Belépés
gondolat,,
Minél inkább pró­bá­lom fönn­tar­tani a múlt­béli maga­mat, annál inkább eltű­nök a jelenből, és csak vege­tá­lok.
Ha elen­ge­dem a múl­tat, és azt mon­dom, néz­zük, mit tehe­tek most, egy­szer csak a múlt kezd vissza­térni.
Most már elkezd­he­tek azok­ból az érté­kek­ből élni, ame­lyek a múlt­ban az enyé­mek vol­tak, és lát­szó­lag már nem lehet­nek azok.
A fáj­d...
2014-02-15 10:13:25
Sze­mé­lyes kísérteteink
... kerül­né­nek, kont­rol­lál­ha­tat­lan indu­lat, két­ség­be­esés vagy féle­lem ural­kodna el raj­tunk. Ezért aztán igyek­szünk is — nem kevés energia-befektetéssel — hét lakat alatt tar­tani őket. Saj­nos (vagy sze­ren­csére) azon­ban, időről-időre hal­lat­ják a hang­ju­kat: élet­hely­ze­te­ink ter­mé­sze­tes módon lehetővé teszik, hogy újra­él­jünk egy­kor meg­old­ha­t...
2013-09-12 07:20:38
Adalékok a zsidó terrorizmus történetéhez - 110 éve születet
... Lajos.
Dr. Fejér Lajos vérrel, szívvel, lélekkel zsidó volt. Azonban mikor már Magyarország határain is tombolt a hitlerizmus, úgy, mint a nagy zsidó próféták, akik hiába akarták népüket megvál­tani és megmenteni a Jehova vagy Hitler bosszúja elől, hatalmas könyvet írt, amely talán egyetlen tökéletes felismerése a zsidókér­désnek. Miután magyar nyelven jelent meg, és Európába...
2013-09-11 20:27:56
Marschalkó Lajos: VILÁGTERROR - VILÁGURALOM
... Lajos.
Dr. Fejér Lajos vérrel, szívvel, lélekkel zsidó volt. Azonban mikor már Magyarország határain is tombolt a hitlerizmus, úgy, mint a nagy zsidó próféták, akik hiába akarták népüket megvál­tani és megmenteni a Jehova, vagy Hitler bosszúja elől, hatalmas könyvet írt, amely talán egyetlen tökéletes felismerése a zsidó-kér­désnek. Miután magyar nyelven jelent meg és Európáb...
2012-09-01 19:07:50
Marschalkó Lajos: VILÁGTERROR - VILÁGURALOM
... Lajos.

Dr. Fejér Lajos vérrel, szívvel, lélekkel zsidó volt. Azonban mikor már Magyarország határain is tombolt a hitlerizmus, úgy, mint a nagy zsidó próféták, akik hiába akarták népüket megvál­tani és megmenteni a Jehova, vagy Hitler bosszúja elől, hatalmas könyvet írt, amely talán egyetlen tökéletes felismerése a zsidó-kér­désnek. Miután magyar nyelven jelent meg és E...
2012-08-31 20:19:50
szeretettel
... védelmezni. Ezért látni csodálatosan ronggyá vállott köpenyeket a felvonuló bakák hátán, ezért ül a huszár nadrág nélkül a nyeregben, és ezért nem győzött a vonat elegendő friss, új ruhaneműt szállítani bizonyos harcban álló ezredeknek. A ruha harmad¬napra szakadni kezdett, holott még hosszú három hét telik el az újnak megérkezéséig. - Soha jobbkor nem “kreáltak" ...
2012-04-09 10:04:53
Regénytrilógiám
...
A nő köntösébe bújt, szorosan összehúzta magán, s elsétált kedvenc karosszékéig. Elhúzta mellette a füg-gönyt, beleereszkedett, s elgondolkodva nézett kifelé az ablakon. Nem tudta megállapítani, milyen napszak van, s azt sem, hogy milyen évszak. Az örökzöld fenyők hallga-tagon álltak a fényözönben, éppúgy lehetett egy őszi dél-előtt ez, mint egy tavaszi délután. Időtlennek t...
2010-10-19 16:23:01
Gyógyíthatsz
... hatékony módszereket tanít ez a könyv, amelyek igazi kincset érnek. Azokszámá-raisrendkívülhasznosa.,Gyó gyíthatsz",akikaSilva-féleAgykontrol ltcél-jaikeléréseérdekében könyvből próbálják elsajátítani, mivel ehhez a mű részletes metodikai útmutatót nyújt. Az ,,Agykontroll" ésa ,,Gyógyíthatsz" hasznosan egészítik ki egymást.
Megkell ugyanakkor mondanom, hogy saját Agyk...
2009-12-26 21:52:31
11 ezer
...
díványon két nagy seggű nő nyalta-falta egymást apró,
kéjes sikkantásokkal. Mony ledobálta a ruháit, aztán
álló fasszal rárohant a két meleg nőre, és megpróbálta
szétválasztani őket. De tekergőztek, mint a kígyó, és az
izzadtságtól olyan síkos volt a testük, hogy mindunta-
lan kicsúsztak a keze közül. Amikor látta, hogy nem
veszik be a ját...
2008-06-16 13:08:44
Érzelmek iskolája: szerelem Ma
... veszélyes - mondja Skipper.
- Ha tudod, hogy veszélyes, annál nagyobb becsben tar¬tod, és annál jobban igyekszel megóvni - válaszolja Parker. - De a kapcsolatokat nem tudod irányítani - mond el¬lent Skipper.
- Te meg vagy őrülve - szögezi le Parker. Most Roger próbálja meggyőzni Skippert. - És mi van a régimódi romantikával?
Megjelenik a barátnőm, Carrie és ...
2007-11-12 16:23:10
1 
Címkék: Marschalkó Lajos, Fejér Lajos, Most Roger, zsidó terrorizmus, múlt­béli maga­mat, múlt kezd, érté­kek­ből élni, enyé­mek vol­tak, nagy zsidó, felvonuló bakák, huszár nadrág, vonat elegendő, ruha harmad&#172, újnak megérkezéséig, örökzöld fenyők, őszi dél-előtt, tavaszi délután, keze közül, régimódi romantikával, regénytrilógiám, beleereszkedett, szétválasztani, sikkantásokkal, elgondolkodva, megállapítani, kapcsolatokat, befektetéssel, megérkezéséig, gyógyíthatsz, romantikával, karosszékéig, magyarország, történetéhez, csodálatosan, kísérteteink, izzadtságtól, elsajátítani, hitlerizmus, világuralom, világterror, felismerése, agykontroll, szeretettel, terrorizmus, módszereket, fényözönben, megpróbálta, tekergőztek, irányítani, ugyanakkor, megmenteni, marschalkó, válaszolja, köpenyeket, ezredeknek, időtlennek, akikasilva, megjelenik, szállítani, összehúzta, kicsúsztak, védelmezni, egészítik, felvonuló, részletes, próbálják, ledobálta, azokszámá, nyeregben, igyekszel, metodikai,
© 2013 TVN.HU Kft.