Belépés
Mai evangélium – 2019. január 12.
... halált.
Tudjuk, hogy aki az Istentől való, nem vétkezik. Az Isten Szülöttjének ereje megóvja, és a gonosz nem keríti hatalmába. Mi tudjuk, hogy Istentől vagyunk, az egész világ viszont a gonosz hatalmában van. Tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és érzéket adott nekünk az igaz Isten ismeretére. Így tehát az ő igaz Fiában, Jézus Krisztusban vagyunk. Ő az igaz Isten és az ...
2019-01-12 09:05:08
Romák valódi eredete 2
... szokásokat, mint pl. jövendőmondás, tenyérjóslás, tarokk stb., amelyeket még az óperzsa Mági vallásból és az alkímiából tanultak el, mára csak külsőségeiben tartották meg. Ezek spirituális hatalmában nem hisznek a cigányok, viszont űzik ezeket a praktikákat, mert így egy kis pénzt hűznak ki a gádzsók zsebéből.
Van okunk azt feltételezni, hogy a cigányok már az 1. századtól ke...
2019-01-10 10:41:47
Mai evangélium – 2018. október 29.
... mindennap tehetünk: Jézus szombaton is meggyógyítja a beteg asszonyt.
Jézus szombatonként a zsinagógában tanított. Volt ott egy asszony, akit a betegség lelke már tizennyolc éve hatalmában tartott. Annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem tudott felegyenesedni.
Amikor Jézus meglátta, magához hívta, és így szólt hozzá: ,,Asszony, megszabadultál betegségedtől.”...
2018-10-29 11:52:39
Az igazi hit nem következmény nélküli
... üdvösség helyett a kárhozatban fölébredni!
A kapernaumi százados hitt. Nagy, erős hite volt. Hitt abban, hogy Jézusnak csak egy szavába kerül, és meggyógyul a szolgája. Hitt az Úr hatalmában, istenfiúi voltában. Ugyanakkor alázatos is volt. ,,Nem vagyok méltó - mondta -, hogy a házamba jöjj."
Te mire építed a Jézusba vetett hitedet? Mi a te üdvösséged al...
2018-10-24 07:29:42
Felebarát iránti szeretet
..."A legtöbb hitvalló keresztyént, gazdagot és szegényt, laikust és a klérus tagját, az önzés visszataszító lelkülete tartja hatalmában, és nem leli örömét a jó tevésében. Órákig képesek a keresztségről, az úrvacsoráról, vagy az istentisztelet rendjéről, vagy az egyház és az állam szövetségéről, vagy egyéb teoretikus kérdésekről vitatkozni. De, úgy tűnik, ez alatt az idő alatt egy pi...
2018-10-06 18:52:43
Elhunyt rokonaink meglátogathatnak?
... minden emberre elhatott, mivelhogy mindenki vétkezett." (Róma 5,12) Mivel a bűn a halál ,,csíráit" eleve magában hordja, minden bűnnel fertőzött ember már eleve a halál hatalmában van, és végül: ,,A bűn teljességre jutva halált nemz." (Jakab 1,15)
a bűn, az erkölcsi rossz lényege az önzés. Az önzés természeti törvényként a halálhoz vezet, mert az ...
2018-07-28 17:56:19
Édes gyönyörűség
ÉDES GYÖNYÖRŰSÉG

Klasszikus orosz költők versei


...
2018-07-18 17:00:51
Hogy képessé tegyen rá, hogy hit által Őbenne éljünk
... hogy elvigye magával ,,régi énünket" a sírba, és véget vessen annak. ,,Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk [régi énünk] megfeszíttetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test" (Róma 6,6) Ha bízunk Krisztusban, egyesülünk vele, és Isten úgy tekinti régi énünket, hogy meghalt Krisztussal. A cél egy új én feltámasztása volt.
Ki tehát az új én? ...
2018-07-14 10:00:15
Vers
... Sarolta

Istenkeresés
A hit erőt adhat

Szükségem lenne Istenre,
szeretném, ha hinni tudnék benne,
hinni megbocsátó irgalmában,
mindenek feletti hatalmában.
A hit erőt ad a szenvedéshez,
békés megnyugvást az életvéghez.
Fohászkodnék hozzád, te szent alak,
lelkemben kereslek, nem találtalak.
Hajolj le hozzám, adj neke...
2018-04-06 20:55:03
Tudod, ki hiszi azt, hogy mindenre képes?
Tudod, ki hiszi azt, hogy mindenre képes?
A gyermek.
Bízik önmagában, nem érez félelmet,
hisz a saját hatalmában,
és megszerzi azt, amit akar.
De a gyermek növekszik.
És kezdi megérteni,
hogy nem is olyan hatalmas,
és hogy a léte másoktól függ.
Akkor szeret, és elvárja,
hogy a szeretete viszonzásra leljen,
a vágya pe...
2018-03-17 08:57:15
1 2 3 .........29 30 .....44 45 ....58 59 60 
Címkék: Isten Szülöttjének, Isten Fia, Jézus Krisztusban, Amikor Jézus, ÉDES GYÖNYÖRŰSÉG, egész világ, gonosz hatalmában, igaz Isten, óperzsa Mági, alkímiából tanultak, gádzsók zsebéből, beteg asszonyt, zsinagógában tanított, betegség lelke, kárhozatban fölébredni, kapernaumi százados, szavába kerül, házamba jöjj, legtöbb hitvalló, klérus tagját, önzés visszataszító, istentisztelet rendjéről, állam szövetségéről, halál &#8222, halál hatalmában, erkölcsi rossz, önzés természeti, halálhoz vezet, saját hatalmában, gyermek növekszik, léte másoktól, szeretete viszonzásra, meglátogathatnak, megfeszíttetett, felegyenesedni, istentisztelet, megszabadultál, megsemmisüljön, feltámasztása, jövendőmondás, külsőségeiben, betegségedtől, keresztségről, visszataszító, szövetségéről, szombatonként, zsinagógában, úrvacsoráról, szenvedéshez, szülöttjének, következmény, meggyógyítja, fohászkodnék, istenkeresés, feltételezni, tenyérjóslás, meggörnyedt, praktikákat, teljességre, gyönyörűség, viszonzásra, krisztussal, törvényként, keresztyént,
© 2013 TVN.HU Kft.