Belépés
Romák valódi eredete 2
... sokan egyenesen már a zsidó vallást követik. Nincs még egy nép a világon, amely ilyen rövid idő alatt ilyen nagy számban tért meg. És ami még érdekesebb ebben, hogy ez a folyamat nem a hittérítők munkája révén indult be, hanem spontán, önkéntes alapon (a gádzsók aligha vállalkoznának arra, hogy megtérítsék a cigányokat, akik szerintük csak az okkultizmusra és a boszorkányságra haj...
2019-01-10 10:41:47
Miért fontos a magyar nemzet számára a Pálos-rend magyar
... magát a büszkén ,,magyar királyi vér leszármazottjának" tekintő Katolikus (Kasztíliai) Izabella (1451-1504) meghívólevelének másolata, melyben a következő szavakkal kér pálos hittérítőket Fráter Tamás magyar rendfőnöktől:
,,Küldjön újabb munkásokat az Úr szőlőjébe, mert valóban munkásokra lesz szükség, akikre nehéz testi munka vár".

VI. Sándor...
2018-07-19 21:10:46
Tényleg migráns mindenhol?
... államalapításig, vagyis Kr. u. 1 000-ig (sőt, még azt követően is, vagy 70 évig), integrálhatatlannak is számítottunk Európában!
● Migránsok voltak azok a német és olasz katolikus hittérítők, illetve bizánci görög és szláv papok, akiket a 955-ös augsburgi vereséget követően Géza fejedelem engedett be az országba.
● Migránsok voltak az ősmagyarokat üldöző, de ...
2018-04-05 04:58:39
Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő...
... Antiochiában hitszónok, 398: konstantinápolyi pátr. Szónoklataival és jó példájával megszilárdította az erkölcsöket, kórházakat emelt a népnek, Gainas gót vezér ellen megvédte az Egyh. jogait, hittérítőket küldött Palesztinába, Perzsiába és Szkitiába, elűzte a simóniával álláshoz jutott pp-öket. Ellenségei: Theophilos alexandriai pp., az erkölcstelenség miatt többször megintett Eu...
2018-03-30 13:06:19
Népmeséink rejtelmei - Üveghegy (I. rész)
... különbözik a ,,haddelhadd"-tól. Tehát joggal feltételezhető, hogy a két kifejezésnek köze van egymáshoz.

A 'haddelhadd'-nak ezredéves előzménye lehet: A hittérítők kíséretében járó-kelő fejedelmi rendfenntartókat a köznép joggal tarthatta Adelhaid embereinek, s a fejedelemné keresztnevén emlegetvén őket. E fegyveresek bizonyára nem átallották kemé...
2018-03-17 22:00:37
Amit a magyar nép még mindig nem tud: A Turáni átok
... ősvallásáról alig tudunk valamit, mert kevés a hiteles forrás. Az bizonyos azonban, hogy szabad vallásgyakorlat működött a nép körében, azaz mindenki abban hitt, amiben akart. A magyarok hittérítők, kereskedők és utazók révén ismerték már a keleti- és nyugati kereszténységet, az iszlámot, a zsidó hitet és más, kisebb ázsiai vallásokat is. Sűrűn megfordultak köztük idegen népek kép...
2017-08-23 23:30:43
Andrásfalvy Bertalan: A MAGYARSÁGKÉP TORZULÁSAI A VILÁGBAN
... tömeges erőszakkal keresztelt
volna vagy a kereszténységnek ellenállókat végzett volna ki. Pedig a korabeli Európában
sokszor került sor ehhez hasonló eljárásokra, illetőleg a hittérítők mártíromságára. Szent
Gellért egyik munkájában, melyet Nabukodonozor által tüzes kemencébe vetett ifjak
himnuszáról írt, sokat foglalkozik korának magyar egyházával. Nem említi...
2017-08-11 21:45:29
Határtalan határok
... hódítóknak. Egy oldalról a bőrünkön érezzük a migránsok újkori honfoglalását, míg a másik oldalról tapasztaljuk a pénzhatalmasok globalizációs törekvéseit. Európa nem kíván erőszakos hittérítők és a pénzmágnások összecsapásának helyévé válni.

A hátérben megbújó pénzhatalom úgy érzi, hogy a migráció istrángját kézben tartja. Az arab tavasz után meggyengítheti az európai ...
2016-09-01 20:00:28
Egyetemes egyháztörténet
... Benedek-rendi szerzeteseket, ezért érthető, hogy a Rómából érkezett misszionáriusok Benedek-rendiek voltak. Vezetőjük egy Augustinus nevű szerzetes, hamarosan Canterbury-i érsek lett. Az új hittérítők többször ellentétbe kerültek az ír-skót szerzetesekkel, de végül 664-ben, a Whitby Zsinaton, legyőzték az ír-skótokat. Nyugaton először itt nevezett ki a pápa püspököket.
A VIII...
2016-07-20 19:36:29
Adalékok a történeti magyarság vallási életéről
Lajdi Péter : Adalékok a történeti magyarság vallási életéről a független Magyar Apostolkirályság fennállásának ideje alatt

Az ún. történeti magyarság a Kaukázus vonzásterében és attól nyugatabbra ötvöződött több ágból azzá a nemzetté, amilyennek az elmúlt legkevesebb 1200 év alatt ismerhettük, s melynek összetevői között az összekötő kapcsot a szkítasághoz, az íj...
2016-05-07 22:34:24
1 2 3 .5 6 .8 9 10 11 
Címkék: Andrásfalvy Bertalan, MAGYARSÁGKÉP TORZULÁSAI VILÁGBAN, Fráter Tamás, Whitby Zsinaton, Lajdi Péter, Magyar Apostolkirályság, magyar nemzet, történeti magyarság, zsidó vallást, hittérítők munkája, gádzsók aligha, büszkén &#8222, következő szavakkal, 955-ös augsburgi, ősmagyarokat üldöző, simóniával álláshoz, erkölcstelenség miatt, hittérítők kíséretében, köznép joggal, fejedelemné keresztnevén, hiteles forrás, bizonyos azonban, magyarok hittérítők, zsidó hitet, kereszténységnek ellenállókat, korabeli Európában, hittérítők mártíromságára, bőrünkön érezzük, migránsok újkori, másik oldalról, pénzhatalmasok globalizációs, pénzmágnások összecsapásának, hátérben megbújó, migráció istrángját, arab tavasz, ír-skót szerzetesekkel, pápa püspököket, független Magyar, elmúlt legkevesebb, összekötő kapcsot, kereszténységnek, konstantinápolyi, apostolkirályság, rendfenntartókat, megszilárdította, meghívólevelének, államalapításig, misszionáriusok, kereszténységet, összecsapásának, vallásgyakorlat,
© 2013 TVN.HU Kft.