Belépés
Torquato Tasso – A megszabadított Jeruzsálem
...
Torquato Tasso - A megszabadított Jeruzsálem

Részlet

ELSŐ ÉNEK.

1.
Éneklem a szent harczot, a vezért,
Ki Üdvezítőnk sírját visszavette.
Sokat tön észszel, kézzel ő ezért,
Sok szenvedésbe telt nagyhírü tette.
Hiába kelt Pokol, hiába mért
Világ két része végcsapá...
2018-05-10 02:57:13
Torquato Tasso – A megszabadított Jeruzsálem
... Torquato Tasso - A megszabadított Jeruzsálem

Részlet

ELSŐ ÉNEK.

1.
Éneklem a szent harczot, a vezért,
Ki Üdvezítőnk sírját visszavette.
Sokat tön észszel, kézzel ő ezért,
Sok szenvedésbe telt nagyhírü tette.
Hiába kelt Pokol, hiába mért
Világ két része végcsapást fel...
2018-05-10 02:50:55
Kínai tanmese
... egy-egy végén lóg­tak, amit a nyakán-vállán hor­dott, a patak­tól a házáig. Az egyik edé­nyen volt egy repe­dés, míg a másik töké­le­tes volt, és így min­dig egy tel­jes adag vizet szál­lí­tott. A patak­tól a házig tartó hosszú út végén a meg­re­pedt edény több­nyire már csak félig volt víz­zel. Két tel­jes évig ez így ment, a víz­hordó csak más­fél edény vizet szál­lí­tott napont...
2016-08-07 19:22:24
Egyetem, begyedem tengertánc
... örömhírt a nyájas nagyérdeművel. Az egyetem vezetését a korábbiakban két cikluson át betöltő Mészáros Tamás kitörő lelkesedéssel számol be arról, hogy a miniszterelnök ideológusaként számon tartott Lánczi Andrást, a Századvég Alapítvány elnökét az egyetem szenátusa egyhangúan választotta meg rektornak.

Köztudott, hogy Lánczi a miniszterelnök felszólítására (a felkérés i...
2016-05-25 17:53:39
Bodnár Éva
... ELŐTT


Amerre nézek,
lágy fuvallat táncol
a búzafölddeken.
Itt állok előtted,
mindennapi kenyerünket
imában hordozó
szent termőföld.
És nézem pipacsokkal
tarkított végtelen
arcképed.
Magadban hordozod
a természet szavát,
az anyaföld színét
és illatát.
A termékenység
élő képe vagy...
Ó...
2016-04-10 10:00:21
Hazug mesék, érdekes történetek
... favágómesterség felfe-dezője.
Történt pedig egyszer, hogy egyik télen kék hó esett fenn a ma-gas északon. Eleinte csak gyéren hullott a hó, az enyhe téli szél za-fírszínű pelyheket ringatott, s a pelyhek szálltak, repkedtek a hamu-színű égben. Halvány csillogásuk áttetszett az ezüst ködön. Gyönyö-rű volt a kék hó első órája.
Később a föld szürke színű kemény talaját söté...
2016-02-28 12:12:02
A két Napfiú hőstettei
... hátukat.
Negyednap a két fiú ismét versenyre hívta az isteneket. Négy nap elegendő volt nekik, hogy megerősödjenek, és mestereivé válja-nak a futásnak. Most már férfikoruk virágjában olyan szélsebesen futottak, hogy utol érték az isteneket, és ők csapkodták meg maha-góni-vesszőkkel az istenek hátát.
Az istenek nevettek és tapsoltak örömükben, nagyon kedvükre való volt az...
2016-02-28 12:10:50
Manabus történetei
... medve, de biztos akart lenni a dolgában.
Nem kellett soká várakoznia.
Csörtetve, dörmögve jött a medve az ösvényen.
Manabus megvárta, amíg a medve belép a vigvamba, akkor meg-gyújtott egy száraz nyírfakérget, és erős tüzet élesztett. A tűzzel a vigvamhoz szaladt, félrerántotta a függönyt.
Ott ült a medve Manabus nagyanyjával a gyékényen.
A fiú rádobta a me...
2016-02-28 12:08:58
Gyógyító hangok
... mi­lyen­sé­gé­re: a han­gra a ve­ge­ta­tív ideg­rend­szer au­to­ma­ti­ku­san re­agál. A han­g­a­dás mint jel mel­lett azon­ban az em­ber to­váb­bi kom­mu­ni­ká­ci­ós rend­sze­re­ket is alko­tott ma­gá­nak: a be­szé­det mint szim­bó­lu­mot és a ze­nét. A hang ér­zé­ke­lé­se és ki­ér­té­ke­lé­se a jobb agy­fél­te­ké­ben tör­té­nik, míg a be­szé­dé, a nyel­vé a bal agy­fél­te­ké­ben....
2015-09-21 09:09:07
Nincs Cím
... meg­bíz­ha­tó­an ren­de­zi az a jel­lem és pers­pek­tí­va, amely­nek jel­lem­ző­i­ről fen­tebb már esett szó. A kö­tet har­ma­dik ki­adá­sát ér­de­ke­sen egé­szí­ti ki a Hantz Lám Irén ál­tal össze­ál­lí­tott Füg­ge­lék, amely a szer­ző ro­ko­na­i­val, ba­rá­ta­i­val foly­ta­tott le­vél­vál­tá­sá­ból kö­zöl né­hány re­le­váns rész­le­tet. Ezek azt a re­cep­ci­ós hely­ze­tet je­le­...
2015-07-19 15:21:12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Címkék: Torquato Tasso, Bodnár Éva, Nincs Cím, ELSŐ ÉNEK, Mészáros Tamás, Lánczi Andrást, Századvég Alapítvány, Hantz Lám Irén, megszabadított Jeruzsálem, szent harczot, nyakán-vállán hor­dott, egyik edé­nyen, másik töké­le­tes, tel­jes adag, házig tartó, meg­re­pedt edény, víz­hordó csak, nyájas nagyérdeművel, egyetem vezetését, miniszterelnök ideológusaként, egyetem szenátusa, miniszterelnök felszólítására, természet szavát, anyaföld színét, ma-gas északon, enyhe téli, pelyhek szálltak, hamu-színű égben, ezüst ködön, föld szürke, istenek hátát, istenek nevettek, medve belép, száraz nyírfakérget, vigvamhoz szaladt, medve Manabus, ve­ge­ta­tív ideg­rend­szer, han­g­a­dás mint, em­ber to­váb­bi, be­szé­det mint, hang ér­zé­ke­lé­se, jobb agy­fél­te­ké­ben, kö­tet har­ma­dik, szer­ző ro­ko­na­i­val, re­cep­ci­ós hely­ze­tet, favágómesterség, miniszterelnök, ideológusaként, megszabadított, felszólítására, megerősödjenek, félrerántotta, búzafölddeken, lelkesedéssel, nagyérdeművel, nyírfakérget, korábbiakban,
© 2013 TVN.HU Kft.