Belépés
11. évközi hét hétfő 06.17
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
Minden helyzetben úgy viselkedjünk, amint Isten szolgáihoz illik; példaképül szolgáljon Pál apostol áldozatos élete!
Testvéreim!
Krisztus munkatársaként figyelmeztetünk titeket: Ne legyen bennetek hiábavaló az Isten kegyelme!
Ezt mondja ugyanis az Úr: ,,Amikor az időt alkalmasnak láto...
2019-06-17 11:43:10
Szentháromság vasárnap 06.16
... gyönyörködött, mindenkor az ő színe előtt játszadoztam. Ott játszottam az egész földkerekségen, s örömmel voltam az emberek fiai között.
Ez az Isten igéje. Péld 8,22-31

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
A nekünk ajándékozott Szentlélek által kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.
Testvéreim!
Mivel a hit révén megigazultunk,...
2019-06-16 07:31:56
Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő 06.15
...- Igenaptár oldalon
SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből
Nekünk is életünket kell adni testvéreinkért.
Szeretteim!
Tudjuk, hogy a (lelki) halálból új életre keltünk, mert szeretjük testvéreinket. Akiben nincs szeretet, az (lelki) halálban marad. Aki pedig gyűlöli testvérét, az gyilkos. Viszont tudjátok, hogy egyetlen gyilkosnak sem lehet része az örö...
2019-06-15 17:45:29
10. évközi hét szombat 06.15
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
Isten bűneinkért való áldozattá tette Krisztust, hogy általa megigazuljunk.
Testvéreim!
Krisztus szeretete sürget minket, hiszen arra a meggyőződésre jutottunk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem a...
2019-06-15 17:36:03
10. évközi hét péntek 06.14
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
Isten, aki Jézust feltámasztotta, minket is feltámaszt Jézussal együtt.
Testvéreim!
A hit és a kegyelem kincsét törékeny cserépedényben őrizzük, hogy a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne önmagunknak. Mindenfelől szorongatnak minket, de agyon nem nyomnak; bizonytalanságban vagyunk, de...
2019-06-13 22:18:07
A mi urunk, Jézus Krisztus, az örök főpap 06.13
... zsákmányai, amiért életét halálra adta, és a gonosztevők közé sorolták, noha sokak vétkeit hordozta, és közben a bűnösökért imádkozott.
Ez az Isten igéje. Iz 52,13-53,12

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
Krisztus egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a választottakat.
Testvéreim!
Krisztus csak egy áldozatot mutatott be a bűnökért, és örökr...
2019-06-13 07:21:40
10. évközi hét szerda 06.12
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
Isten tett minket alkalmassá, hogy az Újszövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a Léleké.
Testvéreim!
Krisztus által nagy a bizalmunk Istenben. Nem abban bizakodunk, mintha a saját erőnkből képesek volnánk valamit is kigondolni, hiszen az apostoli küldetésre való alkalmasságunk Istentől va...
2019-06-12 16:35:43
Szent Barnabás apostol 06.11 /2. rész
...- Igenaptár oldalon
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Barnabás derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel.
Azok a hívek, akik az István diakónus miatt kitört üldözés elől szétszéledtek, eljutottak egész Föníciáig, Ciprusig és Antiochiáig.
Velük volt az Úr segítsége, úgyhogy sokan megtértek, és az Úr hívei lettek.
Ennek a híre eljutott a jeruzsá...
2019-06-11 10:56:02
Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja 06.10
... ivadéka) széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod."
Az ember Évának nevezte feleségét, mert ő lett minden élő anyja.
Ez az Isten igéje. Ter 3,9-15.20

SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel, állhatatosan imádkoztak Máriával, Jézus anyjával együtt.
Miután Jézus fölvétetett a mennybe, az apostolok az...
2019-06-10 11:42:31
Pünkösdvasárnap - ünnepi mise 06.09
... zarándokok; zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit!"
Ez az Isten igéje. ApCsel 2,1-11

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Mi mindannyian egy Lélekben egy testté lettünk keresztségünk által.
Testvéreim!
Senki sem mondhatja magától...
2019-06-09 07:32:50
1 2 3 ...........39 40 .....58 59 ......77 78 79 
Címkék: Árpád-házi Boldog Jolán, Jézus Krisztus, Szent Barnabás, Boldogságos Szűz Mária, Egyház Anyja, SZENTLECKE Szent Pál, SZENTLECKE Szent János, Apostolok Cselekedeteiből, Miután Jézus, örök főpap, időt alkalmasnak, egész földkerekségen, emberek fiai, nekünk ajándékozott, meggyőződésre jutottunk, meghalt mindenkiért, kegyelem kincsét, rendkívüli erőt, gonosztevők közé, bűnösökért imádkozott, áldozatot mutatott, bizalmunk Istenben, saját erőnkből, apostoli küldetésre, híre eljutott, sarkát mardosod, ember Évának, testté lettünk, pünkösdvasárnap, cselekedeteiből, figyelmeztetünk, korintusiakhoz, testvéreinkért, földkerekségen, munkatársaként, feltámasztotta, cserépedényben, alkalmasságunk, választottakat, szentháromság, szétszéledtek, gyönyörködött, keresztségünk, szentlélekkel, testvéreinket, meggyőződésre, megigazultunk, megigazuljunk, tulajdonítsuk, viselkedjünk, szorongatnak, állhatatosan, játszadoztam, ajándékozott, gonosztevők, mindenkiért, szerzetesnő, tökéletessé, újszövetség, alkalmasnak, boldogságos,
© 2013 TVN.HU Kft.