Belépés
Krisztus önmagát adta miérettünk...
... miérettünk meghalt, miérettünk feltámadott, hogy mindnyájunké legyen, és hogy te is benne foglaltass a miben. Krisztus azért Krisztus, és azért megváltásunk ő a bűntől és haláltól, hogy a Szentlélek a régi Ádámból új embert teremtsen, hogy a bűnnek meghaljunk és az igazságnak éljünk. Ez itt a földön kezdődik el és növekszik és ott teljesedik majd be. Mert Krisztus számunkra nemcsa...
2019-07-23 08:18:49
Befogadni azt, ami nem tőlünk, hanem Istentől jön!
... el.
Tiszta és igaz tettek áldozatával lész állhatatos, s minden tiéd lehet - Istened által!

- Merjen kérni!
Merjük kérni az Úr gondviselő segítségét! Merjük kérni a Szentlélek megvilágosító kegyelmét! Merjük kérni a Szűz Anya közbenjárását!
Merjük kérni védőszentünk támogatását az életünkre!
Ha kérünk, akkor nyitottá válunk, mert "beismerjük", hogy n...
2019-07-15 08:11:50
Útravaló – 2019. július 9.
... magához hívja, és példabeszédekkel tanítja a népet. Rágalmazzák, és szeretettel válaszol, mert Isten a Szeretet! A sátán nem támadhat önmaga ellen, mert elpusztul. Az írástudók vádja a Szentlélek káromlása! Aki viszont a Szentlélek ellen vétkezik, annak bűne megbocsáthatatlan, mert ő az igazság. Aki a megismert igazság ellen küzd, az alkalmatlan a bűnbánatra és bűnbocsánatra. Mit ...
2019-07-09 18:36:52
Nekem szóló gondolatok /a mai napra/ - Szentlélekről
Mint nagyítóüveg a tárgyakat, a Szentlélek nagynak láttatja velünk a jót és rosszat. A Szentlélekkel az ember mindent nagyban lát: látjuk Istenért végzett legkisebb cselekedeteink nagyságát, és látjuk a legkisebb hibák nagyságát.

Akiben a Szentlélek lakik, nem mondhat gonoszat, mert a Szentlélek minden gyümölcse jó.

Fontos megtudnunk, hogy ki is vezet bennünk...
2019-07-08 19:44:39
Évközi 14. vasárnap 0707
... küldetésünk teljesítéséhez azáltal, hogy elküldöd számunkra a Szentlelket. A Lélek indít minket az igehirdetésre és a tanúságtételre, ő irányítja és vezeti az Egyházat a misszióban és a Szentlélek gondoskodik a missziós szolgálat eredményességéről. Adj jóindulatot mindazok szívébe, akikhez te küldesz minket!

Elmélkedés
Tanítványi élet
Nyilvános működése idejé...
2019-07-07 08:35:01
Ne szomorítsd meg!
..."És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, aki által meg vagytok pecsételve a váltság napjára." Efézus 4,30

Ahogyan a gyülekezeti összejöveteleken lehetséges a Szentlélek kioltása, ugyanúgy a személyes életünkben is meg tudjuk Őt szomorítani.

A ,,megszomorít" szó bizonyos gyöngédséget tartalmaz. Csak azt szomoríthatjuk meg, aki szeret minket. A szomsz...
2019-07-06 12:41:53
Goretti Szent Mária szűz és vértanú
...
...........
- Igenaptár oldalon
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Testetek Krisztus tagja és a Szentlélek temploma.
Testvéreim!
A test nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az ...
2019-07-06 10:42:57
Szentgyónás - Krisztus gyógyító hatalma
... világot, és kiárasztotta a Szentlelket a bűnök bocsánatára, az Egyház szolgálata által bocsásson meg neked és adja meg a békét. És én feloldozlak téged bűneidtől az Atya és a Fiú és a
Szentlélek nevében. Ámen.
(Ekkor keresztet vetünk.)
Gyóntató: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk.
Gyónó: Mert örökké szeret minket.
Gyóntató: Isten megbocsátotta bűne...
2019-07-06 10:21:06
Ne oltsd ki!
... 5,19-20

A kioltásnál általában a tűzre gondolunk. Kioltjuk a tüzet, ha vizet öntünk rá. Ezáltal egészen kialszik, vagy legalábbis nem terjed tovább.

A Szentírás azonban a Szentlélekről beszél. Ha emberek Őáltala vezetni engedik magukat, azok buzgók, lángolnak az Úrért, és örömmel szolgálnak Neki. Viszont kioltják a Szentlelket, ha elnyomják kijelentését Isten...
2019-07-05 13:59:08
Szent Tamás apostol 07.03
... alapozott épület vagytok, amelynek szegletköve maga Jézus Krisztus. Benne kapcsolódik egybe az egész épület, és emelkedik az Úr szent templomává. Őbenne épültök egybe ti is, és lesztek a Szentlélek közreműködésével Isten hajlékává.
Ez az Isten igéje. Ef 2,19-22

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Én Uram, én Istenem!
(Húsvétvasárnap este) a tizenkettő köz...
2019-07-03 10:27:50
1 2 3 ..............517 .......775 776 .......1033 1034 
Címkék: Goretti Szent Mária, Szent Tamás, Mert Krisztus, Szűz Anya, Isten Szentlelkét, SZENTLECKE Szent Pál, Testetek Krisztus, Magasztaljuk Istent, Jézus Krisztus, EVANGÉLIUM Szent János, régi Ádámból, bűnnek meghaljunk, igazságnak éljünk, földön kezdődik, írástudók vádja, megismert igazság, ember mindent, legkisebb hibák, missziós szolgálat, váltság napjára, gyülekezeti összejöveteleken, személyes életünkben, bűnök bocsánatára, kioltásnál általában, tűzre gondolunk, egész épület, közreműködésével, összejöveteleken, példabeszédekkel, clubblogpicture, cselekedeteink, húsvétvasárnap, tanúságtételre, korintusiakhoz, teljesítéséhez, kicsapongásért, szomoríthatjuk, feltámasztotta, szomorítsátok, igehirdetésre, szentlélekkel, bűnbocsánatra, szentlélekről, megbocsátotta, közbenjárását, megvilágosító, mindnyájunké, kijelentését, gyöngédséget, védőszentünk, kiárasztotta, magasztaljuk, megváltásunk, feltámadott, gondoskodik, áldozatával, szeretettel, rágalmazzák, támogatását, alkalmatlan, küldetésünk, nagyítóüveg, szentlelket,
© 2013 TVN.HU Kft.