Belépés
Bűn
A bűn az Isten akaratával való ellenkezésből ered, vagyis az isteni törvénynek gondolatban, kívánságban, szóban vagy tettben való megszegése.

Spurgeon...
2024-05-14 07:10:03
Jézus Krisztus
AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS a mi MEGVÁLTÓNK és HELYETTESÜNK, Aki velünk ellentétben bűnös természet nélkül született, és velünk ellentétben teljes engedelmességben élt a Törvénynek, de Ő szenvedett és meghalt Helyettesként (bűnbakként) a bűneinkért és vétkeinkért, hogy megszabadítson minket a bűn és a halál Törvényétől, és megmentsen minket az Örök Kárhozattól....
2023-12-27 20:39:16
Krisztus követése
... bűnös lévén:nem tehet eleget másokért." H. K. 16.K.
,,Azért volt szükséges, hogy a Közbenjáró ember legyen, hogy felmagasztalhassa természetünket, engedelmeskedhessen a törvénynek, szenvedhessen és közbenjárhasson értünk természetünkben és hogy megindulhasson erőtlenségeinken. Továbbá azért, hogy részesülhessünk a fiúváfogadásban és hogy bizalommal, bátran és szaba...
2023-10-01 21:38:45
A valódi szabadság

A valódi szabadság nem az "alkotmánynak", a "törvényes jogoknak" vagy a "törvénynek" nevezett puszta papírdarab. Nem az "állam"-ként ismert irrealitásból eredő absztrakció. Nem a valamitől való szabadság negatívuma, mert az ilyen szabadsággal éhen pusztulhat az ember. A...
2023-05-25 22:07:36
Novus ordo seclorum - Az új világrend 2.
... kirobbantása nem érte el célját, mivel nem sikerült az Egyesült Államokat két gyengébb államra felosztani. A City of London pénzemberei számára ez a kudarc párosult az amerikai Nemzeti Banki Törvénynek azon előírásaival, amelyek védelmezték az amerikai pénzrendszert és vagyont. E két hatás eredményeként átmenetileg el kellett halasztani azt a tervüket, hogy szilárdan a kezükbe kap...
2023-05-15 20:30:43
Jolie Taylor versei
... lát.

A melós szemétben guberál.
Olykor azt hiszi kincset talált.
Örömében tapsol egyet,
elhitt mindent a szemeteknek.

Egy napon ráeszmélt,
míg ő a törvénynek él
a sok szemét kötözgeti a nép szemét.
Míg a sok szemét, törvényt szegve él.

Az utcán sok szemét hever.
Mellettük sok ember térdepel.
Szemetek mind fén...
2023-05-02 19:30:45
Karácsonyi történetek
KARÁCSONYI TÖRTÉNETEK


[i...
2022-12-21 19:30:33
Kajafás megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért
... cselekedeteink nem mentenek meg minket.

A probléma azzal, hogy megpróbáljuk bedolgozni magunkat a mennybe, az, hogy ez nem működik. A Róma 3:20 azt mondja:
,,Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon."
Mindannyian bűnösök vagyunk, és mindannyian nélkülözzük Isten dicsőségét...
2022-12-05 07:51:39
Krisztus elszenvedte Isten haragját
Isten Fia emberré lesz és az isteni törvénynek tökéletesen engedelmeskedve éli az életét. Mindenben hozzánk hasonlóvá válik, minden területen hasonló kísértések érik, de soha nem követ el bűnt. Tökéletes igazságban él Isten dicsőségére és az Ő népe javára. Majd a kijelölt időben gonoszok keze által megfeszíttetik, és a kereszten elhordozza népe bűnét, és elszenvedi Isten nekik kijá...
2022-10-20 22:31:22
Spurgeon - Október 9
... amit a király aláírt. Ez az irat az Istennel való szövetségkötést tartalmazta, amiben Jóás királyként megfogadta, hogy engedelmes lesz a legfőbb király iránt, pártatlanul kormányoz a törvénynek és igazságnak megfelelően és nem lesz népe zsarnoka. Jóás királysága első felében szerencsésen és sikeresen uralkodott a nép felett, amely áldott lett kormányzása idején. Jójádá pap pedig h...
2022-10-08 20:52:56
1 2 3 .....................134 135 ...........202 203 ...........268 269 270 
Címkék: Jézus Krisztus, Jolie Taylor, JÉZUS KRISZTUS, Örök Kárhozattól, Egyesült Államokat, Nemzeti Banki Törvénynek, KARÁCSONYI TÖRTÉNETEK, Isten Fia, valódi szabadság, isteni törvénynek, halál Törvényétől, valamitől való, ilyen szabadsággal, kudarc párosult, amerikai Nemzeti, amerikai pénzrendszert, melós szemétben, napon ráeszmélt, probléma azzal, törvénynek cselekedeteiből, törvény által, kijelölt időben, kereszten elhordozza, király aláírt, legfőbb király, erőtlenségeinken, engedelmességben, természetünkben, részesülhessünk, fiúváfogadásban, engedelmeskedve, cselekedeteiből, szövetségkötést, közbenjárhasson, természetünket, megfeszíttetik, cselekedeteink, megindulhasson, megszabadítson, ellenkezésből, irrealitásból, pénzrendszert, szenvedhessen, megjövendölte, eredményeként, helyettesként, kirobbantása, előírásaival, megpróbáljuk, szerencsésen, szabadsággal, helyettesünk, alkotmánynak, pénzemberei, gondolatban, tartalmazta, vétkeinkért, ellentétben, dicsőségére, kívánságban, védelmezték, tökéletesen, kárhozattól,
© 2013 TVN.HU Kft.