Belépés
33. évközi hét szerda 11.20
OLVASMÁNY a Makkabeusok második könyvéből
A hét gyermekével együtt vértanúságot vállaló édesanya hitvallása szerint a világ Teremtője új, örök életet ad nekünk.
A pogány Antiokusz Epifánész uralkodása idején történt, hogy elfogtak hét testvért, anyjukkal együtt. A király arra akarta őket kényszeríteni, hogy egyenek a sertéshúsból, ezért korbáccsal és szíjjal verték őket.|...
2019-11-20 17:50:39
33. évközi hét hétfő 11.18
OLVASMÁNY a Makkabeusok első könyvéből
A választott népre Isten haragja nehezedik, mert elhagyta az Úr törvényét; a harag eszköze Antiokusz Epifánész király.
Nagy Sándor macedón király utódai közül származott egy gonosz sarjadék, Antiokusz Epifánész. Ez Rómában is élt, mint túsz. Majd a görög uralom 137. esztendejében királlyá lett. Ebben az időben a választott nép között...
2019-11-18 09:58:55
Évközi 33. vasárnap 11.17
OLVASMÁNY Malakiás próféta könyvéből
Az utolsó ítéletkor felkél az igazság napja: Isten megfizet mindenkinek cselekedetei szerint.
Íme, elérkezik az a nap, s izzó lesz, mint a kemence. Minden kevély és minden gonosztevő olyan lesz, mint a szalma: az a nap, amely elérkezik, lángra lobbantja őket - mondja a Seregek Ura -, úgy hogy sem gyökér, sem lombozat nem ma...
2019-11-17 08:28:24
Árpád-házi Szent Erzsébet 11.19
... odaér.


Forrás
Diós István: A szentek élete
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium II.
Mek.niif.hu
Szepi.hu

Magyar Kurír 2019 év

*
- Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY a Példabeszédek könyvéből
Az asszony igazi ékessége az, hogy istenfélő.
Derék asszonyt ki talál? Értéke a gyöngyét messze meghaladja. Férje egész sz...
2019-11-17 08:19:50
32. évközi hét szombat 11.16
OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből
Az Ószövetség nagy csodája a Vörös-tengeren való átkelés; a gonoszok meghaltak, a választott nép szíve pedig gyermeki örömre gyulladt, és új életre támadt.
Így szól az örök Bölcsesség: Mialatt mély csend borult mindenre, és az éjszaka sietős útja közepén tartott, mindenható igéd, Urunk, királyi trónjáról eljött közénk. Mint harcos állt a p...
2019-11-16 22:02:39
Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító
.............
- Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből
Betölti őt a bölcsesség és értelem lelkével.
Aki Istent féli, jót cselekszik, és aki kitart az igazság mellett, el is nyeri azt. Az igazság elébe siet, mint tiszteletreméltó anya, és mint ifjú hitves, úgy fogadja őt...
2019-11-15 08:41:49
32. évközi hét péntek 11.15
OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből
A teremtő Isten létezését a teremtmények bizonyítják.
Balgák azok, akik megrekednek a teremtett szépségeknél.
Így szól az örök Bölcsesség: Mind balga ember, akiben nincs istenismeret: a látható világ szépségéből nem ismeri fel azt, aki van, és nem fogja fel az alkotásból, hogy van Alkotó. Inkább a tüzet, a szelet, a vizet vagy a csill...
2019-11-15 08:22:29
32. évközi hét csütörtök 11.14
OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből
Az isteni Bölcsesség az örök világosság ragyogása, örök dicsőségének tiszta tükre. Valljuk, hogy a megtestesült örök Bölcsesség: Jézus Krisztus.
Önmagáról így tanít az örök Bölcsesség: A szent Bölcsesség lelke egy, és mégis sokszerű. Mert szent, értelmes, szépen szóló, gyors, szeplőtelen, és mindig kedves, biztos, éles, a jót kedvelő; embe...
2019-11-14 10:45:11
32. évközi hét szerda 11.13
OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből
Figyelmeztetés azoknak, akik hatalmat kaptak a földön: szentül használják fel a rájuk bízott értékeket, különben félelmetes ítélet vár rájuk.
Így szól az örök Bölcsesség: Halljátok, királyok, akik a föld népeit kormányozzátok! Figyeljetek, akik a sokaságon uralkodtok, és a népek nagy számával hivalkodtok! A Mindenható adta nektek a hatalma...
2019-11-13 08:41:44
32. évközi hét kedd 11.12
OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből
Az isteni bölcsesség tanít meg halhatatlan lelkünk igazi értékére. A szenvedés és halál a balgák szemében érthetetlen, de mi tudjuk, hogy az igaz ember lelke Istené.
Így szól az örök Bölcsesség: Isten az embert halhatatlannak teremtette, és lényét a saját hasonlatosságára alkotta. A halál a sátán irigységéből jött a világra; és akik vele t...
2019-11-12 08:44:52
1 2 3 .......................282 283 ............423 424 ...........563 564 565 
Címkék: Árpád-házi Szent Erzsébet, Nagy Szent Albert, Antiokusz Epifánész, Nagy Sándor, OLVASMÁNY Malakiás, Seregek Ura, Diós István, Bálint Sándor, Magyar Kurír, OLVASMÁNY Sirák, Jézus Krisztus, világ Teremtője, pogány Antiokusz, király arra, választott népre, harag eszköze, gonosz sarjadék, görög uralom, utolsó ítéletkor, igazság napja, szentek élete, asszony igazi, gyöngyét messze, gonoszok meghaltak, örök Bölcsesség, éjszaka sietős, igazság mellett, igazság elébe, teremtő Isten, teremtmények bizonyítják, teremtett szépségeknél, látható világ, vizet vagy, isteni Bölcsesség, örök világosság, megtestesült örök, szent Bölcsesség, rájuk bízott, föld népeit, sokaságon uralkodtok, népek nagy, isteni bölcsesség, balgák szemében, igaz ember, embert halhatatlannak, saját hasonlatosságára, sátán irigységéből, tiszteletreméltó, hasonlatosságára, halhatatlannak, kormányozzátok, figyelmeztetés, esztendejében, példabeszédek, kényszeríteni, sertéshúsból, istenismeret, dicsőségének, vértanúságot, megtestesült, szépségeknél,
© 2013 TVN.HU Kft.