Belépés
Szent István ereklyéi
... Szent Jobb ép­ség­ben ma­ra­dá­sát is több­fé­le­kép­pen le­het ma­gya­ráz­ni. A két el­mé­let Merkur tet­tét is más-más szín­ben tün­te­ti fel. El­ső eset­ben az erek­lye el­vi­te­le le­he­tett akár an­nak megőr­zé­sé­re irá­nyu­ló, jó szán­dé­kú cse­le­ke­det is, a má­so­dik eset­ben vi­szont egyér­tel­mű erek­lye­lo­pás­nak le­het csak mi­nő­sí­te­ni.
Az erek­lyék sor­sa...
2022-08-19 19:30:42
Szent Patrik , Írország védőszentjének ünnepe !
... védőszentjének életét jórészt legendákból ismerjük, ám léteznek vele kapcsolatban olyan feljegyzések, amelyek azt bizonyítják, hogy valóban élő személy volt. Valamikor a 4-5- században született a római Britannia tartományban. Apja diakónus, nagyapja pap volt, így ő maga is keresztény neveltetésben részesült.

Confessio című művében leírja, hogy 16 éves korában ír portyá...
2019-03-16 11:31:25
herbert-fam@tvn.hu
...
2016-07-23 10:39:58
szeretettel
... végképp meggyőzi őt tökéletes semmirevalóságáról, mikor, rendkívüli borzalmamra és bámulatomra, váratlan fölfedeztem, hogy elveszett a lélegzetem.

"Elakadt a lélegzetem", "elvesztettem a lélegzetemet" stb. oly frázisok, melyeket elég gyakran ismétlünk a mindennapi társalgás folyamán; de sohasem gondoltam még arra, hogy a rettenetes szerencsétlenség, amelyről beszélek, v...
2013-09-14 08:42:26
szeretettel
... világot
teszed is azzá, aminek látod.


Axióma

A szeretésen
kívül minden emberi
tett: romépítés.


Szerelem

ahogy a szél meglebbenti a függönyt:
nem a függöny, ne...
2013-02-15 11:59:18
Egyiptomi Halottaskönyv - Ani papírusza
... Budge
Az angol változat alapján fordította: Apáti Csaba
HIMNUSZ OSIRIS-HEZ
"Hódolat néked,Osiris,örökkévalóság Ura,Istenek Királya,akinek neve számtalan,alakjai szentek, te vagy a rejtett a templomokban ,akinek Ka-ja szent. Te vagy Tattu kormányzója, és a hatalmas Sekhem-ben. Te vagy Úr akit Ati nevében dicsőítenek, te vagy az isteni étel Hercege Anu-ban. Te v...
2012-07-31 07:11:03
szeretettel
... ablakban, még látjuk egy pillanatra a lányt is, azután sötét lesz. Don Quijote az ablak alá ül, és belekezd a szerenádba. Az ablak nemsokára kivilágosodik, s megjelenik benne Dulcinea eszményített, kifinomult mása, pazar öltözékben.

Don Quijote szerenádja:

Madonna, ó madonnám,

szíved szívemre vonnám,

kereslek Nekeresden

találl...
2012-04-30 16:25:03
szeretettel
... világ dolgainak és a cselekedeteknek addig van csak értelmük, amíg hatni akarnak az emberekre, s együttmûködnek az emberi világgal. Ez az együttmûködés lehet közvetlen és lehet közvetett. De saját érdekből senkinek nincs joga élni, igen, még alkotni sincs joga.

9

Arról, hogy az ember része a világnak

Az ember, mérhetetlen gőgjéb...
2012-04-18 05:16:18
szeretettel
... élete, beszédei

Buddha idézetek 1:

"Amit gondolunk, azzá' leszünk." ,,Mindannyian saját tetteink rabszolgái vagyunk:
Miért haragudnánk emiatt másokra?"

,,Mindenki maga írányítja sorsát;
mi magunknak kell megteremtenünk boldogságunk okait. ...
2012-04-15 09:07:21
A fény örököse vagy közönséges
... házában?

Az Evangéliumok abban is mind egyetértenek, Jézus tanításai és karizmatikus személyisége mágnesként vonzotta a női híveket. ,,Tanítása mindenkit ámulatba ejtett, mert szavának hatalma volt", de a nőkre különösen nagy befolyást gyakorolt. Mind galileai, mind pedig júdeai térítő körútjai során hűséges asszony tábor követte....
2011-01-25 12:23:48
1 2 
Címkék: Szent István, Szent Patrik, Egyiptomi Halottaskönyv, Szent Jobb, Apáti Csaba, HIMNUSZ OSIRIS-HEZ, Istenek Királya, Hercege Anu-ban, fény örököse, erek­lye el­vi­te­le, má­so­dik eset­ben, erek­lyék sor­sa, 4-5- században, római Britannia, mindennapi társalgás, rettenetes szerencsétlenség, szél meglebbenti, angol változat, hatalmas Sekhem-ben, isteni étel, ablak nemsokára, cselekedeteknek addig, emberi világgal, ember része, szerencsétlenség, ialetvuhuiifjci, cselekedeteknek, védőszentjének, megteremtenünk, kivilágosodik, örökkévalóság, neveltetésben, halottaskönyv, kepfeltoltes, elvesztettem, qqplcayceacb, boldogságunk, tartományban, feljegyzések, kapcsolatban, személyisége, karizmatikus, evangéliumok, egyetértenek, lélegzetemet, eszményített, templomokban, szeretettel, mindannyian, borzalmamra, haragudnánk, kthlciauaeb, legendákból, mérhetetlen, bizonyítják, bámulatomra, agsundihbyb, fölfedeztem, meglebbenti, kormányzója, mágnesként, szerenádja, nekeresden, keresztény, szerenádba, pillanatra, közönséges, lélegzetem,
© 2013 TVN.HU Kft.