Belépés
Wanda Boniszewska nővér boldoggá avatási eljárás
Wanda Boniszewska nővér 2003. március 2-án hunyt el életszentség hírében. 96 éves volt. 76 évnyi szerzetesélet után megmutatta a világnak a misztikus élet és a szenvedélyes lelkiség rendkívüli értékét
November 9-én Varsóban megkezdődött korunk egyik nagy misztikusa és stigmatizáltja, az Angyalokról Nevezett Nővérek Kongregációjának tagja, Wanda Boniszewska nővér (1907-20...
2020-11-17 18:38:43
Imádkozott minden megszakítás nélkül.
... ránk.
A kolostor romjai középkori filmbe illenek. Az ősi falak látványa egy pillanat alatt elképzelhetővé teszi a domonkos nővérek egykori mindennapjait, megidézi a királyleány szigeti szerzeteséletét. És a mise kezdőéneke is segít, hogy szinte megpillantsuk őt is ma: ,,Szigeti klastromban, nagy Duna mentében élt ez a királylány angyali szépségben."
Itt volt a...
2020-01-20 08:56:18
A Szent Család: Jézus, Mária és József 12.29
... nagyszerű volna, ha valódi támaszt tudnánk adni a fiataloknak, ha valódi válaszokat tudnánk adni félelmeikre, kétségeikre! Szent Benedek atyánk a Regulában fölhívja a figyelmet, hogy a szerzeteséletre készülőknek ,,mondjanak el előre minden kemény és nehéz dolgot". Így kellene tennünk a fiatalokkal és jegyesekkel is, megmutatva a megküzdési stratégiákat, tanúságtevő csa...
2019-12-29 13:27:15
A magány és a hallgatás kedvelése
... szálljatok magatokba.
A cellában megtalálod azt, amit odakint gyakran elveszítesz.
Ha sokat tartózkodol benne, megkedveled a cellát, ha rosszul őrzöd, megutálod.
Ha szerzeteséleted kezdetén jól belakod, és hűséges őrének bizonyulsz, később kedves
barátod és nagy vigasztalásod lesz.
A csöndességben és a nyugalomban halad előre az istenfélő lélek, ott tanulj...
2019-01-21 09:16:37
A szerzetesélet
...17. A szerzetesélet

I. Ha másokkal békében és egyetértésben akarsz élni, egyet meg kell tanulnod: azt, hogy sok
dologban megtagadd magadat.
Nem kis dolog kolostorban vagy rendházban lakni, ott úgy forgolódni, hogy senkinek
panasza ne legyen ellened, és holtig hűségesen kitartani.
Boldog, aki ott szépen élt, és futását dicséretesen végezte.
Ha ann...
2018-12-20 14:21:35
Árpádházi Szent Margit litániája
... szerencsétlenségeit oly keservesen megsirattad Könyörögj érettünk!
Szent Margit, kit a haza belviszályai gyötrelmesen érintettek Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szigorú szerzetesélet fényes példája Könyörögj érettünk!
Szent Margit, ki imáidban sokszor csodálatosan elragadtattál Könyörögj érettünk!
Szent Margit, ki hazánkért oly keményen vezekeltél és szünte...
2016-01-18 14:12:23
Guiliani Szent Veronika
... Assisi Szent Ferenchez (lásd: A szentek élete, 566. o.), aki mintegy ötszáz évvel korábban láthatóan viselte testén az Úr sebhelyeit. Mint Ferencben, Veronikában is megmutatkozott már szerzetesélete előtt, hogy egyre fokozódó mértékben kötődik a keresztre feszített Úrhoz. Haldokló anyja a hatéves gyermeknek különösképpen ajánlotta az Úr szent oldalsebének tiszteletét. Egy napon me...
2015-07-09 04:51:09
Athosz-Hegyi Szent Atanáz
... visszatérjen kolostorába, Abraamius is -- köd előtte, köd utána -- elmenekült onnan. Küminaszba ment, s beöltözésekor egykori tanítójának, Atanáznak nevét kapta. Így kezdte el régóta vágyott szerzeteséletét egész akkori szigorúságában. Először persze meg kellett tanulnia az alapelveket: az imádságot, hallgatást, alázatosságot és engedelmességet. Küminaszban az élet olyan volt, min...
2015-07-05 18:38:40
Szent Teodózioz
... kegyelemmel elhalmozott tanítója lett, s a szava mélyen hatolt a lelkekbe. Ahogy a Szentírás egész életében kiindulópontja és állandó kísérője volt, úgy lett tanítása tartalmává is. A szerzetesélet Krisztus Evangéliumának kitartó követését jelentette számára. Emellett mélységes szeretet lelkesítette a szent liturgia ünneplésére. Négy templom tartozott a későbbi években a kolostorh...
2015-01-11 10:02:50
Boldog Pelborye János Gábo
... ellenállást, még a nagybátyjáét is. Mivel azonban a forradalom és a háborúk következtében még nem állt fenn rendezett noviciátus, a nagybátyja nyújtotta számára az első bevezetést a szerzeteséletbe. 1820. december 28-án János-Gábor letehette első fogadalmait. Elöljárói Párizsba küldték tanulmányai folytatására. Legnagyobb mintaképei és tanítómesterei voltak: a teológiában Aquinói ...
2014-09-11 04:30:28
1 2 3 4 5 6 
Címkék: Wanda Boniszewska, Szent Család, Árpádházi Szent Margit, Guiliani Szent Veronika, Athosz-Hegyi Szent Atanáz, Szent Teodózioz, Boldog Pelborye János Gábo, Angyalokról Nevezett Nővérek Kongregációjának, Szent Benedek, Szent Margit, Assisi Szent Ferenchez, Mint Ferencben, Krisztus Evangéliumának, Elöljárói Párizsba, hallgatás kedvelése, misztikus élet, szenvedélyes lelkiség, kolostor romjai, pillanat alatt, domonkos nővérek, királyleány szigeti, mise kezdőéneke, királylány angyali, szerzeteséletre készülőknek, megküzdési stratégiákat, cellában megtalálod, nyugalomban halad, istenfélő lélek, haza belviszályai, szigorú szerzetesélet, szentek élete, keresztre feszített, hatéves gyermeknek, élet olyan, szava mélyen, szerzetesélet Krisztus, szent liturgia, későbbi években, háborúk következtében, nagybátyja nyújtotta, első bevezetést, teológiában Aquinói, kongregációjának, szerzeteséletét, szerzeteséletre, szerzeteséleted, szerzeteséletbe, engedelmességet, szigorúságában, megmutatkozott, tanítómesterei,
© 2013 TVN.HU Kft.