Belépés
Házasságról humorosan XII.
... akkor is olyan jó rágondolni.

A jó házasság is olyan, mint egy jó vicc. Nevetünk rajta, ha éppen szükséges, de semmiféleképpen sem sértődünk meg, ha épp minket tréfálnak meg. Mások szemében sokszor a szálkát észrevesszük, míg önmagunk esetében a gerendát sem. A jelenlévők ez alól persze mindig kivételek: Egy-két poén azért néha tanulságos is lehet, de ha nem az sem baj,...
2019-12-11 22:00:22
Mit üzen a ma élőknek Leonardo utolsó vacsorája?
... 1300-AS ÉVEK)
A reneszánsz (újjászületés) kezdetét egyetemlegesen Észak-Itáliához kötik, külön kiemelve Firenze városát. Itt alkotott a korai reneszánsz művész, Dante, az első író, aki személyében megtestesítette a reneszánsz szellemiségét. A másik korai reneszánsz művész, Petrarca az ókori római és görög kulturális örökség újrafelfedezésében és a humanista oktatásban fogalma...
2019-06-28 20:30:21
Az illem, etikett, protokoll alapszabályai
... ALAPSZABÁLYAI
...
2019-03-17 22:00:34
A Reformkor
... REFORMKOR
...
2019-01-03 21:45:38
Hogyan találd meg a boldogság kék madarát
... szí­nét kékre vál­toz­tatta. Vagy eddig is kék volt, csak nem vet­ték észre?

Az átélt élmé­nyek hatá­sára a két kis­gye­rek meg­vál­to­zik, meg­ta­nulja újra­ér­té­kelni és más szem­mel nézni a meg­szo­kott, min­den­napi dol­go­kat, hiszen ,,a Kék Madár min­dig velünk van, ha sze­ret­jük egy­mást, és örü­lünk az élet leg­ki­sebb aján­dé­ká­nak is". Gyö­nyörű üze­net, ta...
2016-03-17 18:52:45
Hogyan találd meg a boldogság kék madarát?
... szí­nét kékre vál­toz­tatta. Vagy eddig is kék volt, csak nem vet­ték észre?

Az átélt élmé­nyek hatá­sára a két kis­gye­rek meg­vál­to­zik, meg­ta­nulja újra­ér­té­kelni és más szem­mel nézni a meg­szo­kott, min­den­napi dol­go­kat, hiszen ,,a Kék Madár min­dig velünk van, ha sze­ret­jük egy­mást, és örü­lünk az élet leg­ki­sebb aján­dé­ká­nak is". Gyö­nyörű ...
2016-03-16 13:49:04
Botos László : Pártatlanul a tények tükrében
... meghódított népnek is nevet adott. Így született meg a magyar nép.

Idézet dr. Nagy Sándortól (242-244. old.):

,,A meghódított köznép és a szolgarendű népréteg pe­dig ilyen személyneveket viselt:

Acél, Adós, Ajándék, Aludt, Almás, Áldomás, Aka­dás, Apa, Após, Aratás, Árkos, Árva, Álnok, Áros, Árpa.

Bátor, Bogár, Buga, Búza, Bot, Bolt...
2014-06-03 19:51:24
Miért nem szeretik a magyarokat?
... hétfő


Mélyen rejlő s messze a régmúltba visszanyúló okai vannak, hogy nemzetünket folyamatos támadások érték, s érik napjainkban is

Szégyenletes az Európai Unió magyarokkal szembeni viselkedése, mondta felháborodottan svájci történész ismerősöm, akivel hajdanán együtt jártam a genfi egyetemre. Ezer év óta a magyarság az európai keresztény műveltség kiha...
2013-09-30 20:34:17
Sze­mé­lyes kísérteteink
... meg­küz­dés­hez. Olyan tar­tal­mak ezek, amik arról szól­nak, hogy gyen­gék, gyá­vák, ,,rosszak" vagyunk, szé­gyellni kell magun­kat, tehe­tet­le­nül, kiszol­gál­ta­tot­tan állunk szem­ben vala­mi­vel. Ha fel­színre kerül­né­nek, kont­rol­lál­ha­tat­lan indu­lat, két­ség­be­esés vagy féle­lem ural­kodna el raj­tunk. Ezért aztán igyek­szünk is — nem kevés energia-b...
2013-09-12 07:20:38
A legnagyobb pusztítás
... máris sze­mé­lyes bün­te­téssé vagy kudar­cél­ménnyé vará­zsol­tuk, ahe­lyett hogy annak lát­nánk ami: egy­szerű körül­mény­nek, ami­hez alkalmazkodhatunk.

Fenn­ma­rad az áldozat-szemüveg

Minél gyak­rab­ban tesszük fel magunk­nak ezt a kér­dést, ezzel együtt egy un. áldozat-szemüveget is magunkra veszünk. (passzi­vi­tás!) Így a ,,sze­münk“ egyre jo...
2013-07-14 12:49:47
1 2 3 
Címkék: Botos László, Nagy Sándortól, Európai Unió, tények tükrében, legnagyobb pusztítás, szálkát észrevesszük, korai reneszánsz, reneszánsz szellemiségét, másik korai, ókori római, humanista oktatásban, átélt élmé­nyek, élet leg­ki­sebb, meghódított köznép, szolgarendű népréteg, régmúltba visszanyúló, genfi egyetemre, európai keresztény, megtestesítette, semmiféleképpen, felháborodottan, egyetemlegesen, személyneveket, alapszabályai, szellemiségét, szégyenletes, újjászületés, kísérteteink, észrevesszük, viselkedése, slideplayer, házasságról, pártatlanul, nemzetünket, személyében, meghódított, magyarokkal, szolgarendű, napjainkban, visszanyúló, jelenlévők, rágondolni, folyamatos, reneszánsz, legnagyobb, magyarokat, oktatásban, szemüveget, kulturális, keresztény, tanulságos, boldogság, szükséges, műveltség, reformkor, sértődünk, pusztítás, vacsorája, protokoll, kivételek, sándortól, ismerősöm, tréfálnak, történész, egyetemre, humorosan, humanista, magyarság, itáliához, született, támadások,
© 2013 TVN.HU Kft.