaaaaaaceys, részletesen, pontosabban, producerrel,
© 2013 TVN.HU Kft.