Belépés
Canterburyi Szent Ágoston püspök 05.27
.......................
- Igenaptár oldalon
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszalonikai hívekhez írt első leveléből
Nemcsak Isten evangéliumát, hanem életünket is nektek akartuk adni.
Testvéreim!
Istenünkben bízva, a sok nehézség ellenére is hirdetni mertük Isten evangéliumát. A mi tanítá...
2020-05-26 22:15:11
húsvét 7. hét szerda 05.27
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Pál apostol efezusi híveit Istennek ajánlja, és elbúcsúzik tőlük.
Pál apostol így folytatta beszédét az efezusi egyház presbiterei előtt:
,,Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra! A Szentlélek azért tett titeket elöljáróvá, hogy igazgassátok az Isten egyházát, amelyet (Jézus az ő) tulajdon vére árán szerzett meg magának....
2020-05-26 22:02:55
Néri Szent Fülöp áldozópap 05.22
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből
Arra irányuljanak gondolataitok, ami szent!
Testvéreim!
Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. Emberszerető jóságotokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással az Úr elé....
2020-05-26 09:44:46
húsvét 7. hét kedd 05.26
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Szent Pál azzal a vallomással búcsúzik híveitől, hogy ő az életét egészen Isten ügyének szentelte.
Harmadik missziós útja vége felé Pál apostol Milétuszba érkezett. Magához kérette az efezusi egyház presbitereit. Amikor azok megérkeztek, így szólt hozzájuk:
,,Tudjátok jól, hogy Ázsiába jövetelem első napjától kezdve egésze...
2020-05-26 09:36:52
húsvét 7. hét hétfő 05.25
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
A keresztények, amikor megkeresztelkednek és megbérmálkoznak, megkapják a Szentlelket.
Amíg Apolló Korintusban tartózkodott, Pál a felső tartományokon át Efezusba érkezett.
Itt Pál apostol néhány tanítványt talált, és megkérdezte őket: ,,Megkaptátok-e a Szentlelket, amikor hívők lettetek?" Erre ők azt válaszolták: &#...
2020-05-25 08:09:12
Urunk mennybemenetele 05.24
... emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment."
Ez az Isten igéje. ApCsel 1,1-11

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
Isten Jézus Krisztust a mennyben jobbjára ültette.
Testvéreim!
Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg ne...
2020-05-23 16:24:10
húsvét 6. hét szombat 05.23
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
A zsidó származású Apolló ékesszólóan hirdeti a Szentírás nyomán, hogy Jézus a Megváltó.
Pál apostol egy ideig a szíriai Antióchiában tartózkodott, majd sorra bejárta a galaták földjét és Frígiát, lelket öntve valamennyi tanítványba.
Eközben egy Apolló nevű alexandriai származású zsidó érkezett Efezusba. Ékesszóló és az írásokb...
2020-05-22 23:13:44
húsvét 6. hét péntek 05.22
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Pál apostolt az Úr bátorítja, hogy Korintusban sok hívet fog szerezni.
Amikor Pál apostol Korintusban tartózkodott, egy éjjel látomásban az Úr így szólt hozzá:
,,Ne félj, hanem beszélj, és ne hallgass, mert én veled vagyok. Senki sem fog hozzád nyúlni vagy ártani neked, nagyszámú népem lakik ugyanis ebben a városban.”...
2020-05-22 08:43:22
húsvét 6. hét csütörtök 05.21
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Apostoli munkája mellett Pál megdolgozik megélhetéséért.
Második apostoli körútja alkalmával Pál elhagyta Athént, és Korintusba érkezett. Itt találkozott egy Akvilász nevű, pontuszi származású zsidóval, aki nemrég érkezett Itáliából feleségével, Priszcillával, mert Klaudiusz császár elrendelte, hogy minden zsidónak el kell hagynia R...
2020-05-21 09:32:58
Sienai Szent Bernardin áldozópap 05.20 katolikus hitszónok
...- Igenaptár oldalon
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Nincs üdvösség senki másban, egyedül Jézus Krisztusban.
Azokban a napokban Péter a Szentlélektől eltelve így szólt: ,,Népünk elöljárói és ti, vének! Ha ti ma azért hallgattok ki minket - miután egy beteggel jót tettünk -, hogy vajon ő hogyan is gyógyult meg, hát tudjátok meg mindannyian, ti ...
2020-05-20 13:25:02
1 2 3 ...............50 51 ........76 77 .......100 101 102 
Címkék: Canterburyi Szent Ágoston, Néri Szent Fülöp, Sienai Szent Bernardin, SZENTLECKE Szent Pál, Nemcsak Isten, Apostolok Cselekedeteiből, Szent Pál, Amíg Apolló Korintusban, Isten Jézus Krisztust, Jézus Krisztus Istene, Amikor Pál, Jézus Krisztusban, tesszalonikai hívekhez, efezusi egyház, egész nyájra, vallomással búcsúzik, életét egészen, felső tartományokon, égbe emelkedett, mennybe ment, mennyben jobbjára, dicsőség Atyja, zsidó származású, szíriai Antióchiában, galaták földjét, éjjel látomásban, napokban Péter, könyörgésetekben, cselekedeteiből, megbérmálkoznak, mennybemenetele, megélhetéséért, imádságotokban, tesszalonikai, gondolataitok, szentlélektől, tartományokon, priszcillával, evangéliumát, tartózkodott, antióchiában, igazgassátok, terjesszétek, emberszerető, irányuljanak, filippiekhez, keresztények, presbitereit, efezusiakhoz, canterburyi, megkaptátok, presbiterei, válaszolták, megkérdezte, tekintettel, ékesszólóan, istenünkben, mindannyian, vigyázzatok, korintusban, hálaadással, kéréseteket, jóságotokat,
© 2013 TVN.HU Kft.