Belépés
Igaz történet karácsony előttről

IGAZ TÖRTÉNET KARÁCSONY ELŐTTRŐL


Karácsony előtti utolsó napokban Júlia a szupermarketbe sietett, hogy megvegye a maradék ajándékokat, amiket korábban nem tudott megvásárolni.

Amiko...
2019-12-22 22:00:02
We Shall Fight! We Shall Never Surrender! - Harcolni fogunk! És soha nem adjuk fel! - Vetted, Fidesz-bagázs...?
... monopol helyzetböl 30%-al drágában adta ugyne ezt!

Ez van min...
2018-04-23 10:20:14
Mi a külőnsbég egy számla és egy elismervény kőzőtt ?
... befolyàsolja a végeredményt.

Leirok egy elképzelt esetet: a nyugdijas Jozsi bàcsi egy vidéki falubol havonta egyszer bemegy egy nagyàruhàzba bevàsàrolni, szerényen, csak a lehetöségeihez képest. Csak a legszükségesebb dolgokat veszi meg, élelmiszert, hàztartàsi dolgokat, esetleg olcso italokat.Màr évek ota nagyjàbol ugya...
2017-07-02 17:15:38
Mit gondoltok a Gulyas Marton - Varga Gergö perröl ?
... kivül. 10 hentespult van egymàs mellett ezen a piacon ..nos, legközelebb ez a néni pont ehhez a hentespulthoz fog menni, és lehet, hogy nem 240 forintnyi àrut fog vàsàrolni, hanem esetleg egy csirkét, 1000 forintért, amin a hentesnek legalàbb 300 forintnyi haszna van, TEHÄT MEGELÖGEZETT 60 FORINTOT, AMIT VISSZAKAPOTT ÉS TALÄLT EGY ÀLLANDO VEVÖT !...
2017-04-26 22:52:12
Rej­tély: Me­gint nem stim­mel va­lami Laj­csi bir­to­ká­nak
A mu­la­tós ze­nész test­vére, Ist­ván még sosem hal­lott a ti­tok­za­tos arab her­ceg­ről, aki Laj­csi sze­rint sze­retné meg­vá­sá­rolni a 2,7 mil­li­ár­dot érő bol­dog­asszony­pusz­tai bir­to­kot.
Hétvégén érkezett a hír, miszerint Lagzi Lajcsi birtoka iránt egy arab herceg érdeklődik. A Dáridó atyja teljesen beleélte magát, hogy hamarosan költözniük kell, és már azt is tud...
2016-05-27 19:40:33
Hogyan olvass el lazán heti 5 könyvet
... köny­ve­ket. Nekem min­dig van egy lis­tám azok­ról a köny­vek­ről, ami­ket abban az évben el aka­rok olvasni.

7. Ne törekedj minden szó elolvasására.

Ezt azért gya­ko­rolni kell egy dara­big, de menni fog. Min­dig bekez­dé­sek­ben gon­dol­kozz, és hár­mas fixá­lás­sal olvass. Ez azt jelenti, hogy a bekez­dés ele­jére, a köze­pére és a végére pil­lan­tasz rá,...
2016-03-16 13:45:03
10 dolog, amit tegyél meg minden hétvégén
... dol­go­zol kemé­nyen, akkor az első 10 pont önma­gá­ban nem tesz sike­ressé. Én a magam részé­ről a 60 órás mun­ka­hét­ben hiszek. Ha nagy dol­got aka­runk, akkor ezt nem tud­juk ,,kispó­rolni". Ha már ,,fel­szállt a repülő", akkor vissza lehet venni a gáz­ból, de amíg a kifu­tó­pá­lyán vagy, nyomni kell ezer­rel.
Nézd át a fenti tíz pon­tot. Ilyen volt ...
2016-03-05 18:49:47
Egy olyan világ­ban,
... illetően, és elkez­dünk máso­kat is elfo­gadni olyan­nak, akik. Minél inkább képe­sek vagyunk az elfo­ga­dásra, annál gyor­sab­ban talá­lunk har­mó­niát a kap­cso­la­ta­ink­ban. Elkez­dünk spó­rolni az ener­gi­ánk­kal, taka­ré­ko­sab­bak leszünk a gon­do­la­ta­ink­kal és a sza­va­ink­kal. Eze­ket kíséri a türe­lem, a tole­ran­cia, rugal­mas­ság, könnyű­ség min­den vonat­ko­zás­ban...
2013-06-14 08:11:41
ANDERSEN: A béka
... hallott a távolból - azt sejtette belőle, hogy valahol a környéken atyafiai tanyáznak.

- Ó, de szépaz élet! De szép elhagyni a sötét kutat, csalánerdőben pihenni, forró porban vándo­rolni, virágos árokparton elmélkedni! De csak tovább, tovább! Egy kisvarangy, vagy legalább égy zöld béka hiányzik az igazi boldogságomhoz! A természet szépségei egymaguk­ban nem boldogítana...
2012-11-27 09:53:27
szeretettel
... is
akármennyit. Annak ellenére, hogy adósai vagyunk. Még nem fizettük ki a havi tartozásunkat.
Lőkös Bandinál, a magyar kereskedőnél nem mert próbálkozni, pedig tőle is szoktunk vásá-
rolni. Meg az gyengébben áll. Ha nem fizetjük ki a nagyváradi textilkereskedőnek a tartozá-
sunkat, lefoglalja a kis raktárunkat, s mehetünk koldulni.
Még hozzátette fájdalma...
2012-05-05 13:09:24
1 2 3 
Címkék: Shall Fight, Shall Never Surrender, Gulyas Marton, Varga Gergö, IGAZ TÖRTÉNET KARÁCSONY ELŐTTRŐL, TEHÄT MEGELÖGEZETT, AMIT VISSZAKAPOTT ÉS TALÄLT EGY, LLANDO VEVÖT, Lagzi Lajcsi, Lőkös Bandinál, elismervény kőzőtt, olyan világ­ban, szupermarketbe sietett, maradék ajándékokat, elképzelt esetet, nyugdijas Jozsi, vidéki falubol, lehetöségeihez képest, legszükségesebb dolgokat, néni pont, hentesnek legal&#224, mu­la­tós ze­nész, ti­tok­za­tos arab, arab herceg, lis­tám azok­ról, bekez­dés ele­jére, végére pil­lan­tasz, magam részé­ről, kifu­tó­pá­lyán vagy, környéken atyafiai, sötét kutat, igazi boldogságomhoz, természet szépségei, havi tartozásunkat, magyar kereskedőnél, legszükségesebb, lehetöségeihez, szupermarketbe, boldogságomhoz, csalánerdőben, hentespulthoz, tartozásunkat, kereskedőnél, végeredményt, elolvasására, megvásárolni, visszakapott, megelögezett, élelmiszert, legközelebb, szeretettel, ajándékokat, slideplayer, akármennyit, próbálkozni, boldogítana, elismervény, raktárunkat, elmélkedni,
© 2013 TVN.HU Kft.