Belépés
Az életedet te írod
... ki minden emléket, amely nem szolgálja jelenlegi életed. Légy hálás, azért, hogy idáig eljutottál, és kezdd újra! Immáron itt a tiszta tábla az újrakezdés előtt. Kezdd hát újra! Itt és Most! Találd meg az örömödet az életben, és légy boldog. Isten arra teremtett, hogy megéld a lét örömét. Csak olyan dolgokat csinálj, amelyek örömmel töltenek el. Csináld azt, amit szeretsz. Ez a le...
2020-10-07 20:46:00
Mennyit ér 6-9 honap élet ?
... mi alapjàn vàlasztanàk ki, hogy kivel akarnak közösülni, ha mindenki egyenlö lenne, akkor azok a férfiak, akik fizikailag ( esztétikailag ) nem néznek olyan jol ki, nem igen talàlnàk meg pàrjukat, szerelmüket !
Ugy gondolom, hogy Te irhatnàl egy fantasztikus regényt egy ilyen tàrsadalomrol , esetleg összekötve màs témàkkal ( b...
2017-09-13 21:01:02
Parasztorvos verse az 50-es évekből
... bőven retket,
Sót ám ne tégy rája, attól kínok lesznek.
Szálkán kórház is van, kérj ott epekövet,
Reszelj retket és azt e reszelékbe lökjed.
Meglátod, azt reggel, sohasem találod,
Föloldó hatását szájtátva csodálod.

2. Ugyan e baj ellen ott van a bojtorján,
Theaként iszogasd, pisiled momentán.

3. Vészes vérszegénység, idegbaj for...
2017-05-16 11:30:30
herbert-fam@tvn.hu
...
2016-07-23 10:39:58
Hogyan tüntesd el az életedből a káoszt
... elv­é­gezni.
Pél­dák rend­sze­rekre: költ­ség­ve­tés készí­tése, idő­gaz­dál­ko­dás, pol­con dosszié­rend­szer, élet­ter­ve­zés, bevá­sár­lás, önfej­lesz­tési szisz­téma, stb. Ha gon­dod van egy fel­adat­tal, min­dig ala­kíts ki egy rend­szert a meg­ol­dásra. Talán ez az összes mód­szer közül a leg­ha­té­ko­nyabb a kont­roll vissza­szer­zé­sére.
Min­den­ki­nek más műkö­d...
2016-03-16 13:43:00
Gyógyító hangok
... har­mo­ni­zá­ló, gyó­gyí­tó ha­tá­sá­nak fe­lis­me­ré­se és al­kal­ma­zá­sa egyidős az em­ber­rel. A gyó­gyí­tó hang elő­ál­lí­tá­sá­nak két fő mód­ja van: az egyik az em­be­ri, a má­sik a hang­szer ál­tal meg­szó­lal­ta­tott. In­di­á­nok és egyes Afri­ká­ban élő tör­zsek kö­zött most is hasz­ná­la­to­sak olyan tra­dí­ci­ók, ame­lyek­ben ének­han­gok vagy rit­mu­sok al­kal­ma­zá­s...
2015-09-21 09:09:07
Énképvédő hazugságaink


Elő­for­dult már veled, hogy téved­tél, rosszul emlé­kez­tél vala­mire, vagy elkés­tél egy fon­tos talál­ko­zó­ról, majd ezt követően elszán­tan bebi­zo­nyí­tot­tad, hogy mégis iga­zad volt, és nem te kés­tél, hanem a másik emlé­ke­zett rosszul az idő­pontra? Te mikor hazud­tál utoljár...
2013-08-16 07:25:13
Teljes a helyi termelői piac rendelet
... piacok

Elhárultak az utolsó akadályok, könnyített feltételekkel nyithatók helyi piacok: hatályba lépett a termelői piacok nyitását megkönnyítő törvénymódosítás és a higiénés, ellenőrzési előírásokat tartalmazó rendelet. A kereskedelmi törvény határozza meg a helyi termelői piac fogalmát, és egyszerűsítené működésének szabályozását is. A helyi termelői piac több ezer, az...
2013-07-12 07:38:29
Egy olyan világ­ban,
... elcsen­de­sedni, és a saját belső énün­kön elgon­dol­kodni, akkor kez­dünk el kielé­gí­tett­sé­get érezni, és ilyen­kor mély elé­ge­dett­ség tölt el ben­nün­ket azzal kap­cso­lat­ban, amit belül talá­lunk. Sok­kal kímé­le­te­seb­bek leszünk az ered­mé­nye­in­ket illetően, és elkez­dünk máso­kat is elfo­gadni olyan­nak, akik. Minél inkább képe­sek vagyunk az elfo­ga­dásra, annál gy...
2013-06-14 08:11:41
Olvasmány
... kihúzott fiókokat a hálószobában, és észrevette, hogy a fürdőszobából hiányzik a borotválkozófelszerelés. A dolgozószobába visszatérve bepillantott az üresen ásító faliszéfbe, majd az íróasztalhoz ült, és felemelte a telefont.
Néhány másodpercig hallgatózott, majd halk káromkodás kíséretében visszatett e a kagylót. Nem okozott számára különösebb nehézséget, hogy megtalálja a ...
2013-03-17 10:33:05
1 2 3 
Címkék: 50-es évekből, helyi termelői, olyan világ­ban, tiszta tábla, újrakezdés előtt, fantasztikus regényt, ilyen t&#224, összes mód­szer, gyó­gyí­tó hang, hang­szer ál­tal, fon­tos talál­ko­zó­ról, másik emlé­ke­zett, utolsó akadályok, termelői piacok, kereskedelmi törvény, saját belső, fürdőszobából hiányzik, dolgozószobába visszatérve, üresen ásító, törvénymódosítás, ialetvuhuiifjci, dolgozószobába, egyszerűsítené, szabályozását, esztétikailag, feltételekkel, fürdőszobából, vérszegénység, parasztorvos, hálószobában, kereskedelmi, hazugságaink, hallgatózott, fantasztikus, bepillantott, qqplcayceacb, íróasztalhoz, működésének, kthlciauaeb, másodpercig, megkönnyítő, agsundihbyb, kíséretében, szerelmüket, visszatérve, előírásokat, ellenőrzési, rsadalomrol, eljutottál, észrevette, újrakezdés, káromkodás, különösebb, elhárultak, nehézséget, fizikailag, megtalálja, faliszéfbe, könnyített, összekötve, tartalmazó, reszelékbe, visszatett, bojtorján, olvasmány, szájtátva, teremtett, közösülni, szolgálja, lelkizona, mascarada,
© 2013 TVN.HU Kft.