Belépés
42. fejezet
... János, Vera, és Bea a fegyverekhez nyúl, és készen állnak, hogy ha kell, akkor beavatkozzanak.
Intenek Károlynak, hogy nyisson ajtót.
Kint álló még egyszer kopog.
Károly ajtót nyit, egy vadőr áll az ajtóban.

- Buona sera! (Jó estét!) - köszön a vadőr.
Károly bólint.
- Tu sei il BNW? (Önöké a BNW?)
- Si, perché? (Igen, miért?) - veszi át a s...
2014-05-15 10:45:22
szeretettel
... hatott reá. "Mi lesz?" Már elhalkult a kérdés, már nem gondolt vele. A szomszéd szoba irányába nézett... Az unokái! Ők majd folytatják, amit a nagy ács elkezdett. Ők erős emberek lesznek. Kinyitotta az ajtót. Átment az ebédlőn. Kenyér- és almaszag érzett a sötétben. Aztán még egy szoba, azon túl voltak a gyerekek.

A levegő langyos volt. A háromfiókos szekrényen mécses é...
2013-10-11 21:50:35
Szepes Mária: A mindennapi élet mágiája
... Mária:
A mindennapi élet mágiája

Bevezetés

Ezt a tanulmányt, amelynek különös kiterjedései közé benyitnak most, jó néhány évvel ezelőtt írtam. Csak közeli barátaim kaphatták meg tőlem elolvasásra akkor a pszichológiának és a szabadabb szellemi témáknak kedvezőtlen körülm...
2013-02-08 11:34:55
szeretettel
... közel.
Szentmarjay vadul ellökte a papot -
Hajnóczy sírva ment, Őz Pál viaskodott.

Martinovics - így szólnak a régi krónikák -
Ájult volt, amikor a padra hurcolák.
Nyitott, tajtékos ajkán sápadt mosoly, fakó -
Két hóna alá nyúlva cipelte a bakó.

Kuszált, vizes haja, sovány gyermekfeje
Ráhajlott csendesen a hóhér keblire.
S m...
2012-04-15 09:41:57
szeretettel
... csak jókora darab fognak látszik, mert ez a tok és nem maga a fog másolata , majd ezt a tokozott fogat aranyból készült 25-30 cm magas hordozható arany dagoba/stupa-ban tartják bezárva. Nem nyitják fel  az angol gyarmatosítók egyszer felnyitották, meg szerettek volna győződni az ereklye létéről. Az ereklyetartót évente egyszer (július hó teliholdjának napján) körb...
2012-04-15 09:07:21
Tüzek a végeken
... legnagyobbrészt előadásokra járva, éjjel katonai
szolgálatot teljesítve.

November 10.---én terjedt el annak a híre, hogy a csehek átlépték a határt
és nagyobb csatározások folynak Nyitra vármegyében.

Erre a vészhírre a főiskola ifjúsága egyhangúlag kimondja: bármi történjék is,
a legvégsőkig ellentáll!

Saját kebeléből tíz tagú ...
2011-10-15 15:31:12
Százdi Sztakó Zsolt
... Ez­ret?
Csak aki lán­golt, meg az vesz­het.

Mert ha­za­fe­lé visz az út már,
de meg-meg­ál­lunk még. Ha­zud­nál,

ha le­ta­gad­nád - évek alatt,
vág­tá­zó vá­gyunk men­­nyit sza­ladt...

Em­lé­kei e sze­re­tés­nek
ben­nem lo­bog­nak, ben­nem ég­nek.

Ér­zé­sek so­ra. Lám a ker­tünk
bor­zon­ga­tó­an si­vár. Mer­tünk|...
2011-02-19 07:45:07
Gyüre La­jos
... bun­kók, fej­szék.
Kö­vek és por­la­dó cson­tok
Együtt, kit ha­lál­ba ron­tott
A fej, s ben­ne nyíl­hegy és ék.

Vé­res küz­de­lem a tor­zson,
Míg kint vi­rá­got nyit a som,
A tár­sam mamutról ma­kog.

Szik­lát pat­tint, raj­zot be­tűz,
Kö­röt­te: rom­ló test és bűz,
s ra­gyog­nak mes­­szi csil­la­gok.

(Rész­le­tek ...
2011-02-19 07:38:51
Hogya György
... mi­kor be­tört té­ged.

Ám ak­kor már csak ál­do­zat vagy zsar­nok tud len­ni.

KÖZ­HELY

A temp­lom ne­ki csak bú­csú­já­ró kel­lé­ket je­len­tett,
An­­nyit, mint az út­szé­li fe­szü­let.
Úgy gon­dol­ta,
hogy ha az Is­ten­nel va­ló kap­cso­lat­nak ára van,
nem ér sem­mit.

KOCS­MÁ­BAN

A kocs­mai be­szél­g...
2010-12-17 16:51:01
MÛVÉSZETTÖRTÉNET
... között jelentős helyet foglalt el a londoni Royal King Art Gallery XIX. századi tájkép gyűjteményének bemutatása a Petit Palais-ban. A kiállítást májusban a köztársasági elnök nyitotta meg. A megnyitó a szokványos formaságokkal telt: étel- és ruhabemutató, sznob társasági csacsogás, felszínes érdeklődés, gúvadó szemek, irigykedő pillantások, ahogy ez len...
2008-08-22 13:13:31
1 2 
Címkék: Szepes Mária, Százdi Sztakó Zsolt, Gyüre La­jos, Hogya György, Intenek Károlynak, Royal King Art Gallery XIX, Petit Palais-ban, mindennapi élet, fegyverekhez nyúl, szomszéd szoba, levegő langyos, háromfiókos szekrényen, szabadabb szellemi, régi krónikák, padra hurcolák, hóhér keblire, tokozott fogat, angol gyarmatosítók, ereklye létér&#245, ereklyetartót évente, csehek átlépték, főiskola ifjúsága, legvégsőkig ellentáll, tár­sam mamutról, temp­lom ne­ki, út­szé­li fe­szü­let, kocs­mai be­szél­g, londoni Royal, kiállítást májusban, köztársasági elnök, szokványos formaságokkal, legnagyobbrészt, pszichológiának, vészettörténet, beavatkozzanak, teliholdjának, formaságokkal, gyarmatosítók, ereklyetartót, kepfeltoltes, felnyitották, kiterjedései, köztársasági, csatározások, fegyverekhez, ruhabemutató, előadásokra, szolgálatot, vármegyében, szeretettel, elolvasásra, martinovics, szentmarjay, pillantások, legvégsőkig, háromfiókos, jteményének, gyermekfeje, egyhangúlag, hordozható, mindennapi, bemutatása, kiállítást,
© 2013 TVN.HU Kft.